1

บทเรียน 1: English on the Street
Everything you need to know to become a better English speaker

 • เสร็จสมบูรณ์

  บทเรียนย่อย 1

  1 แบบฝึกหัด

  How to talk about the future

  11 Jan 2018

  ชานกับแคลร์มาช่วยกันตั้งปณิธานสำหรับปีใหม่ค่ะ มาดูว่าทั้งสองคนวางแผนจะทำอะไรบ้าง รวมถึงศึกษารูปประโยคที่ใช้พูดถึงอนาคต และกริยาวลีที่ใช้สื่อถึงสิ่งที่ตั้งใจจะทำค่ะ

  Sian and Clare are making some New Year's resolutions. Join them to find out what they are planning for 2018 - and to learn some great future forms and phrasal verbs to talk about your own intentions.

 • เสร็จสมบูรณ์

  บทเรียนย่อย 2

  1 แบบฝึกหัด

  Sport collocations

  30 Nov 2017

  ในคลิปนี้ ชานและแคลร์ไปเล่นกีฬาหลายอย่างที่ริมทะเลเมืองไบรตันค่ะ! ตามไปฝึกวิธีพูดถึงกีฬากันนะคะ

  In this episode Sian and Clare try different sports in Brighton! Join them to learn how to talk about sports in English

 • เสร็จสมบูรณ์

  บทเรียนย่อย 3

  1 แบบฝึกหัด

  Learn 5 uses of 'get'

  14 Dec 2017

  คริสต์มาสใกล้จะมาถึงแล้วนะคะ ตามชานและแคลร์มาดูตัวอย่างการใช้คำกริยา 'get' ซึ่งแปลได้ถึง 5 ความหมายค่ะ รวมถึงมีบรรยากาศคริสต์มาสในอังกฤษมาฝากด้วยนะคะ

  Christmas is coming! Join Sian and Clare to learn 5 uses of the verb 'get' - and to find out about British Christmas traditions!

 • เสร็จสมบูรณ์

  บทเรียนย่อย 4

  1 แบบฝึกหัด

  Learn 9 British slang words

  18 Dec 2017

  ชานและแคลร์มาชวนคุณทำความรู้จักกับสแลง 9 คำที่ชาวอังกฤษใช้บ่อยค่ะ ให้ช่วยกันทายความหมายด้วยนะคะ

  Join Sian and Clare to learn how to use 9 common British slang words - can you guess what they mean before Clare does?

 • เสร็จสมบูรณ์

  บทเรียนย่อย 5

  1 แบบฝึกหัด

  How to talk about the future

  11 Jan 2018

  ชานกับแคลร์มาช่วยกันตั้งปณิธานสำหรับปีใหม่ค่ะ มาดูว่าทั้งสองคนวางแผนจะทำอะไรบ้าง รวมถึงศึกษารูปประโยคที่ใช้พูดถึงอนาคต และกริยาวลีที่ใช้สื่อถึงสิ่งที่ตั้งใจจะทำค่ะ

  Sian and Clare are making some New Year's resolutions. Join them to find out what they are planning for 2018 - and to learn some great future forms and phrasal verbs to talk about your own intentions.