1

บทเรียน 1: English Expressions

เลือกบทเรียน

 1. 1 English Expressions

บทเรียนย่อย 9

Listen to find out how to use an everyday English expressions.
ਰੋਜ਼ਾਨਾ ਵਰਤੋਂ ਦੇ English expressions ਦਾ ਇਸਤੇਮਾਲ ਸਿੱਖਣ ਲਈ ਸੁਣੋ।

บทเรียนย่อยในบทเรียนนี้

คะแนนจากบทเรียนย่อย 9

0 / 3

 • 0 / 3
  แบบฝึกหัด 1

แบบฝึกหัด 1

To brush over

Listen to learn a useful everyday English expression.
ਰੋਜ਼ਾਨਾ ਇਸਤੇਮਾਲ ਲਈ ਇੱਕ ਵਰਤੋਂਯੋਗ English expression ਸਿੱਖਣ ਲਈ ਸੁਣੋ।

 

Listen to the audio and take the quiz. ਆਡੀਓ ਸੁਣੋ ਅਤੇ ਕੁਇਜ਼ ਖੇਡੋ।

แสดงเนื้อหาบทบันทึกเสียง ซ่อนเนื้อหาบทบันทึกเสียง

ਰਾਜਵੀਰ
ਹੈਲੋ, English Expressions ਵਿੱਚ ਤੁਹਾਡਾ ਸਵਾਗਤ ਹੈ। ਅਜਿਹਾ ਸ਼ੋ ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਇੰਗਲਿਸ਼ ਦੇ ਨਵੇਂ ਇਜ਼ਹਾਰਾਂ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਸਿੱਖਣ ਵਿੱਚ ਤੁਹਾਡੀ ਮਦਦ ਕਰਦੇ ਹਾਂ।
ਮੈਂ ਰਾਜਵੀਰ ਤੇ ਅੱਜ ਅਸੀਂ ਇੰਗਲਿਸ਼ ਦੇ ਮੁਹਾਵਰੇ ‘To brush over’, 'ਬੁਰਸ਼ ਫ਼ੇਰਨਾ', ਬਾਰੇ ਗੱਲ ਕਰਾਂਗੇ । ਕੀ ਸੋਚਦੇ ਹੋ, ਕੀ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ ਇਸਦਾ ਅਰਥ? ਪੱਕਾ ਨਹੀਂ ਕਹਿ ਸਕਦੇ? ਠੀਕ ਹੈ, ਇਸ ਬਾਰੇ ਸੁਣੋ।
ਰੌਬ ਅਤੇ ਲੀ ਦੀ ਆਪਸੀ ਗੱਲਬਾਤ ਸੁਣੋ। ਲੀ ਕਿਉਂ ਸੋਚ ਰਹੀ ਕਿ ਰੌਬ ਲਈ ਸਟੂਡੀਓ ਪੇਂਟ ਕਰਨਾ ਕੋਈ ਚੰਗਾ ਵਿਚਾਰ ਨਹੀਂ ਹੈ? ਲੀ ਦੇ ਇਸ ਇਤਰਾਜ਼ ਉੱਪਰ ਰੌਬ ਦਾ ਪ੍ਰਤੀਕਰਮ ਕੀ ਸੀ? ਚਲੋ ਪਤਾ ਕਰਦੇ ਹਾਂ।

Rob
Now, Li, would you just mind holding that ladder still please.

Li
I'm trying… but Rob, what are you doing up a ladder anyway?

Rob
I'm decorating!

Li
Why?

Rob
Well this studio is really scruffy – you know, not that smart – so I thought I'd tidy it up and paint it, too.

Li
Hmmm. I don't think it's a good idea.

