Sesión 3

Are you happy in your job? In today’s episode we will be discussing whether people enjoy going to work.
ኣብ ስራሕኩም ሕጉሳት ዲኹም? ኣብ ናይ ሎሚ መደብና ብዛዕባ ሰባት ንስራሕ ተደሲቶም ድዮም ዝወፍሩ ዚብል ዛዕባ ኣልዒልና ክንመያያጥ ኢና።

Sesión 3 puntuación

0 / 4

 • 0 / 4
  Actividad 1

Actividad 1

Happy at Work

Look at the Session Vocabulary – make sure you know what these words mean:

 • survey
 • feedback
 • moody

Quiz

Who do you think are more likely to say they enjoy going to work most days? Men or women?
Listen to Sam, Kee and Temesghen discussing the topic of being happy at work and find out the answer

Listen to find the answers. Then check them on the transcript below.

Mostrar la transcripción Ocultar la transcripción

ኣቕራቢ ቋንቋ ትግርኛ
ሰላም: እንቋዕ ናብ መደብ English Together  ብድሓን መጻእኩም። ኣብዚ መደብ’ዚ ብዛዕባ ሓደ እዋናዊ ኣርእስቲ ክንመያየጥ ኢና። ብእኡ ኣቢልና ድማ ብዛዕባኡ ንምዝራብ ዘኽእል ቋንቋ ከነስንቐኩም ኢና። ኣነ ተመስገን`የ፡ ምሳናውን ሳምን ኪን ኣለዉ።

Sam
Hi, I’m Sam.

Kee
And I’m Kee.  Welcome!

ኣቕራቢ ቋንቋ ትግርኛ
ኣብ ናይ’ዚ ሰሙን’ዚ መደብና፡ ሰባት ንስራሕ ብሓጎስ ድዮም ዝወፍሩ ወይስ ኣይኮኑን ዝብል ዛዕባ ኣልዒልና ክንዘራረብ ኢና።

ብመሰረት ኣብዚ ቀረባ እዋን፡ ኣብ ክንዲ ቢቢሲ ራድዮ 5 ላይቭ፡ ምስ ብሪጣናውያን ዓቕሚ-ኣዳመ-ሂዋን ኣብ ዝተገብረ መጽናዕታዊ-ዳህሳስ፡ መብዛሕትኡ ጊዜ ንስራሕ ብሓጎስ ዝወፍሩ ኣየኖት’ዮም ኢልኩም ትሓስቡ? ደቂ-ኣንስትዮዶ ደቂ ደቂ-ተባዕትዮ?

መልሱ ጸኒሕና ክንህበኩም ኢና። ንሕጂ ነቲ ብቢቢሲ ራድዮ 4 ብዛዕባ ሓጎስ ኣብ ናይ ስራሕ ቦታ ዝምልከት ዝተፈነወ ዜና ንስማዕ።

News insert
Are you happy in your job? That's the question. Do you enjoy going to work? Well, it may surprise you to learn, that most of us do, most of the time. Radio 5 live commissioned a survey from COMRes and that's what they found. According to the survey, nearly 80% of people say that they are proud of their work, and 68% say they enjoying working most days.

Sam
Did you hear that? Most people are happy to go to work. That’s good news, isn’t it?

Kee 
Who are these people? I work to make money, but enjoy it, really?

Sam
You not enjoying something is no surprise, but I’m not sure this report is so surprising, either – we spend so much time at work, we should make sure that we have job satisfaction.

ኣቕራቢ ቋንቋ ትግርኛ

‘Job satisfaction’ ናይ ስራሕ ዕግበት ማለት’ዩ።

Sam
Yes, that’s right - job satisfaction is how happy you are in your job.

ኣቕራቢ ቋንቋ ትግርኛ
I’ve got good job satisfaction. I love the job I do, what about you guys?

Sam
Yes, this is great – it’s so rewarding being able to make radio programmes.

ኣቕራቢ ቋንቋ ትግርኛ
Yeah, I agree – ሓደ ነገር ‘rewarding’ ጻማ ዚርከቦ እንተ ዀይኑ ኣዕጋቢ ይኸውን።

Kee
I am happy that you two both feel that your jobs are rewarding….

Sam
Thanks….

ኣቕራቢ ቋንቋ ትግርኛ
But?

Kee
…but, I don’t really feel the same way.  I just never feel that I’m appreciated for what I do.

ኣቕራቢ ቋንቋ ትግርኛ
You don’t feel ‘appreciated’ ዝተናእደ።

Kee
No-one ever says thank you – they never tell us what they think about the programmes, it’s almost like they don’t notice.

Sam
You’re right.  It’s definitely very important to be appreciated at work.

But I’m just not sure that’s true for us here. Didn’t you hear all those things they said at our last meeting?  I found that really motivating.

ኣቕራቢ ቋንቋ ትግርኛ
እወ፡ ብሓቂ ‘motivating’ ዘተባብዕ’ዩ ነይሩ። ኣበርቲዐ ክሰርሕን፡ ዝሓሸ መደባት ከዳሉን ዝሓገዘኒ ኣዎንታዊ ግብረመልሲ’ዩ።

Kee
Look, what motivates me is being able to finish my work and go home and forget about it.

