บทเรียนย่อย 5

สัปดาห์ที่ผ่านมา ปธน.โดนัลด์ ทรัมป์ เยือนสหราชอาณาจักร และได้เข้าเฝ้าฯ สมเด็จพระราชินีนาถเอลิซาเบธที่สอง รวมถึงพบกับนายกรัฐมนตรี ตามชานและแคลร์ไปอ่านข่าวนี้ พร้อมเรียน 3 คำศัพท์เกี่ยวกับการเชิญและการต้อนรับแขก
Donald Trump visited the UK this week and met several important people, including the Queen and the Prime Minister. Join Sian and Clare to find out more about this story - and to learn 3 useful words from the headlines to talk about having visitors.

บทเรียนย่อยในบทเรียนนี้

คะแนนจากบทเรียนย่อย 5

0 / 3

 • 0 / 3
  แบบฝึกหัด 1

แบบฝึกหัด 1

Trump's UK visit

ศัพท์อังกฤษเกี่ยวกับการเชิญและต้อนรับแขก

สัปดาห์ที่ผ่านมา ปธน.โดนัลด์ ทรัมป์ เยือนสหราชอาณาจักร และได้เข้าเฝ้าฯ สมเด็จพระราชินีนาถเอลิซาเบธที่สอง รวมถึงพบกับนายกรัฐมนตรี ตามชานและแคลร์ไปอ่านข่าวนี้ พร้อมเรียน 3 คำศัพท์เกี่ยวกับการเชิญและการต้อนรับแขก

Donald Trump visited the UK this week and met several important people, including the Queen and the Prime Minister. Join Sian and Clare to find out more about this story - and to learn 3 useful words from the headlines to talk about welcoming and inviting people.

[Background Image: GETTY IMAGES]

รับชมวิดีโอพร้อมทำแบบฝีกหัด

More episodes of English in the news - series 3

Useful vocabulary

host
invite people to dinner, a party or to stay at your house

a host
a person who invites people to dinner, a party or to stay at their house

roll out the red carpet for someone
give special treatment to an important visitor

greet
welcome someone with particular words or a particular action

To do

Now try this quiz to see how much you remember about the language and phrases Sian and Clare discussed.

Practice time!

3 Questions

Now do this quiz to test your knowledge of the language discussed in this lesson!

ยินดีด้วยคุณทำแบบฝึกหัดเสร็จแล้ว
Excellent! เยี่ยม! แย่หน่อย! คุณทำคะแนนได้:
x / y

Go to our Facebook, Instagram and YouTube pages for more fun with English!

Join us for the next episode of English in the News to learn more language in the news.

Session Vocabulary

 • host
  invite people to dinner, a party or to stay at your house

  a host
  a person who invites people to dinner, a party or to stay at their house

  roll out the red carpet for someone
  give special treatment to an important visitor

  greet
  welcome someone with particular words or a particular action