บทเรียนย่อย 13

วิธีพูดถึงเสื้อผ้า

ชานกับแคลร์ไปลองเสื้อผ้าที่ร้านกันค่ะ! ตามไปฝึกวิธีพูดถึงแบบและขนาดของเสื้อผ้ากันนะคะ
Sian and Clare are trying on clothes! Join them to find out how to talk about the style and size of clothing!

บทเรียนย่อยในบทเรียนนี้

คะแนนจากบทเรียนย่อย 13

0 / 3

 • 0 / 3
  แบบฝึกหัด 1

แบบฝึกหัด 1

Let's talk about clothes

ชานกับแคลร์ไปลองเสื้อผ้าที่ร้านกันค่ะ! ตามไปฝึกวิธีพูดถึงแบบและขนาดของเสื้อผ้ากันนะคะ

Sian and Clare are trying on clothes! Join them to find out how to talk about the style and size of clothing!

รับชมวิดีโอ

>Click here for more episodes of English on the Street 2

>Click here for English on the Street 1

สรุป

To talk about how a piece of clothing looks you can use ใช้คำหรือวลีเหล่านี้ เพื่อพูดถึงเสื้อผ้าที่ใส่:

It looks + adjective

 • It looks great
 • It looks terrible
 • It looks stylish

To talk about size การพูดถึงขนาดเสื้อผ้า:

It fits / they fit (you/me)

It doesn't fit / they don't fit (you/me)

 • This jacket fits.
 • These jeans don't fit me.

To talk about style การพูดถึงแบบของเสื้อผ้า:

It suits (you/me) / They suit (you/me)

It doesn't suit (you/me) / They don't suit (you/me)

 • That jacket really suits you.
 • These trousers don't suit me.

take back (to the shop)
นำกลับไป (ที่ร้าน)

To do

Try this quiz to find out how well you can talk about clothes!

The Clothes Quiz

3 Questions

Fill in the gaps in these sentences to find out how well you can talk about clothes.

ยินดีด้วยคุณทำแบบฝึกหัดเสร็จแล้ว
Excellent! เยี่ยม! แย่หน่อย! คุณทำคะแนนได้:
x / y

Go to our Facebook, Instagram and YouTube pages for more fun with English!

Join us for our next episode of English on the street 2 to learn more about English pronunciation, grammar and vocabulary.

กลับมาติดตามตอนต่อไปของ English on the street 2 เพื่อฝึกการออกเสียง ไวยากรณ์ และคำศัพท์เพิ่มเติมนะคะ

Session Vocabulary

 • take back (to the shop)
  นำกลับไป (ที่ร้าน)

  It fits / they fit
  มันพอดีตัว

  It doesn’t fit / they don’t fit
  มันไม่พอดีตัว

  It suits (you/me) / They suit (you/me)
  มันเหมาะกับ (คุณ/ ฉัน)

  It doesn’t suit (you/me) / They don’t suit (you/me)
  มันไม่เหมาะกับ (คุณ/ ฉัน)