ኣቕራቢ ቋንቋ ትግርኛ
ኣሃ፡ ሕጂ ምቹእ እዋን ረኺበ ናይቲ ኣቐዲመ ብዛዕባ ኣየኖት’ዮም መብዛሕትኡ እዋን ብስርሖም ሕጉሳት- ደቂ-ኣንስትዮ ወይስ ደቂ-ተባዕትዮ ኢለ ዝሓተትኩዎ ሕቶ መልሲ ክገልጽ።  እቲ መጽናዕታዊ ዳህሳስ ከምዝበሎ፡ 74% ካብተን ደቂ-ኣንስትዮ፡ መብዛሕትኡ መዓልታት ንስርሐን ተሓጕሰን ከም ዝወፍራ ክዛረባ ኸለዋ፡ በወገን ደቂ-ተባዕትዮ ግና 63% ጥራይ ሕጉሳት ምዃኖም ይዛረቡ።

Sam
I’m sorry you don’t enjoy coming to work, Kee. It sounds like you’re feeling quite stressed.

ኣቕራቢ ቋንቋ ትግርኛ
Yes, it does. ‘Stressed’ – ጭንቀት ዘለዎ ማለት’ዩ።

Sam
But there’s no need for you to feel stressed. They said so many positive things about you in the meeting.

Kee
Did they?

Sam
Yes, that you can be moody at times but they also said you’re a team player and you’re a very hard worker.

Kee
Well… well, I suppose I do work hard.

ኣቕራቢ ቋንቋ ትግርኛ
ኪ, ድሓን ይስምዓካ ምህላው ደስ ይብለኒ።

ናይዚ ሰሙን’ዚ ትምህርቲ ወዲእና ቅድሚ ምፍልላይና ነቶም ሎሚ ዝተዘራረብናሎም ቃላት ተመሊስና ንርኣዮም። ኵሎም፡ ምስቲ ሰባት ኣብ ልዕሊ ስርሖም ዘለዎም ስምዒት ዝተኣሳሰሩ’ዮም - ‘job satisfaction’ ኣብ ስራሕ ክሳብ ክንደይ ሕጉሳት ምዃንኩም፡ ‘rewarding’ ዕዮኹም ምስ ሰራሕኩም ዝህበኩም ጽቡቕ ስምዒት፡ ‘appreciated’ ካልኦት ሰባት ንስራሕኩም ኣፍልጦ ክህብዎን ከኽብርዎን ከለዉ፡ ከምኡ’ውን ‘stressed’ ኣብ ስራሕ ዘሎ ኣሻቓሊ ስምዒት ወይ ጸቕጢ ዝገልጹ’ዮም።

ምሳና ስለዝጸናሕኩም ነመስግን፡ ኣብ ዝመጽእ ሰሙን ብኻልእ ትሕዝቶ መደብ English Together የራኽበና!

Meaning and use

Job satisfaction (noun)

When your job makes you happy.

I don’t get paid very much, but helping people gives me great job satisfaction.

I like having targets at work – meeting them gives me a lot of job satisfaction.

Rewarding (adjective)

If something is rewarding it makes you feel good.

Working with animals is really rewarding – you’ll enjoy it.

Seeing how happy I can make other people is really rewarding.

Appreciated (adjective)

If someone feels ‘appreciated’ they feel that other people are happy with their work.

My manager told me that I had done a good job – I felt really appreciated.

I’ve got to leave this job, no one ever notices what I do – I’m just not appreciated.

Stressed (adjective)

If someone feels ‘stressed’, they feel a lot of pressure or are very worried about something.

I’m really stressed about work - I’ve got lots to do, and no time to do it in.

I’m feeling really stressed. I’ve had an argument with my friend.

Happy at Work

4 Questions

Choose the correct answer.

ነቲ ቅኑዕ መልሲ ምረጹ።

Felicitaciones. Has completado el quiz.
Excellent! ¡Muy bien! Bad luck! Tu puntaje :
x / y

Over to you!

So, what about you? Are you happy at work? What do you find rewarding? What makes you stressed? Tell us on our Facebook group.

Join us for our next episode of English Together when we will learn more useful language and practise your listening skills.
ኣብቲ ጠቓሚ ቋንቋ እትመሃርሉን ናይ ምስማዕ ክለትኩም እትለማመድሉን ዝቕጽል መደብ English Together የራኽበና።

Sesión de vocabulario

 • rewarding
  ኣዕጋቢ

  job satisfaction
  ዕግበተ-ስራሕ

  appreciated
  ዝተሞገሰ

  stressed
  ጸቕጢ ወይ ዉጥረት ዘሎዎ

  commissioned
  ውክልና ዝተዋህበ

  a survey
  ድህሰሳ

  feedback
  መልሰ-ሓበሬታ

  moody
  ዝቀያየር ጠባይ