บทเรียนย่อย 7

การเช็กอีเมลนอกเวลางานส่งผลเสียต่อสุขภาพหรือไม่?

อีเมลเรื่องงานส่งผลต่อสุขภาพหรือไม่? ผลการศึกษาพบว่า การเช็กอีเมลหลังเวลางาน อาจส่งผลเสียต่อสุขภาพและครอบครัวได้นะคะ ตามชานกับแคลร์ไปศึกษาคำศัพท์และวลีจากข่าวนี้กันค่ะ
Do work emails affect your health? A study has found that checking emails after work can damage your health and relationships. Join Sian and Clare to find out more about this story and to learn some great words for talking about health and emails.

บทเรียนย่อยในบทเรียนนี้

คะแนนจากบทเรียนย่อย 7

0 / 3

 • 0 / 3
  แบบฝึกหัด 1

แบบฝึกหัด 1

การเช็กอีเมลนอกเวลางานส่งผลเสียต่อสุขภาพหรือไม่?

อีเมลเรื่องงานส่งผลต่อสุขภาพหรือไม่?
ผลการศึกษาพบว่า การเช็กอีเมลหลังเวลางาน อาจส่งผลเสียต่อสุขภาพและครอบครัวได้นะคะ ตามชานกับแคลร์ไปศึกษาคำศัพท์และวลีจากข่าวนี้กันค่ะ

Do work emails affect your health? A study has found that checking emails after work can damage your health and relationships. Join Sian and Clare to find out more about this story and to learn some great words for talking about health and emails.

[Background Image: GETTY IMAGES]

รับชมวิดีโอพร้อมทำแบบฝีกหัด

More episodes of English in the news - series 3

Useful vocabulary

take a/its toll (on)
cause harm to someone / something in a gradual way

round-the-clock (adjective)
all day and all night

round the clock (phrase)
all day and all night

24/7
constantly (short for 24 hours a days, seven days a week)

disconnect
take a break from the internet

Practice time!

3 Questions

Now do this quiz to test your knowledge of the language discussed in this lesson!

ยินดีด้วยคุณทำแบบฝึกหัดเสร็จแล้ว
Excellent! เยี่ยม! แย่หน่อย! คุณทำคะแนนได้:
x / y

Go to our Facebook, Instagram and YouTube pages for more fun with English!

Join us for the next episode of English in the News to learn more language in the news.

Session Vocabulary

 • take a/its toll (on)
  cause harm to someone / something in a gradual way

  round-the-clock (adjective)
  all day and all night

  round the clock (phrase)
  all day and all night

  24/7
  constantly (short for 24 hours a days, seven days a week)

  disconnect
  take a break from the internet