ਰਾਜਵੀਰ
ਰੌਬ ਸੋਚਦਾ ਹੈ ਕਿ ਸਟੂਡੀਓ ਗੰਦਾ ‘scruffy’ ਹੈ ਅਤੇ ਉਹ ਇਸਨੂੰ ਸਾਫ਼ ‘tidy’ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹੈ ਤੇ ਪੇਂਟ 'paint' ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਲੀ ਨਹੀਂ ਸੋਚਦੀ ਕਿ ਇਹ ਇੱਕ ਚੰਗਾ ਵਿਚਾਰ ਹੈ। ਸੁਣੋ ਕਿ ਕਿਉਂ?

Li
For a start, you haven't put any sheets down to stop the paint splashing on the carpet,…and you need to move the chairs outside…you're wearing smart clothes, not ones for decorating in.

Rob
Well, no, err, that's true. But shall we just brush over that?

Li
Brush over? You can't brush over those things – you'll get paint everywhere!

Rob
No, Li! When you say you will 'brush over' something, it means you will ignore it or not take it that seriously.

Li
Oh, I see. So Rob, you're saying making the preparations for decorating is not important and you're going to ignore it?

Rob
Yes, well… I'm in a rush.

Li
I see.

ਰਾਜਵੀਰ
ਲੀ ਫ਼ਿਕਰਮੰਦ ਹੈ ਕਿ ਰੌਬ ਸਭ ਕੁਝ ਪੇਂਟ ਕਰ ਦੇਵੇਗਾ ਆਪਣਾ-ਆਪ ਤੇ ਗ਼ਲੀਚਾ ਵੀ। ਲੇਕਿਨ, ਰੌਬ ਸਿਰਫ਼ ‘to brush over’ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਆਪਣਾ ਕੰਮ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹੈ। ‘Brush over’ ਦੋ ਸ਼ਬਦਾਂ 'brush' ਅਤੇ 'over' ਤੋਂ ਬਣਿਆ ਹੈ। 'over' ਉਹ ਜਗ੍ਹਾ ਦਰਸਾਉਂਦਾ ਹੈ ਜਿਥੇ ਤੁਸੀਂ ਬੁਰਸ਼ ਫ਼ੇਰਨਾ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਕਿਸੇ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ‘brush over’ ਕਰਦੇ ਹੋ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਜਾਂ ਤਾਂ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਨਜ਼ਰ-ਅੰਦਾਜ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ ਜਾਂ ਫ਼ਿਰ ਇਸਨੂੰ ਸੰਜੀਦਗੀ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਲੈ ਰਹੇ। ਇਸਦਾ ਇਹ ਵੀ ਅਰਥ ਹੈ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਕਿਸੇ ਗੱਲ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਅਣਗਹਿਲੀ ਨਾਲ ਲੈ ਰਹੇ ਹੋ ਅਤੇ ਚੀਜ਼ਾਂ ਦੇ ਵਿਸਥਾਰ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਜਾ ਰਹੇ। ਇਹ ਅਕਸਰ ਇਕ ਮਾੜਾ ਪ੍ਰਭਾਵ ਦਿੰਦਾ ਹੈ ਜਿਵੇਂ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ। ਰੌਬ ਨੂੰ ਸੰਭਾਵਿਤ ਤੌਰ ਤੇ ਸਟੂਡੀਓ ਵਿੱਚ ਹਰ ਪਾਸੇ ਪੇਂਟ ਫ਼ੈਲ ਜਾਣ ਨੂੰ ਅਣਗੌਲਿਆਂ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ।
ਚਲੋ ਕੁਝ ਹੋਰ ਉਦਹਾਰਣਾਂ ਸੁਣਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਇਹ ਇਜ਼ਹਾਰ ਕਿਵੇਂ ਇਸਤੇਮਾਲ ਹੁੰਦਾ ਹੈ।

Examples:
My teacher's history lesson was fascinating, but he brushed over World War I and that was the bit I wanted to hear about the most!

We haven’t sorted the figures for the meeting, but we’ll brush over those seeing as they are not that important and just talk about the future.

