Session 16

Listen to find out how to use an everyday English expression.
ከመይ ጌርኩም ንመዓልታዊ ዝጠቅም መግለጽ-ሓሳብ እንግሊዘኛ ከም እትጥቀምሉ ስምዑ።

ఈ పాఠ్యాంశం లోని సెషన్స్

Session 16 score

0 / 3

 • 0 / 3
  Activity 1

Activity 1

Out for the count

Look at the Session Vocabulary – make sure you know what these words mean:

 • hiking
 • tired
 • unconscious

Listen to Neil and Li explaining the expression 'out for the count'. As you listen, answer these questions:

1. What did Neil do at the weekend?

2. What happened to his children?

Listen to find out the answers. Then check them on the transcript below.

రాత ప్రతిని చూపు రాత ప్రతిని చూపవద్దు

ሰላም፡ እዚ፡ ብቋንቋ እንግሊዝኛ ሓሳባትኩም ንምግላጽ ዝሕግዘኩም መደብ English Expressions እዩ። እንቋዕ ብደሓን መጻእኩም። ሎሚ 'out for the count' ዝብል መግለጺ-ሓሳብ ክንርኢይ ኢና። ቃል ብቓሉ “ብፍቕዲ ወጺኡ” እዩ ዘስምዕ። እቲ ልክዕ ትርጉሙ ግን እንታይ ክኸውን ይኽእል ትብሉ? ትርጉሙ ንምፍላጥ እምበኣር ሓቢርና ንከታተል። ኒልን ሊን ብዛዕባ ኒል ዘሕለፎ ቀዳመ-ሰንበት ክዕልሉ እንከለዉ ንስማዓዮም። ኒል ምስ ስድራቤቱ ኣበይ ኣሕሊፎሞ ይኾኑ ናይ ዕረፍቲ ግዜኦም? ደቁ ንኒል'ከ እንታይ ስለዝኾኑ'ዮም ቀልጢፎም ደቂሶም? ቀጺልና ንስማዕ።

Neil
This expression comes from the sport of boxing and describes a boxer who has been knocked unconscious who can't stand up within a count of ten seconds. The boxer is said to be "out for the count" and loses the match. But the expression can also be used in another way...

Li
Oh, how?

Neil
Well, I had a really active weekend. I went hiking in Wales with my wife and our two children.

Li
Hiking in Wales, that sounds like hard work.

Neil
Well not for my kids. They loved it, they were racing each other, running up and down the hills…then we went to the zoo where they had even more fun.

ኒል ምስ ስድራቤቱ ናብ ዌይልስ ብምኻድ 'hiking in the hills' ጎቦታት ኣብ ምሕዃር ኣሕሊፎሞ። 'hiking' ምሕዃር 'hills' ድማ ጎቦታት ማለት'ዩ። ደቁ ንኒል ብጣዕሚ'ዮም ተፈሲሆም። ናብ መካነ እንስሳታት 'zoo' ድማ ከይዶም ኔይሮም። እቲ መገሻ ንኒልን በዓልቲ ቤቱን ስለምንታይ ጽቡቕ ከምዝነበረ ንምፍላጥ ሓቢርና ንከታተል።

Li
So you had a nice day out then?

Neil
Definitely. The evening was even nicer for us, me and my wife, as there was no reading of bedtime stories and no computer games. By 7 o'clock, the kids were in bed, and the next thing we knew, they were out for the count!

Li
Oh I think I've got it. Do you mean they were so tired from all the exercise that they fell asleep immediately their heads touched the pillows?

Neil
Yes, that's right!

