1

పాఠ్యాంశం 1: Essential English Conversation

పాఠ్యాంశాన్ని ఎంచుకోండి

 1. 1 Essential English Conversation

Session 10

ฟังชานและแคลร์ เพื่อฝึกวิธีการสั่งกาแฟเป็นภาษาอังกฤษ

Listen to Sian and Clare to find out how to order a coffee in a cafe

ఈ పాఠ్యాంశం లోని సెషన్స్

Session 10 score

0 / 3

 • 0 / 3
  Activity 1

Activity 1

บทสนทนาสำหรับร้านอาหาร: การสั่งกาแฟ

ฟังชานและแคลร์ เพื่อฝึกวิธีการสั่งกาแฟเป็นภาษาอังกฤษ

Listen to Sian and Clare to find out how to order a coffee in a café 

Listen to the audio

రాత ప్రతిని చూపు రాత ప్రతిని చూపవద్దు

Clare
สวัสดีค่ะ ขอต้อนรับสู่ Essential English Conversation. I’m Clare and…

Sian
My name's Sian. Hi. สวัสดีค่ะ

Clare
ในคลิปนี้ เราจะมาช่วยคุณฝึกวิธีการสั่งกาแฟเป็นภาษาอังกฤษ
วันนี้ ชานไปดื่มกาแฟ ที่ร้านคาเฟ่ในลอนดอน ไปฟังบทสนทนากันว่า เค้าสั่งกาแฟอย่างไรค่

Insert

Assistant
Hello, what can I get you?

Sian
Can I have a black coffee please?

Assistant
What size?

Sian
Regular please.

Clare
ต่อไป เราจะแบ่งเป็นท่อน ๆ เพื่อช่วยคุณฝึกค่ะ
ฟังประโยคภาษาอังกฤษอีกครั้งและพูดตาม
ตอนแรก พนักงานขายถามว่า ‘จะรับอะไรดี’

Assistant
Hello, what can I get you?

Clare
จากนั้น ชานก็สั่งกาแฟดำ

Sian
Can I have a black coffee please?

Clare
ชาวอังกฤษ มักจะใช้คำว่า ‘please’ (พลีส) แปลว่า ‘โปรด หรือ กรุณา’
และคุณสามารถสั่งกาแฟหลายแบบได้ เช่น ‘Cappuccino’ (คาปูชิโน)

Clare
ต่อมา พนักงานถามว่า ต้องการ ‘แก้วขนาดไหน?’

Assistant
What size?

Clare
ชานบอกว่า ขอแก้วขนาดปกติ

Sian
Regular please.

Clare
ส่วนแก้วขนาดกลาง ก็คือ ‘medium’ (มีเดียม) แก้วขนาดเล็ก ‘small’ (สมอล)
หรือแก้วใหญ่ ‘large’ (ลาร์จ) แล้วอย่าลืมพูดคำว่า ‘please’ ด้วยนะคะ คราวนี้มาฟัง ลูกค้าคนอื่น สั่งกาแฟในร้านคาเฟ่กันบ้างค่ะ

Insert
What can I get you?
An Americano please.
What size?
Small please.

Clare
ดีมาก อย่าลืมชวนเพื่อนๆ มาฝึกการสั่งกาแฟเป็นภาษาอังกฤษกันนะคะ ส่วนคลิปต่อไป มาฝึกวิธีสั่งชากับเราด้วยนะคะ สวัสดีค่ะ

Sian
สวัสดีค่ะ

สรุป

Hello, what can I get you?
สวัสดี รับอะไรดีครับ

Can I have a black coffee/Americano please?
ขอกาแฟดำ/ อเมริกาโนค่ะ

What size?
ใส่แก้วขนาดไหนครับ

Regular please.
ขนาดธรรมดาค่ะ

ลองทำ

ทำแบบฝึกหัดนี้ เพื่อทดสอบว่าจำได้มากน้อยแค่ไหน

การสั่งกาแฟ

3 Questions

จัดลำดับคำศัพท์เหล่านี้ให้ถูกต้อง ระวังนะ! มี 1 คำที่ไม่เกี่ยวข้อง คลิกที่คำว่า 'ช่วยเหลือ' เพื่อดูคำแปล คลิกที่แถบคำตอบ เพื่อดูคำแปลของประโยค

Congratulations you completed the Quiz
Excellent! Great job! ఈసారి కలిసి రాలేదు లెండి You scored:
x / y

Go to our Facebook, Instagram and YouTube pages for more fun with English!

กลับมาติดตามตอนต่อไปของ Essential English Conversation เพื่อฝึกวิธีสั่งชาแบบใส่แก้วสำหรับนำกลับบ้าน

Join us for our next episode of Essential English Conversation to find out how to order a takeaway tea

 

Session Vocabulary

 • Hello, what can I get you?
  สวัสดี รับอะไรดีครับ

  Can I have a black coffee/Americano please?
  ขอกาแฟดำ/ อเมริกาโนค่ะ

  What size?
  ใส่แก้วขนาดไหนครับ

  Regular please.
  ขนาดธรรมดาค่ะ