Session 8

Modern life moves very quickly, but why does music need to move quickly too?
ዘመናዊ ሂወት ብፍጥነት እዩ ዝጎዓዝ ዘሎ። ስለምንታይ ግን ደርፍታት ከምኡ ከኸውን ተደልዩ?

ఈ పాఠ్యాంశం లోని సెషన్స్

Session 8 score

0 / 3

 • 0 / 3
  Activity 1

Activity 1

Why are songs getting faster?

Modern life moves very quickly, but why does music need to move quickly too?
ዘመናዊ ሂወት ብፍጥነት እዩ ዝጎዓዝ ዘሎ። ስለምንታይ ግን ደርፍታት ከምኡ ከኸውን ተደልዩ?

Before you listen

Consider the following question:

 • How do you listen to music?
 • How has the way we listen to music changed over the years?
 • In what ways has technology affected music?

Listen to the audio and take the quiz.

రాత ప్రతిని చూపు రాత ప్రతిని చూపవద్దు

ኣቕራቢቋንቋትግርኛ
ሰላም፡ እንቋዕ ናብዚ እንግዝኛ ዝቐርብ ሓቀኛ ዛንታት ቋንቋ  ሰሚዕኩም ንክትርድኡ ዝሕግዘኩም መደብ Listen Here ብደሓን  መጻእኩም። ኣነ ተክለማርያም በኪት ኢየ።

Tom
I'm Tom. Hi everyone!

Phil
And I'm Phil. Hi!

ኣቕራቢቋንቋትግርኛ
ሎሚ ብዛዕባ ሙዚቃ ከነዕልል ኢና። ከምኡ’ውን ደርፍታት ኣብዚ እዋን እናወዓየ ይኸይዳ ኣሎ ዝብል ሓሳብ ኣሎ። What music do you like Tom?

Tom
I like rock music. It has good vocals.

Phil
I like everything. I prefer streaming. It makes it easier to access music.

ኣቕራቢቋንቋትግርኛ
Vocals ድምጺ፤ streaming ብቐጥታ ምሕልልላፍ ማለት ኢዩ። Do you know some people believe that streaming music online is actually changing the songs people write?

Tom
I did hear that some songs are becoming faster. I wonder why?

ኣቕራቢ
ቋንቋትግርኛ
ናይ ሎሚ መደብና ካብ ቢቢሲ ረድዮ 4 You and Yours ዝተወስደ ኢዩ። ነዚ ዝዛረብ ዘሎ ፕሮፌሰር ሙዚቃ ቴክኖሎጂ ንስማዕ። ንሱ ንደርፍታት እንታይ ይጸልዎም ኣሎ ይብል?

Insert
I think that, you know, one of the things that’s driving this, there are a number of things. They’re all radio, they’re all singles designed for radio playlists. Radio playlists are extremely important factors in, you know, judging the success of a track and obviously do feed into the kind of commercial success of a track.

Phil
So, he mentions that radio playlists are important factors.

ኣቕራቢቋንቋትግርኛ
A playlist ዝርዝር ደርፍታት ማለት ኢዩ። And he says that radio playlists affect the commercial success of a song, right?

Tom
Correct! Commercial success refers to how successful something is commercially, or how much money it makes. The opposite is a commercial failure. With success we use of, so he’s talking about the commercial success of a track.

ኣቕራቢቋንቋትግርኛ
A track ካልእ ቃል ናይ ደርፊ ኢዩ። ደጊምኩም ስምዑ። ንግዳዊ ዓወት ናይቲ ዝርዝር ደርፍታት ንምግላጽ፡ እንታይ ዓይነት መግለጺ ተጠቒሙ። ድሕሪ ‘and obviously’ ዘሎ ስምዕዎ።

Insert
Radio playlists are extremely important factors in judging the success of a track and obviously do feed into the commercial success of a track.

Phil
He said feed into.

ኣቕራቢቋንቋትግርኛ
To feed into something ማለት ኣብ ገለ ጉዳይ ኣበርክቶ ምግባር ማለት ኢዩ። Just like our ideas help feed into making this programme, right?

Phil
Exactly! We could also use it in a more physical way. Rivers, for example.

