บทเรียนย่อย 12

ความเหงาในกลุ่มคนอายุน้อย

ผลสำรวจของบีบีซี พบว่ากลุ่มตัวอย่างในวัย 6-24 ปี เหงาบ่อยกว่ากลุ่มอายุอื่นๆ ตามชานและแคลร์มาอ่านข่าวนี้ และรู้จักกับสามกริยาวลีที่เกี่ยวข้องกันค่ะ

A BBC survey into loneliness has found that 6-24 year-olds experience loneliness more often than other age groups. Join Sian and Clare to learn more about this story and to learn three phrasal verbs and phrases relating to this topic.

บทเรียนย่อยในบทเรียนนี้

คะแนนจากบทเรียนย่อย 12

0 / 3

 • 0 / 3
  แบบฝึกหัด 1

แบบฝึกหัด 1

Loneliness among young people ความเหงาในกลุ่มคนอายุน้อย

ผลสำรวจของบีบีซี พบว่ากลุ่มตัวอย่างในวัย 6-24 ปี เหงาบ่อยกว่ากลุ่มอายุอื่นๆ ตามชานและแคลร์มาอ่านข่าวนี้ และรู้จักกับสามกริยาวลีที่เกี่ยวข้องกันค่ะ

A BBC survey into loneliness has found that 6-24 year-olds experience loneliness more often than other age groups. Join Sian and Clare to learn more about this story and to learn three phrasal verbs and phrases relating to this topic.

[Background Image: GETTY IMAGES]

รับชมวิดีโอพร้อมทำแบบฝีกหัด

More episodes of English in the news - series 3

Useful vocabulary

be hooked on (something)
enjoy something so much that you can't stop doing it

be hooked on (drugs, smoking)
be addicted to 

turn to (someone)
go to someone for help when you are experiencing a difficult situation

turn to (something)
start doing or using something to help you in a difficult situation

be to blame for
be the reason why something bad happens

Now try this quiz to see how much you remember about the language and phrases Sian and Clare discussed.

Practice time!

3 Questions

Now do this quiz to test your knowledge of the language discussed in this lesson!

ยินดีด้วยคุณทำแบบฝึกหัดเสร็จแล้ว
Excellent! เยี่ยม! แย่หน่อย! คุณทำคะแนนได้:
x / y

Go to our Facebook, Instagram and YouTube pages for more fun with English!

Join us for the next episode of English in the News to learn more language in the news.

Session Vocabulary

 • be hooked on (something)
  enjoy something so much that you can't stop doing it

  be hooked on (drugs, smoking)
  be addicted to 

  turn to (someone)
  go to somone for help when you are experiencing a difficult situation

  turn to (something)
  start doing or using something to help you in a difficult situation

  be to blame for
  be the reason why something bad happens