1

บทเรียน 1: English on the Street
Everything you need to know to become a better English speaker

เลือกบทเรียน

 1. 1 English on the Street

บทเรียนย่อย 2

Find out about the sh and ch sounds

แคลร์และชานไปรับประทานอาหารพื้นเมืองของอังกฤษ มาชมกันว่าทั้งสองคนรับประทานอะไร และฝึกวีธีการออกเสียง 2 แบบด้วย

Today Clare and Sian are having a traditional British meal! Join them to find out what they are eating and to learn how to pronounce 2 difficult sounds.

บทเรียนย่อยในบทเรียนนี้

คะแนนจากบทเรียนย่อย 2

0 / 4

 • 0 / 4
  แบบฝึกหัด 1

แบบฝึกหัด 1

It's time for fish and chips!

วิธีการออกเสียง ‘sh’ และ ‘ch’

แคลร์และชานไปรับประทานอาหารพื้นเมืองของอังกฤษ มาชมกันว่าทั้งสองคนรับประทานอะไร และฝึกวีธีการออกเสียง 2 แบบด้วย

How to pronounce 'sh' and 'ch'

Today Clare and Sian are having a traditional British meal! Join them to find out what they are eating and to learn how to pronounce 2 difficult sounds.

รับชมวิดีโอ

สรุป

/tʃ/ เป็นเสียงที่สั้นกว่ามาก เริ่มด้วยการนำลิ้นมาจรดใกล้ฟันหน้าด้านบน และปล่อยลมออกมาสั้น ๆ

ส่วน /ʃ/ ให้ทำปากเป็นวงกลม ลิ้นอยู่ใกล้ฟันหน้าแต่ไม่แตะเพดานปาก

Summary

The /tʃ/ is a much shorter sound. You start with your tongue near the top of your mouth, and then you release the air suddenly.

With the /ʃ/ sound the mouth is round - and the tongue is near the front of your mouth – but not touching the roof.

To do

ฟังเสียง แล้วเลือกว่าเป็นคำไหน

Listen to the speaker and choose which word they say.

Can you hear a 'sh' word or a 'ch' word?

4 Questions

ฟังเสียง แล้วเลือกว่าเป็นคำไหน

Listen to the speaker and choose which word they say.

ยินดีด้วยคุณทำแบบฝึกหัดเสร็จแล้ว
Excellent! เยี่ยม! แย่หน่อย! คุณทำคะแนนได้:
x / y

ติดตามตอนต่อไป ของ English on the Street เพื่อเรียนวิธีใช้ -ed และ -ing ลงท้ายคำคุณศัพท์

Join us for the next episode of English on the Street to learn the difference between -ed and -ing endings.

Session Vocabulary

 • Cheese

  ชีส

  Chocolate

  ช็อกโกแลต

  French fries

  เฟรนช์ฟรายส์

  Sushi

  ซูชิ

  Mushroom

  มัชรูม (เห็ด)

  Shrimp

  ชริมพ์ (กุ้ง)