ኒል፡ ደቁ ቀዳም-ሰንበት ጎቦታት ኣብ ምሕዃር ድሕሪ ምቕናይ 'out for the count' ኮይኖም ኢሉዎም። ከምቲ ኒል ኣቐዲሙ ዝበሎ 'out for the count' ዝብል መግለጺ ሓሳብ ካብ መኸተ-ጉስጢ ዝተወሰደ'ዩ። 'out' ትርጉሙ ኣብዚ፡ ወኒ ምጥፋእ ክኸውን እንከሎ 'the count' ድማ ኣብ መኸተ-ጉስጢ፡ እቲ ዝዳኒ ክሳብ ዓሰርተ ብምፍቃድ ነቲ ወኑኡ ዘጥፍአ ተጓሳጣይ ከምዝተሳዕረ ክእዉጅ እንከሎ ማለት'ዩ። ይኹን እምበር ንሓደ ዝደኸመ ሰብ፡ የዒንቱ ምስሸፈነ ሽዑ ንሽዑ ዝድቅስ ንምግላጽ'ውን እንጥቀመሉ መግለጺ'ዩ። ንሓደ ሰብ ክንገልጸሉ ምስ እንደሊ 'to be', ዝብል ሓረግ ምስ 'is out for the count' ንጥቀም። ትርጉሙ ድማ ተዘሪሩ ማለት'ዩ። ንኣጠቓቕማ ናይዚ መግለጺ ሓሳብ ዘርኢ ገለ ኣብነታት ንስማዕ፡

Examples
Jack had so much to drink last night that when he got home he was out for the count. He fell asleep so quickly, he didn't even take his clothes off!

There was some trouble outside my house last night but I didn't hear it: I was so tired I was out for the count.

She was so tired from her dance class that she was out for the count as soon as she put her head on the pillow.

Michelle has been training for a marathon and she's noticed that she's much more tired in the evenings than she used to be, before she started running. She said she's out for the count every night.

Li
Oh, how I wish I could fall asleep quickly – but I often have to take a sleeping pill.

Neil
Oh, that's not very good. You should try doing some exercise to make you tired: how about jogging?

Li
Oh no, it's boring, it's too monotonous.

Neil
Well, how about something relaxing like yoga?

Li
No, I'm not very flexible. I have never been.

Neil
Well, what about boxing? It's exciting and you could be knocked unconscious - out for the count!

Li
Very funny!

ሊ ኣብ እዋን ድቃስ 'out for the count' ንኽትከውን፡ በቲ ኒል ብፍላይ ብዛዕባ ተጓሳጢት ንምዃን ዘቕረቦ ሓሳባት ዝዓገበት ኣይተመስልን። ንስኻትኩም'ከ? ለይቲ ጽቡቕ'ዶ ትድቅሱ? ኣማሲኡ'ኸ ንባዕልኹም 'out for the count' ዶ ትኾኑ?  ኣብ ዝመጽእ መደብ 'English Expressions' ክሳብ ንራኸብ፡ ብሰላም ጽንሑ። 

Answers

1. Neil went walking in Wales with his family.

2. His children were very tired.

How do I use it?

If you are 'out for the count' you are sleeping heavily, and unlikely to wake up soon. It is a phrase which is often used with the verb 'be'.

I worked so late yesterday, that I was out for the count 10 minutes after getting home.

If you do all that tomorrow, you will be out for the count once you get home.

I went to ask him if he wanted something to eat, but he was out for the count.

Out for the count

3 Questions

Choose the correct answer.
እቲ ቅኑዕ መልሲ ሕረ

Congratulations you completed the Quiz
Excellent! Great job! ఈసారి కలిసి రాలేదు లెండి You scored:
x / y

Over to you!

When was the last time you were out for the count? Does anything help you get out for the count? Come and tell us on our Facebook group.

Join us for our next episode of English Expressions, when we will learn more useful language and practise your listening skills.
ኣብ ዝስዕብ መደብ English Expressions ኣጠቓቕማ ቋንቋን ናይ ምስማዕ ክእለትኩም እተማዕብሉሉን ትምህርቲ ሒዝና ክንቀርብ ኢና።

Session Vocabulary

 • boxing
  ጉስጢ

  unconscious
  ሃለዋት ምጥፋእ

  tired
  ድኻም

  hiking
  ናህራዊ ጉዕዞ

  zoo
  መካነ-እንስሳ

  jogging
  ዘብ ዘብ