บทเรียนย่อย 8

พัฒนาทักษะการออกเสียงสูงต่ำในภาษาอังกฤษ

ชานและแคลร์มาชวนฝึกพูดภาษาอังกฤษให้เป็นธรรมชาติมากขึ้น กับวิธีการออกเสียงสูงต่ำค่ะ

Sian and Clare are here to help you improve your intonation and sound more natural.

บทเรียนย่อยในบทเรียนนี้

คะแนนจากบทเรียนย่อย 8

0 / 5

  • 0 / 5
    แบบฝึกหัด 1

แบบฝึกหัด 1

Improve your intonation and sound more natural.

พัฒนาทักษะการออกเสียงสูงต่ำในภาษาอังกฤษ

ชานและแคลร์ไปซื้ออาหารที่เมืองไบรตัน ตามไปฝึกทักษะการออกเสียงสูงต่ำในภาษาอังกฤษเพื่อให้พูดได้เป็นธรรมชาติมากขึ้นค่ะ

Sian and Clare are out buying food in Brighton. Join them to find out how to improve your intonation and sound more natural.

รับชมวิดีโอ

>More episodes of English on the Street 2
>More episdes of English on the Street 1 

สรุป

Intonation

wh word questions have a falling intonation.
คำถามที่ขึ้นต้นด้วย Wh (When, where, why, how etc.) ตามปกติแล้วจะมีเสียงลงต่ำ


yes no questions have a rising intonation.
คำถาม yes/ no ตามปกติแล้วจะมีเสียงขึ้นสูง


lists generally go up except for the last item, which falls.
ลิสต์หรือรายการ ตามปกติแล้วจะใช้เสียงขึ้นสูง เว้นแต่คำสุดท้ายซึ่งจะออกเสียงลงต่ำ

To do

Try this quiz to find out how well you can understand intonation.
ทำแบบฝึกหัดเพื่อทดสอบความเข้าใจเกี่ยวกับวิธีออกเสียงสูงต่ำ

Intonation Quiz

5 Questions

ฟังการออกเสียงสูงต่ำต่อไปนี้ และเลือกว่าผู้พูดต้องการสื่ออารมณ์ใด
Listen to the intonation and decide how the speaker is feeling in each sentence.

ยินดีด้วยคุณทำแบบฝึกหัดเสร็จแล้ว
Excellent! เยี่ยม! แย่หน่อย! คุณทำคะแนนได้:
x / y

Go to our Facebook, Instagram and YouTube pages for more fun with English!

Join us for our next episode of English on the street 2 to learn more about English pronunciation, grammar and vocabulary.

กลับมาติดตามตอนต่อไปของ English on the street 2 เพื่อฝึกการออกเสียง ไวยากรณ์ และคำศัพท์เพิ่มเติมนะคะ