Sesión 22

What are weddings like where you live?
In today’s episode we will be discussing the similarities and differences between weddings in different cultures.

ኣብ እትነብሩሉ ከባቢ መርዓ ከመይ ይመስል፧
ኣብ ናይ ሎሚ መደብና ኣብ ዝተፈላለዩ ባህልታት ዘሎ ተመሳሳልነትን ፍልልይን መርዓ ክንርኢ ኢና።

Sesión 22 puntuación

0 / 4

 • 0 / 4
  Actividad 1

Actividad 1

Late for the wedding!

Look at the Session Vocabulary – make sure you know what these words and phrases mean:

 • late for your own funeral
 • funeral
 • tardy

Quiz

According to Hitched.co.uk, how much does the average wedding cost in the UK? 
a) £7000
b) £17,000
c) £27,000

Listen to the discussion and find out the answer.

Listen to find the answers. Then check them on the transcript below.

Mostrar la transcripción Ocultar la transcripción

ኣቕራቢ ቋንቋ ትግርኛ
ሰላም፡ እንቋዕ ብድሓን ናብ መደብ English Together መጻእኩም። ኣብዚ መደብ’ዚ ብዛዕባ እዋናዊ ኣርእስቲ ክንመያየጥ ኢና። ብእኡ ኣቢልና ድማ ብዛዕባኡ ንምዝራብ ዘኽእል ቋንቋ ከነስንቐኩም ኢና። ኣነ ተኽልማርያም በኪት ኢየ፡

Tom
Hello everyone, I’m Tom.

Sam
Hi, and I’m Sam! Hi!

ኣቕራቢ ቋንቋ ትግርኛ
ሳም ንስቱድዮ ስለዝደንጎየት ኣመና ትንፋስ ሓጺርዋ ጸኒሑ። I thought people in England are always on time, Sam!

Sam
Well, yeah, that’s generally true! But the traffic was terrible this morning!

Tom
I don’t think so, Sam! I think you’d be late for your own funeral!

ኣቕራቢ ቋንቋ ትግርኛ
Ha ha! Be nice, Tom! ‘To be late for your own funeral’ ናይ እንግሊዝኛ ውቃበ ኮይኑ ንቀጻሊ ዝድንጒ ሰብ ዝገልጽ ቃል ኢዩ። ‘Funeral’ ቀብሪ ማለት እዩ።

Tom
It’s just an expression. However, one story that has been in the news recently is that people in the UK have started being late for their own weddings!

ኣቕራቢ ቋንቋ ትግርኛ
That is right! Which brings us to today’s question ብመሰረት Hitched.co.uk ሓደ መርዓ ኣብ ብሪጣንያ ክንደይ ይውድእ።
ብግምት ዋጋ ሓደ መርዓ ኣብ ዓባይ ብሪጣንያ ክንደይ ይኸውን ትብሉ።
ሀ) £7,000
ለ) £17,000
ሓ) £27,000

Sam
My goodness! How does this even happen?!

ኣቕራቢ ቋንቋ ትግርኛ
Good question, Sam! ሕጂ ኣብ ናይ ሰንበት መደብ ቢቢሲ ራድዮ 4 ጋዜጠኛ ኢድ ስታርቶን ዝተዳለወ ኣብ መርዓኦም ብዛዕባ ዝደንጎዩ ሰባት £100 ዝቀጽዕ ቆሞስ ዝግበሮ ቃለ መጠይቕ ንከታተል።

Insert
Presenter: Have you been especially inconvenienced by tardy brides?
Vicar: Well, at Holy Cross and throughout the Church of England we love to take weddings. This all began when I was away, actually. I was away in Africa and there were two weddings when I was away, the brides were 20 or 25 minutes late. I came back and there had been no explanation offered, or apology, and my team felt a bit ill-used.
Presenter: And does it work?
Vicar: This year, everybody's got their cheques back! All the weddings have started on time. It's usually the brides, I'm sorry to say it's brides! Bridegrooms obviously arrive 40 minutes, an hour before. They sometimes are too early!

Tom
Did you hear that?! He called the brides ‘tardy’!

ኣቕራቢ ቋንቋ ትግርኛ
I heard! ‘Tardy’ ድንጉይ ሰብ ማለት’ዩ። I think it’s fair to say they are being tardy, that’s a long time! ንሕናኸ፡ ኣብ መርዓ ይኹን ኣብ ካልእ ስራሕና ኣብ ሰዓትና’ዶ ንርከብ።

Tom
Yeah, and think about the poor bridegrooms and how long they have to wait!

ኣቕራቢ ቋንቋ ትግርኛ
Yes! ‘Bridegroom’ or ‘groom’ መርዓት-መርዓዊ ማለት ኢዩ። He said the bridegrooms are often 45 minutes early for the wedding!

Sam
So, if the bridegroom is early, and the bride is late, people could be waiting for almost an hour before the ceremony begins!

ኣቕራቢ ቋንቋ ትግርኛ
Right! ‘Ceremony’ ጽንብል ማለት’ዩ. And that means that people would spend an extra £100 before the ceremony finishes!

Tom
Agh! Weddings are so expensive!

Sam
Yes, weddings are big business! What are weddings like where you are? Do you have big wedding receptions?

