1

บทเรียน 1: English on the Street
Everything you need to know to become a better English speaker

เลือกบทเรียน

  1. 1 English on the Street

คำศัพท์จากบทเรียน

Session 1 Fish and chips: How to pronounce sh and ch

Cheese

ชีส

Chocolate

ช็อกโกแลต

French fries

เฟรนช์ฟรายส์

Sushi

ซูชิ

Mushroom

มัชรูม (เห็ด)

Shrimp

ชริมพ์ (กุ้ง)

Session 2 The UK is strange! How to use –ing and –ed adjectives

confusing / confused

น่าสับสน / สับสน

surprising /surprised

น่าแปลกใจ / แปลกใจ

annoying /annoyed

น่ารำคาญ / รำคาญ

boring /bored

น่าเบื่อ / เบื่อ

tiring / tired

น่าอ่อนเพลีย / อ่อนเพลีย

Session 3 Picnic time: How to stress words in English

คำนามที่มี 2 พยางค์

picnic
football
sandwich
coffee
water
strawberry
chocolate

ข้อยกเว้น

hotel

คำกริยาที่มีสองพยางค์

enjoy
relax

ข้อยกเว้น

answer

Session 13: Words with -ed endings

/Id/

visited
needed
wanted
collected

/t/

washed
brushed
kissed
watched

/d/

played
climbed
phoned
arrived