Sesión 8

Is one career enough?
In today’s episode we will be discussing how the world of work is changing.

ሓደ ሞያ እኹል ድዩ?
ኣብ ናይ ሎሚ መደብ ናይ ስራሕ-ዓለም ብኸመይ ይልወጥ ኣሎ ብዝብል ጕዳይ ክንመያየጥ ኢና።

Sesión 8 puntuación

0 / 4

 • 0 / 4
  Actividad 1

Actividad 1

Is one career enough?

Look at the Session Vocabulary – make sure you know what these expressions mean:

 • switch careers
 • to hold down a job
 • full time
 • part time

Quiz

How many career changes do you think the average person will make during their working life?

Is it:

a) 2-5
b) 5-7
c) 7-10

Listen to the our discussion about changing careers to find out the answer.

Listen to find the answers. Then check them on the transcript below.

Mostrar la transcripción Ocultar la transcripción

Presenter
ሰላም፣ እንቋዕ ናብ መደብ English Together ብደሓን መጻእኩም። ኣብዚ መደብ’ዚ ብዛዕባ ዝተፈላለዩ ህልው ኵነታት ንኽንመያየጥ ዘኽእለኩም ቋንቋ ከነስንቐኩም ኢና።
ኣነ  ተመስገን እየ፣ ምሳይ ዝርከቡ ድማ።

Sam
Hello, I’m Sam.

Tom
And I’m Tom.  Welcome to today’s programme!

Presenter
ኣብ ናይ ሎሚ መደብና ብዛዕባ ኣብ ናይ ስራሕ-ዓለምና ተኣታትዮም ዘሎዉ ለውጥታት፡ ብማዕሪኡ ድማ ኣብ ህይወትና ክንደይ ሞያታት ከነጥሪ ከም ዝከኣል ክንመያየጥ ኢና።

ስለዚ ነዚ ዝስዕብ ሕቶ መልሱ እንታይ ኰን ይኸውን?  ሓደ ተራ ሰብ ኣብ ናይ ስራሕ ህይወቱ ክንደይ ዝኣኽሉ ሞያታት ከጥሪ ይኽእል? 

ሀ) 2-5

ለ) 5-7

ሐ) 7-10

መልሱ ደሊና ረኺብናዮ ኣሎና - ጸኒሕና ኸኣ ከነካፍለኩም ኢና። 

Sam
Mmm, I don’t know!  What do you think, Tom?

Tom
Mmm, I’m not the right person to ask, really.  I don’t like change.

Presenter
ጽቡቕ፡ እዚ ከም ንቡር ጌርካ ክትቅበሎ ዘሎካ ለውጢ’ዩ፡ ቶም። ናይ ስራሕ ዕድሜና “working lives” ከመይ ኢሉ ይልወጥ ከም ዘሎ BBC Radio 4  ዘቕረቦ ተወሳኺ ጸብጻብ ንስማዕ። 

News insert
What do you want to be when you grow up?  It’s a question that we all get asked as little kids.  When we’re five years old, it’s this fun game, but as we get older we start to believe that we need to narrow our focus and devote our lives to one thing.  But that is becoming less and less true.  In such a rapidly changing economy, it makes sense to assume that more and more of us will be changing careers or holding down several careers at the same time.  So is one career enough anymore?

Tom
Wait a minute. “Holding down several careers at the same time”?  What exactly are they saying?

Presenter
Well, “holding down” a career or a job means ንምሓዙ ምዕዋት a career or a job. They’re saying that you have “several”  ዝተፈላለዩ  careers, or more than one job, at the same time.

Tom
So, I’d hold down this job, and then one or two others, as well? When would I sleep?

Sam
I don’t think it means you’ll be working full time on all of these jobs, Tom! 

Presenter
Yeah, you would probably have two or three part time jobs. 

Sam
The report also says we might have one job at a time, but switch careers after a few years.

Presenter
“Switch”  መተካእታ ቃል ናይ “change” ክኸውን ይኽእል።

Sam
Exactly, so you could switch from this job, to being a lawyer, for example.  Actually, you’d make a great lawyer, Tom!  You could argue for a living!

Tom
Maybe I should.  So, what’s wrong with having a job for life?  My uncle was a farmer all his life, and my mother was a nurse for all her life.  They devoted themselves to one thing and they did it very well.

