1

Unidad 1: Essential English Conversation

Seleccione una unidad

 1. 1 Essential English Conversation

Sesión 24

Listen to find out how to pay for something at the till.
बिल देताना कसं संभाषण साधायचं ते ऐकू.

Sesión 24 puntuación

0 / 3

 • 0 / 3
  Actividad 1

Actividad 1

बिल देताना ?

Listen to find out how to pay for something at the till.
बिल देताना कसं संभाषण साधायचं ते ऐकू.

Listen to the audio and take the quiz. हे ऐका आणि क्वीझ सोडवा

Mostrar la transcripción Ocultar la transcripción

Tejali
नमस्कार मित्रांनो, बीबीसीच्या Essential English Conversation वर्गात सगळ्यांचं स्वागत. मी तेजाली. गेल्या भागात खरेदी तर झाली. आता आली बिल देण्याची वेळ. चला ऐकू.

Shop Assistant
That’s 9.99 please.

Tony
Can I pay with a credit card?

Shop Assistant
Yes. Sign here please.                                                                                                           

Tony
Thank you. 

Tejali
आधी सेल्सपर्सनने टोनीला सांगितलं, याचे ९.९९ पौंड झाले. एक लक्षात ठेवा, वस्तूंची किंमत सांगताना त्याचे अपूर्णांक पण सांगायचे.उदा. 12.99 पौंड म्हणजे 12 99 , 20.50 पौंड म्हणजे 20 50. हे ऐकून त्या पाठोपाठ म्हणा.

That’s 9.99 please.

Tejali
मग टोनीने विचारलं, क्रेडीट कार्डने देऊ ? '‘Can I pay with a credit card?’' आपण डेबिट कार्ड वापरणार असू तर म्हणायचं “Can I pay with a debit card?’’ किंवा जर रोख पैसे देणारं असू तर म्हणायचं, “Can I pay with cash”. हे ऐकून त्या पाठोपाठ म्हणा.

Can I pay with a credit card?

Tejali
सेल्सपर्सनने सांगितलं, हो, इथे सही करा, ‘Yes. Sign here please.’ हे ऐकून त्या पाठोपाठ म्हणा.

''Yes. Sign here please''. 

Tejali
आता एक लक्षात ठेवा. दुकानातून बाहेर पडताना शिष्टाचार म्हणून नेहेमी “Thank you”म्हणावं. हे ऐकून त्या पाठोपाठ म्हणा.

Thank you.

Tejali
आता दुकानात वेगवेगळे लोक कशा प्रकारे बोलतात ते ऐकू.

That’s 14.99 please.

Can I pay with cash?

Yes. Here’s your receipt and change

Thank you. 

That’s 19.99 please.

Can I pay with a debit card?

Yes. Sign here please.

Thank you.

That’s 8.95 please.

Can I pay with a credit card?

Yes. Sign here please.

Thank you.

Tejali

आता आपण परत करूया. ही इंग्रजी वाक्यं ऐका आणि त्यामागोमाग म्हणा.

That’s 9.99 please.

Can I pay with a credit card?

Yes. Sign here please.

Thank you.

Tejali
आता हे तुमच्या किती लक्षात राहिलंय? ही वाक्यं ऐका आणि ती इंग्रजीत कशी म्हणाल ते सांगा.

याचे ९.९९ पौंड द्या.

That’s 9.99 please.

मी क्रेडीट कार्डने देऊ का?
Can I pay with a credit card?

हो. इथे सही करा.
Yes. Sign here please.

धन्यवाद.
Thank you.

Tejali

मस्त! आता दुकानात खरेदी केल्यावर पैसे देताना कसं संभाषण करायचं ते तुमच्या लक्षात आलंय. शानसोबत याची परत प्रॅक्टीस करा. मी क्रेडीट कार्डने देऊ का पैसे असं विचारा.

That’s 9.99 please.

Yes, sign here please.

Tejali

आता तुमचं उत्तर तपासून बघू. हे ऐका. 

Shop Assistant

That’s 9.99 please.

Tony

Can I pay with a credit card?

Shop Assistant

Yes. Sign here please.

Tony

Thank you.

Tejali

वा, शाबास. आता दुकानात खरेदी झाल्यावर बिल देताना कसं बोलायचं ते समजलय तुम्हाला. प्रॅक्टीस करत राहा, पुन्हा भेटू Essential English Conversation  च्या पुढच्या भागात.Bye.

Check what you’ve learned by choosing the correct answer to the question.
योग्य पर्याय निवडा, बघू या काय काय समजलंय तुम्हाला.

बिल देताना

3 Questions

Choose the correct answer. योग्य पर्याय निवडा.

Felicitaciones. Has completado el quiz.
Excellent! ¡Muy bien! Bad luck! Tu puntaje :
x / y

Join us for our next episode of Essential English, when we will learn more useful language and practise your listening skills.
पुन्हा भेटू पुढच्या भागात. असंच रोजच्या वापरातलं साधं सोपं इंग्रजी शिकण्यासाठी! धन्यवाद!

Sesión de vocabulario

 • That’s ______, please.
  याचे _____द्या.

  Can I pay with a debit card?
  मी डेबिट कार्ड ने देऊ का?

  Can I pay with a credit card?
  मी क्रेडीट कार्ड ने देऊ का?

  Can I pay with cash?
  मी रोख पैसे देऊ?

  Yes. Sign here please.
  हो, चालेल. इथे सही करा.

  Yes. Here’s your receipt and change.
  हो. ही घ्या पावती आणि हे सुट्टे.

  Thank you.
  धन्यवाद.