Sesión 31

Gender pay gap
ፍልልይ ክፍሊት ብጾታ

In today’s episode we will be discussing the issue of gender pay gap in our society.
ኣብ ናይ ሎሚ መደብና፡ ኣብ ሕብረተሰብና ብምኽንያት ጾታ ዝግበር ናይ ክፍሊት ፍልልይ ዝምልከት ክኸውን ኢዩ።

Sesión 31 puntuación

0 / 4

 • 0 / 4
  Actividad 1

Actividad 1

Gender pay gap

Look at the Session Vocabulary – make sure you know what these words and phrases mean:

 • gender pay gap
 • take home 
 • discriminate

Quiz

According to World Economic Forum, which country has the biggest gender gap regarding economic participation and opportunity?

a) India
b) South Korea
c) Ethiopia

Listen to the discussion and find out the answer.

Listen to find the answers. Then check them on the transcript below.

Mostrar la transcripción Ocultar la transcripción

ኣቕራቢቋንቋትግርኛ
ሰላም፡ እንቋዕ  ናብ መደብ English Together ብድሓን መጻእኩም። ኣብዚ መደብ’ዚ ብዛዕባ እዋናዊ ኣርእስቲ ክንመያየጥ ኢና። ብእኡ ኣቢልና ድማ ብዛዕብኡ ንምዝራብ ዘኽእል ቋንቋ ከነስንቐኩም ኢና። ኣነ ተኽልማርያም በኪት’የ። ምሳናውን ቶምን ሳምን  ኣለዉ።

Tom
Hi everyone, I’m Tom. Welcome to today’s programme.

Sam
And I’m Sam, welcome to the programme.

ኣቕራቢቋንቋትግርኛ
ኣብ ናይ ሎሚ ትሕዝቶ ብዛዕባ ኣብ ጾታ ዘሎ ናይ ደሞዝ ፍልልይ ክንርኢ ኢና። ቅድሚ ናብ’ቲ ዜና ምእታውና፤ ናይ ሎሚ ሕቶ ንርአ።  ብመሰረት ሓበሬታ መጋባእያ ዓለማዊ ቁጠባ፤ ብመንጽር ቁጠባዊ ተሳትፎን ዕድላትን ካብ ዓለም ኣየነይቲ ሃገር’ያ ኣብ ደሞዝ ገፊሕ ናይ ጾታዊ ፍልልይ ዘለዋ?

ሃ) ህንዲ
ለ)ደቡብ ኮርያ
ሐ) ኢትዮጵያ

Tom
Well, this is quite a difficult quiz. What do you think, Sam?

Sam
I’m not sure either, actually.

ኣቕራቢቋንቋትግርኛ
ክሳብ ክልቴኹም መልሲ ናይ’ዚ ሕቶ’ዚ ትሓስቡ፤ ነዚ ዝስዕብ ናይ ዎርልድሃክ ትሕዝቶ ካብ ቢቢሲ ዎርልድ ሰርቪስ ንስማዕ። እዚ ታሪኽ ደቂ ኣንስትዮ ኣይላንድ ነቲ ኣብ ኣይላንድ ዝነበረ ጾታዊ ፍልልይ ደሞዝ ብኸመይ ከም ትቃለስ ዝነግር’ዩ። 

News Clip
Right across Iceland on October the 24th last year, the women left work early, shaving 30 percent off their working day because in Iceland, they take home, on average, 30 percent less pay than men. Since then, the government has brought in rules that will make Iceland the first country to put in place a rigorous system to try and force companies to provide evidence that they’re paying men and women equally. Globally, on average, women take home just over half the wages of men, according to the world economic forum.

Tom
Well, good on those women in Iceland. I think it’s outrageous that women are still paid so much less than men.

Sam
Wow, steady Tom. Didn’t think you’d feel so strongly about this topic.

ኣቕራቢቋንቋትግርኛ
Neither did I. 

Tom
I’m sorry, but there are a lot of women in my life who are very special to me and the idea that they take home less than men for doing exactly the same work, really upsets me.  

ኣቕራቢቋንቋትግርኛ
'Take home' ማለት ቀረጽን ካልእን ምስ ከፈልካ ንገዛኻ እትወስዶ ደሞዝ ወይ ክፍሊት ማለት’ዩ። couldn’t agree more, Tom.

Sam
Sounds like this topic is very personal to both of you. But, I have to say, I wasn’t really that surprised to hear that globally, women take home just over half the wage of men! 

Tom
I’m lost for words. I think we really need to do something about the issue of this gender pay gap.

ኣቕራቢቋንቋትግርኛ
'Gender pay gap' ማለት ከአ ፍልልይ ክፍሊት ኣብ ጾታታት ማለት’ዩ። I think this is a problem in every part of the world.

Sam
This gender pay gap is one thing, but women are discriminated against in other ways, too.

Tom
Yeah. For example, women might be discriminated against when they go for promotions.