Presenter
“To devote ourselves” ንነፍስና ምዉፋይ ማለት’ዩ።  And I’ve devoted myself to making you laugh, Tom.  One day!

Sam
Maybe you can still devote yourself to one area of work, like medicine, for instance, but have more than one career in that area. 

Presenter
ሕራይ!  ናብቲ ኣቐዲምና ዘቕረብናዮ ሕቶ ንመለስ።  ሓደ ተራ ሰብ ኣብ ናይ ስራሕ ህይወቱ ክንደይ ዝኣኽሉ ሞያታት ክለዋውጥ ይኽእል?  ናይ ሞያ ኣሃዛዊ ጭብጥታት ሰሌዳ ከም ዝሕብሮ፡ እቲ መልሱ ለ) 5-7 እዩ።  

Still not convinced, Tom?

Tom
I just don’t understand how switching jobs 5-7 times is good – good for you or good for your employer.  They’ll train you in something, and then you become good at it, and then you leave!

Sam
But you can still take what you’ve learned in one job and bring it to the next one.  For people like me, who are into lots of different things, this is great news!

Presenter
“To be into” ንነብስና ኣብ ዉሽጢ ሓደ ነገር ምኽታት ከም ማለት’ዩ።   But, Sam, you are into too many things!  How would you choose your next career?

Tom
Yeah, Sam, you change your mind all the time.  Last week you were into working with animals, this week you’re into working in a restaurant.  What’s it going to be next week?

Sam
Actually, I’ve been reading lots about…

Tom
Yeah, what is it? Here we go!

Presenter
ቅድሚ ምስንባትና እቶም ሎሚ ዝዘተናሎም ቃላት ደጊምና’ስከ ንርኣዮም ። ንሳቶም ኸኣ ምስ ናይ ስራሕ-ዓለም ዝተኣሳሰሩ’ዮም።  “To hold down a job”, ሓደ ስራሕ ኣጥቢቕካ ምሓዝ፣ “to switch careers”, ሞያ ምልዋጥ፣ “to devote ourselves to something”, ንነብስና ንሓደ ነገር ምውፋይ፣  ከምኡ’ውን  “to be into something”, ንነብስና ኣብ ሓደ ነገር ኣዚና ምኽታት። 

ነዚ መደብ ብምክትታልኩም ነመስግነኩም፣ ኣብ ዚመጽእ ሰሙን ዝቐርብ ናይ English Together መደብና  የራኽበና። 

Meaning & Use 

to hold down (phrasal verb)

To hold down is a phrasal verb. When it is used with a job, or a place in a team it means 'to keep'.

The music industry is very competitive, it can be difficult to hold down a job.
He held down a place on the team even though he didn't score many goals.

to switch (verb)

To switch is a regular verb. It means 'to change'

I have switched jobs many times
The company often switched suppliers to get the best price.

into (preposition)

We can use the preposition into with the verb 'be' to say that we like or have an interest in something.

I'm really into tennis, I play every week.
I don't like galleries, I'm not into art.

to devote yourself (verb)

Devote is a regular verb. It means to focus all our effort and attention on a particular thing.

He devotes himself to helping people, he spends his weekends working for a charity.
She devotes herself to her studies, she spends all her time on them.

 

Is one career enough?

4 Questions

Choose the correct answer.
እቲ ቅኑዕ መልሲ ምረጹ።

Felicitaciones. Has completado el quiz.
Excellent! ¡Muy bien! Bad luck! Tu puntaje :
x / y

Over to you!

Would you like to change anything about your career? Would you like to have many different careers? Would you prefer to stay in the same career? Tell us on our Facebook group.

Join us for our next episode of English Together when we will learn more useful language and practise your listening skills.

ኣብቲ ጠቓሚ ቋንቋ እትመሃርሉን ናይ ምስማዕ ክለትኩም እትለማመድሉን ዝቕጽል መደብ English Together የራኽበና።

Sesión de vocabulario

 • to hold down a job
  ሓደ ስራሕ ሰጥ ኢልካ ምሓዝ

  to switch careers
  ምያ ምልዋጥ

  to devote oneself
  ነብስኻ ምዉፋይ

  to be into
  ምግዳስ

  full time
  ናይ ምሉእ ጊዜ

  part time
  ናይ ከፊል ጊዜ

  for a living
  ድራር ዕለት

  working lives
  ናይ ስራሕ ህይወት