1

บทเรียน 1: English Expressions

เลือกบทเรียน

 1. 1 English Expressions

บทเรียนย่อย 28

Listen to find out how to use an everyday English expression.
इंग्रजीतले नेहेमीच्या वापरातले वेगवेगळे वाक्प्रचार कसे वापरायचे ते शिकू या.

บทเรียนย่อยในบทเรียนนี้

คะแนนจากบทเรียนย่อย 28

0 / 3

 • 0 / 3
  แบบฝึกหัด 1

แบบฝึกหัด 1

Food for thought

Listen to find out how to use an everyday English expression.
नेहेमीच्या वापरातील नवनवीन इंग्रजी वाक्प्रचार शिकायला ऐका English expression. 

Listen to the audio and take the quiz. हा ऑडीयो ऐका आणि त्याप्रमाणे प्रश्नांची उत्तरं द्या.

แสดงเนื้อหาบทบันทึกเสียง ซ่อนเนื้อหาบทบันทึกเสียง

Tejali
नमस्कार मित्रांनो... English Expressions मध्ये तुमचं स्वागत. हा आहे तुम्हाला इंग्रजीतले नवनवीन वाक्प्रचार शिकवणारा शो.
जशी शरिराला अन्नाची गरज असते तसंच मेंदूलाही विचारांचं खाद्य लागतं. यासाठी इंग्रजीत काय वाक्प्रचार वापरतात माहिती आहे?

फिन आणि फिफीचं बोलणं ऐकू. फिफिला फिनची कल्पना पटलीये का?

(Feifei finds Finn in the company canteen)

Feifei
Hi Finn. What are you doing here sitting alone in the canteen? Can I sit with you?

Finn
Sure. Take a seat, Feifei.

Feifei
Mind if I take a chip? They look good.

Finn
Oh yeah, go ahead! I'm just eating these quickly as I'm going out soon, you know? I'm going to look at a car. It's a sports car! I've always wanted a sports car

Feifeis
A sports car? That sounds expensive. How can you afford a sports car?

Finn
Well, it's a second-hand car. The owner needs to sell it quickly so they're selling it really cheaply. What a great opportunity, huh?!

Tejali
तर फिनला स्पोर्ट्स कार बघायला जायचंय, जमलंच तर ती विकत घ्यायची असं त्याच्या मनात आहे. त्याच्या बोलण्यातून त्याची उत्सुकता दिसतीये. पण फिफिच्या मनात काय आहे?
चला ऐकूया.

Feifei
These sports cars burn a lot of fuel, you know, Finn. The car might come cheap but do you want to end up keeping it in a garage?

Finn
Well, I hadn't thought of that…

Feifei
And there's also insurance. A car like that will attract thieves, so it'll cost a lot…

Finn
That's right. You know… you've just given me some food for thought…

Feifei
Food? You want more food? I thought you wanted to finish eating quickly?

Finn
I'm not talking about real food. In English, when you say 'food for thought' you mean serious ideas or topics for us to think about. 

Feifei
Nothing to do with chips, then?

Finn
No food involved.

Tejali
फिनला नवी स्पोर्ट्स कार घ्यायची होती. पण फिफिच्या बोलण्याने तो, गाडी घ्यावी की नको या विचारात पडला. फिफिने त्यालाfood for thought दिलं. Food म्हणजे खाद्य, thought म्हणजे विचारएखाद्या विषयाबद्दल खोलात जाऊन विचार करताना हा वाक्प्रचार वापरतात.एखादा विषय गंभीर असतो, महत्त्वाचा असतो किंवा त्यावर सोपा उपाय नसतो. कोणी तरी किंवा काही तरी तुमच्या मेंदूला खाद्य देत असतं, gives you food for thought, त्यामुळे आपण give म्हणजे देणे  हे क्रियापद, आणि कोणी दिलं यासाठी who वापरतो.

ही उदाहरणं ऐकू.

Examples

The football coach was really disappointed when his team lost 3-0 to an amateur side. But it gave him food for thought.

Mary's divorce gave her food for thought. She decided to go back to university, get a diploma, and change her life around.

  

Feifei
So Finn, are you going to buy this sports car? 

Finn
I'm not so sure now. You have indeed given me food for thought.

Feifei
(Chewing)… Mmmm… these are good… 

Finn
My chips! Feifei, you've taken all my chips?!

Feifei
Sorry Finn. They looked so good and I thought you were in a rush.

Finn
I was, until you gave me… food for thought!

Feifei
Ok – let me get another plate. Chips are much better than sports cars anyway. Let's just focus on the eating today.

Finn
Yeah, and let's do the thinking another day!

Tejali
तर फिफिने फिनला food for thought देऊन विचार करायला प्रवृत्त केलं. आता तो, स्पोर्टस् कार घ्यायची की नाही यावर विचार करतोय. तुमच्याबद्दल सांगा बर मला. तुम्हाला कशामुळे किंवा कोणामुळे food for thought मिळतं? आज इतकंच, पुन्हा भेटू ‘English Expressions’ च्या पुढच्या भागात.

Check what you’ve learned by choosing the correct answer to the question.
या पर्यायांतून योग्य उत्तर निवडा... बघू या काय काय समजलंय तुम्हाला.

Food for thought

3 Questions

Choose the correct answer.
योग्य पर्याय निवडा.

ยินดีด้วยคุณทำแบบฝึกหัดเสร็จแล้ว
Excellent! เยี่ยม! แย่หน่อย! คุณทำคะแนนได้:
x / y

Join us for our next episode of English Expressions, when we will learn more useful language and practise your listening skills.
पुढच्या आठवड्यात पुन्हा भेटूया English Expressionsच्या पुढच्या भागात... आणखी काही नवीन शब्दप्रयोग घेऊन!

Session Vocabulary

 • Canteen
  खानावळ

  Chip
  तुकडा

  Fuel
  इंधन

  Insurance
  विमा

  Ideas
  कल्पना

  Plate
  ताट/ताटली