ኣቕራቢቋንቋትግርኛ
Ah yes ፡ሩባ ሓዳስ ካብ ቆሓቶ ተበጊሱ ናብ ከባቢ ኣፍታን ዙላን ይፈስስ።

Tom
Let’s listen to his sentence again. How does he pronounce ‘one of the’ in ‘one of the things’?

Insert
I think that, you know, one of the things that’s driving this…

Tom

In connected speech, he says ‘one of the’. Things, the noun, is stressed. Say it with me.

the
one of the
one of the things

So, playlists are one of the things making tracks commercially successful.

ኣቕራቢቋንቋትግርኛ
ምስማዕ ቀጽሉ። ንደርፊ እንታይ ካልእ ዝጸልዎ influences ነገር ኣሎ ኣሎዎ።

Insert
But then there’s the influence of streaming services like Spotify, where if, uh, if a track isn’t played for at least 30 seconds then it doesn’t register a play.

And if we don’t hear the vocals then we might not carry on listening? Is that the theory?

Absolutely, yeah. That’s the theory, is to get through, I guess to get into the meat of the song, to hear the lyrical content and get through to that first chorus.

Phil
He said streaming services.

ኣቕራቢቋንቋትግርኛ
Streaming services ማለት ሙዚቃ ወይ ቪድዮ ብኢንተርነት ብቐጥታ ንክመሓላለፍ  ኣገልግሎት ዝህብ ኢዩ። ስለምንታይ ከምኡ ኣድልዩ። ድሕሪ ‘if a track’ዝብል ሓሳብ ስምዕዎ።

Insert
But then there’s the influence of streaming services like Spotify, where if, uh, if a track isn’t played for at least 30 seconds then it doesn’t register a play.

Tom
It doesn’t register a play
. This means that the streaming services only register that someone listened to a track if they listen for longer than 30 seconds!

Phil
And this determines the commercial success of the track!

Tom
So, the theory, or idea, is to present listeners with vocals and a chorus more quickly, as it will make them want to continue listening!

ኣቕራቢቋንቋትግርኛ
ናይ ሎሚ ግዜና ኣኺሉ። ሎሚ ዝተማሃርናየን ቃላት streaming, commercial success, playlist, feed into, chorus and lyrics. ብምክትታልኩም ነመስግን፡ ልዋም ለይቲ።

Listen to today’s clip in full here.
Source: You and Yours

Language features

commercial success
Commerce is a noun with a similar meaning to trade. The adjective is commercial. If something is commercially successful, it means that it makes a profit or is well-received by businesses and customers.

The commercial success of a song is determined by how much money it generates.

We can also use the adverb commercially with the adjective successful.

The last album she released was very commercially successful.

to feed into
To feed into means ‘to contribute to [something]’. It can have a literal or figurative meaning, depending on the context. Into is always one word with this phrasal verb.

Many smaller streams feed into the River Thames, which flows through London.

The poor salary, the long hours and an unpleasant working environment all fed into her decision to leave her job.

first conditional + might
Normally, the first conditional is used to suggest probability. The structure normally uses will.

If it rains, we will get wet!

One sentence from today’s episode provides an example of the first conditional using ‘might’.

…if we don’t hear the vocals, then we might not carry on listening?

Using might or may suggests possibility. It doesn’t imply that something is going to happen (unlike will).

Why are songs getting faster?

3 Questions

Choose the correct answer.
ቕኑዕ መልሲ ምረጹ።

Congratulations you completed the Quiz
Excellent! Great job! ఈసారి కలిసి రాలేదు లెండి You scored:
x / y

What else do you think influences the commercial success of a track? Tell us on our Facebook group.

Join us for our next episode of Listen Here, when we will learn more useful language and practise your listening skills.
ኣብ ዝቕጽል መደብ Listen Here ኣገደስቲ ናይ ኢንግሊዝኛ ዝርርብን ናይ ምስማዕ ክእለትኩም እተመሐይሹሉ መደብ ሒዝናልኩም ክንቀርብ ኢና’ሞ ብሰላም የራኽበና።

Session Vocabulary

 • vocals
  ድምጺ

  streaming
  ብቐጥታ ምሕልልላፍ

  track
  ደርፊ

  influence
  ጽልዋ

  playlist
  ዝርዝር ደርፍታት

  feed into
  ማለት ኣብ ገለ ጉዳይ ኣበርክቶ ምግባር

  chorus
  መዝሙር