บทเรียนย่อย 11

วิธีใช้ประโยคเงื่อนไขแบบที่สอง

ในคลิปนี้ชานกับแคลร์คุยกันเรื่องความใฝ่ฝันค่ะ ตามมาดูกันว่าทำไมอยู่ดีๆ ชานถึงหายตัวได้ รวมถึงฝึกการใช้ประโยคเงื่อนไขแบบที่สองด้วยค่ะ
Sian and Clare are talking about their dreams. Join them to find why Sian has disappeared - and to learn how to use the second conditional.

บทเรียนย่อยในบทเรียนนี้

คะแนนจากบทเรียนย่อย 11

0 / 3

 • 0 / 3
  แบบฝึกหัด 1

แบบฝึกหัด 1

Second conditional

การพูดถึงสถานการณ์ที่เป็นไปไม่ได้

ในคลิปนี้ชานกับแคลร์คุยกันเรื่องความใฝ่ฝันค่ะ ตามมาดูกันว่าทำไมอยู่ดีๆ ชานถึงหายตัวได้ รวมถึงฝึกการใช้ประโยคเงื่อนไขแบบที่สองด้วยค่ะ

Sian and Clare are talking about their dreams. Join them to find why Sian has disappeared - and to learn how to use the second conditional.

รับชมวิดีโอ

> Click here to watch more episodes

> Click here to watch series 1

สรุป

How to use the second conditional 

Use การใช้
To talk about situations that are unlikely or impossible.
สำหรับสถานการณ์ที่ไม่น่าเป็นได้ หรือเป็นไปไม่ได้

Form รูปแบบ
if + past simple, subject + would + infinitive

 • If I could cook, I'd be a famous chef!

สามารถสลับที่สองส่วนของประโยคได้:

 •  I'd be a famous chef if I could cook! 

To do

Try this quiz to find out how well you can use the second conditional.


The Unreal Quiz

3 Questions

Fill in the gaps in these sentences to find out how well you can use the second conditional.

ยินดีด้วยคุณทำแบบฝึกหัดเสร็จแล้ว
Excellent! เยี่ยม! แย่หน่อย! คุณทำคะแนนได้:
x / y

Go to our Facebook, Instagram and YouTube pages for more fun with English!

Join us for our next episode of English on the street 2 to learn more about English pronunciation, grammar and vocabulary.

กลับมาติดตามตอนต่อไปของ English on the street 2 เพื่อฝึกการออกเสียง ไวยากรณ์ และคำศัพท์เพิ่มเติมนะคะ

หลักไวยากรณ์จากบทเรียนย่อย

 • Second conditional

  การใช้
  สำหรับสถานการณ์ที่ไม่น่าเป็นได้ หรือเป็นไปไม่ได้

  รูปแบบ
  if + past simple, subject + would + infinitive

  • If I could cook, I'd be a famous chef!

  สามารถสลับที่สองส่วนของประโยคได้:

  • I'd be a famous chef if I could cook!

Session Vocabulary

 • Invisible
  ล่องหนหายตัว