ኣቕራቢቋንቋትግርኛ
‘To discriminate against’ ማለት ኣንጻር ኣድልዎ ማለት’ዩ። ሕጂ እምብኣር መልሲ ናይ’ቲ ኣቐዲምና ዘቕረብናዮ ሕቶ ክንነግረኩም። ብመንጽር ቁጥባዊ ተሳትፎን ዕድላትን ካብ ዓለም ኣየነይቲ ሃገር’ያ ዝገፍሐ ጾታዊ ፍልልይ ደሞዝ ዘለዋ? እቲ መልሲ ሀ) ህንዲ ክተክውን እንከላ ካልኣቲ ደቡብ ኮርያ፡ ሳልሰይቲ ከአ ኢትዮጵያ ብምኻን ይስዕባ። Didn’t the news story say something about what Iceland is doing to tackle this issue?

Sam
Do you mean the protest they held in Iceland?

ኣቕራቢቋንቋትግርኛ
No, not that. 

Tom
Ah yes, so to stop companies discriminating against women, they’re going to put in place a rigorous system whereby companies have to show that they’re paying men and women equally.

ኣቕራቢቋንቋትግርኛ
'Rigorous system' ተሪር ስርዓት ማለት’ዩ ። what a great idea.

Tom
Yeah, but if you really want to get rid of the gender pay gap, I still think there’s a lot more that we could be doing.

Sam
Ooh, do you mean like making the system more rigorous?

Tom
Exactly! Why not just make everyone’s pay known to everybody else. This way, we’ll all know exactly who’s taking home what.

Sam
The perfect solution Tom. In fact, why don’t we do it now? On the count of three, we tell each other how much we’re getting paid.

ኣቕራቢቋንቋትግርኛ
Aren’t you two getting carried away a little?

Tom & Sam
No, no, not at all. No, not really. I think it’s a good idea. I think we should do this. I think it’s a good idea. Let’s do it. Ok, Sam ready… on 3. 3, 2…

ኣቕራቢቋንቋትግርኛ
Why don’t we end the show before they do something they regret. What do you think? What can we do to reduce the gender gap in our world today? Ok, before we leave you for this week, let’s just look at the words we’ve been talking about today. 'Take home' ማለት ኩሉ ድሕሪ ምኽፋል እትረኽቦ ደሞዝ፤  “gender pay gap” ፍልልይ ደሞዝ ኣብ ሞንጎ ጾታታት፤ “discriminate” ኣድልዎ፤ “rigorous system” ጥቡቕ ሕጊ ማለት’ዩ። ስለ ምክትታልኩም እናኣመስገና ኣብ ዝመጽእ ሰሙን ብኻልእ ትሕዝቶ English Together የራኽበና። ሰላም ንኹልና።

Meaning & Use

take home (verb)

To take home a salary means 'to receive' a salary. It often refers to the money that employees receive after tax and other deductions have been made.
She takes home about £2000 a month after tax.
Studies show that on average women take home less pay than men.
If you need to take home more money, you might need to change your job.

gender pay gap (noun)

The gender pay gap is the difference between men and women's average earnings. It can refer to the difference within an organisation, an industry or across a whole country.
The finance industry has the largest gender pay gap.
The government requires all companies to publish statistics about their gender pay gap.
According to the OECD, Korea has the largest gender pay gap.

discriminate against (verb)

To discriminate against someone is to treat them unfavourably. It is often used to refer to unfair treatment on the basis of gender, race, sexuality, age, etc.
Salary data shows that many companies discriminate against women.
We should take steps to stop people being discriminated against.
Employers who discriminate against their employees can be taken to court.

rigorous (adjective)

Something that is rigorous is thorough and does not overlook anything.
Having a rigorous system will mean that we can stop all of these problems.
Medical researchers have commissioned a rigorous study into this new illness.
We must be rigorous in checking everything we make.

Gender pay gap

4 Questions

Choose the correct answer.
ቅኑዕ መልሲ ምረጹ።

Felicitaciones. Has completado el quiz.
Excellent! ¡Muy bien! Bad luck! Tu puntaje :
x / y

Over to you!

Do you think pay is unfair in your country? Do you think there is discrimination? Should there be a rigorous system in place? Tell us on our Facebook group.

Join us for our next episode of English Together when we will learn more useful language and practise your listening skills.
ኣብ ዝቕጽል English Together ኣገደስቲ ናይ አንግሊዘኛ ዝርርብን ናይ ምስማዕ ብቕዓትኩምን እትለማመዱሉ መደብ ሒዝናልኩም ክንቀርብ ኢና።

Sesión de vocabulario

 • gender pay gap
  ጾታዊ ክፍሊት ጋግ

  to take home
  ንገዛ ምውሳድ

  to discriminate
  ኣድልዎ

  a rigorous system
  ጥቡቕ ስርዓት

  to bring in rules
  መምርሒታት ምውጻእ

  to put in place
  ምትግባር

  to get carried away
  ነብሰ ምቁጽጻር ምስኣን