Whenever I bring up the things we need to fix in our office, my boss always just brushes over them. He never shows any interest in sorting them out even though they are a big inconvenience.

Li
So, to 'brush over' something means to ignore something or miss it out. Rob, have you actually asked for permission to decorate this studio? It doesn't belong to you.

Rob
Well… err…

Li
Are you brushing over that, too?! Anyway, even if you did get permission, shouldn't you cover up the windows?

Rob
That's true, Li. But before I do any of that, there is something more important to do.

Li
Oh yes?

Rob
Buy some paintbrushes!

Li
Ah yes, you can't brush over that!

ਰਾਜਵੀਰ
ਇਸ ਤਰਾਂ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਜਿਵੇਂ ਰੌਬ ਸਾਰੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਉੱਪਰ ਬੁਰਸ਼ ਫ਼ੇਰ ਦੇਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹੈ। 'Brushing over things' ਤੁਹਾਡਾ ਸਮਾਂ ਤਾਂ ਬਚਾ ਸਕਦਾ ਹੈ ਪਰ ਸ਼ਾਇਦ ਰੌਬ ਨੂੰ ਕੁਝ ਸਾਵਧਾਨੀਆਂ ਵਰਤਨੀਆਂ ਚਾਹੀਦੀਆਂ ਹਨ। ਤੇ ਤੁਹਾਡਾ ਕੀ ਹਾਲ ਹੈ? ਤੁਸੀਂ ਕਿਸ ਤਰਾਂ ਦੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਉੱਪਰ ਬੁਰਸ਼ ਫ਼ੇਰਿਆ?ਇਹਨਾਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਉੱਪਰ ਬੁਰਸ਼ ਫ਼ੇਰਨ ਨੇ ਕੋਈ ਸਮੱਸਿਆ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਪੈਦਾ ਕੀਤੀ। ਚਲੋ ਅੱਜ ਦਾ ਐਪੀਸੋਡ ਇੱਥੇ ਹੀ ਖ਼ਤਮ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਹੋਰ ਨਵੇਂ ‘English Expressions’ ਸਿੱਖਣ ਲਈ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਫ਼ੇਰ ਜੁੜੋ। ਬਾਏ।

 

Check what you’ve learned by selecting the correct option for the question.
ਜੋ ਤੁਸੀਂ ਸਿੱਖਿਆ ਉਸਨੂੰ ਚੈੱਕ ਕਰਨ ਲਈ ਪ੍ਰਸ਼ਨ ਦਾ ਸਹੀ ਜੁਆਬ ਚੁਣੋ।

To brush over

3 Questions

Choose the correct answer.
ਸਹੀ ਜੁਆਬ ਚੁਣੋ। 

ยินดีด้วยคุณทำแบบฝึกหัดเสร็จแล้ว
Excellent! เยี่ยม! แย่หน่อย! คุณทำคะแนนได้:
x / y

Join us for our next episode of English Expressions, when we will learn more useful language and practise your listening skills.
ਅਗਲੀ ਕੜੀ ਵਿੱਚ ਹੋਰ ਨਵੇਂ English Expressions ਸਿੱਖਣ ਲਈ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਜੁੜੋ, ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਸਿਖਾਂਗੇ ਹੋਰ ਵਰਤੋਂਯੋਗ ਇੰਗਲਿਸ਼ ਭਾਸ਼ਾ ਅਤੇ ਤੁਹਾਡੇ ਸੁਣਨ ਦੇ ਹੁਨਰ ਦਾ ਅਭਿਆਸ ਕਰਵਾਵਾਂਗੇ।

Session Vocabulary

 • ladder
  ਪੌੜੀ

  decorating
  ਸਜਾਉਣਾ

  scruffy
  ਗੰਦਾ

  paint
  ਪੇਂਟ ਜਾਂ ਰੰਗ

  permission
  ਇਜਾਜ਼ਤ ਜਾਂ ਆਗਿਆ