ኣቕራቢ ቋንቋ ትግርኛ
‘Reception’ ተቀባሊ ኣጋይሽ ማለት’ዩ። ኣብ ባህልና ከምትፈልጥዎ ተቐበልቲ ኣጋይሽ፡ ኣሳሰይቲ ከምኡ’ውን ኣሳናዳእቲ ኣለውና።

Tom
Wow! Most couples in the UK have a honeymoon, as well. That can’t be cheap, either!

ኣቕራቢ ቋንቋ ትግርኛ
‘Honeymoon’ ሕጽኖት ማለት’ዩ። ኣብ እዋን ሕጽኖት መርዓውን መርዓትን ካብ ገዛ ከይወጽኡ ንሓደ ወርሒ ይሕጸኑ። መርዓት ክርእዩ ንዝደልዩ ድማ መቃልዒ ገንዝብ ብምኽፋል ሰናይ መልእኸቶም ይገልጹላ። The cost of a wedding can definitely add up!

Sam
In fact, that reminds me! You still haven’t told us the answer to today’s quiz!

ኣቕራቢ ቋንቋ ትግርኛ
ኣሃ፣ ብርግጽ ገምጋም ወጻኢታት መርዓ ኣብ ዓባይ ብሪጣንያ ሓቲትና ኔርና። እቲ መልሲ ከኣ ሐ) 27,000£ ኢዩ። That is 10% more than last year!

Sam
Wow!

Tom
My goodness. Is there any need to have such extravagant weddings?!

ኣቕራቢ ቋንቋ ትግርኛ
‘Extravagant’ ቅጥዒ ዘይብሉ ሸንዳሕዳሕ ምባል ማለት’ዩ። I think it is nice to have an extravagant wedding. It is one of the most important days of our life!

Tom
And it sounds like one of the most expensive days of your life, as well! What a waste of money!

ኣቕራቢ ቋንቋ ትግርኛ
ደጊምና ብዛዕባ ናይ ሎሚ ማህደር-ቃላት ንሕሰብ። ንስኻ/ኺ ‘tardy’, ዝሑል ሰብ ዲኻ/ኺ? ‘Late for your own funeral’? ቀጻሊ ዝድንጒ ሰብ ዲኻ። ኣብ’ዚ ግዜ መርዓ ‘extravagant’ ቅጥዒ ዘይብሉ ሸንዳሕዳሕ ኢዩ ኢልኩም’ዶ ትሓስቡ። ሰባት ንመቀበሊ ኣጋይሽ ‘reception’ ናይ’ቲ ‘ceremoy’ ጽንብል፡ሓደ ሓደ ግዜ ከኣ ን ‘honeymoon’, ሕጽኖት ክኸፍሉ ይግባእ። ተመርዒኺ ወይ ‘bridegroom’ (ተመርዒኻ) ትፈልጥ/ጢ እንተኾንካ/ኪ፡ ከመይ ኔሩ?
ምሳና ሓቢርኩም ብምክትታልኩም እናመስገና፡ ኣብ ቀጻሊ መደብ English Together የራኽበና። ደሓን ኩኑ።

Meaning & Use

the ceremony (noun)

When used as a countable noun, ceremony is 'a formal, public event, often following a tradition'. It is commonly associated with weddings, but can be used for other traditional or religious events.
The wedding ceremony was very intimate. Only family and very close friends were invited.
At the end of the school year, the students held an awards ceremony for their teachers. It was their way of saying thank you.

the reception (noun)

Reception is a noun that can have different meanings depending on the context. In this lesson, we will use the definition that refers to 'a formal party to celebrate something or welcome someone'. It is often associated with weddings, but can be used for other formal events, also.
Chris and Leslie decided to have a small ceremony but a big reception for their wedding. They just wanted to have a big, fun party!
After he has met with the president and ministers, there will be a reception to formally welcome the ambassador.

honeymoon (noun)

Honeymoon can be a verb or a countable noun, but is most commonly used as a noun to mean 'a holiday that two people take after they get married'. It is often used in the phrase 'to go on honeymoon'.
After the stress of planning the wedding, we couldn't wait to go on honeymoon
Many people tend to go abroad on their honeymoon 
(noun) nowadays but, in the past, people used to honeymoon (verb) closer to home.

extravagant (adjective)

If someone or something is extravagant, they 'spend or cost a lot of money, especially more than is needed or reasonable'.
Why are we taking a taxi when we can walk there? Don't be so extravagant!
Kevin gave me a beautiful watch for my birthday. I love it, but it was a very extravagant present, and now I feel like I have to get him something very expensive for his birthday.

Late for the wedding!

4 Questions

Choose the correct answer.

ቅኑዕ መልሲ ምረጹ።

Felicitaciones. Has completado el quiz.
Excellent! ¡Muy bien! Bad luck! Tu puntaje :
x / y

Over to you!

Do you think having an 'extravagant' wedding is fun or a waste of money? Which do you think is the more important part of a wedding - the 'ceremony' or the 'reception'? Tell us on our Facebook group.

Join us for our next episode of English Together when we will learn more useful language and practise your listening skills.
ኣብ ዝቕጽል English Together ኣገደስቲ ናይ አንግሊዘኛ ዝርርብን ናይ ምስማዕ ብቕዓትኩምን እትለማመዱሉ መደብ ሒዝናልኩም ክንቀርብ ኢና።

Sesión de vocabulario

 • Late for your own funeral!
  ኣብ ናብ ናይ ገዛእ ርእስኻ ቀብሪ ምድንጓይ

  a funeral
  ስርዓተ-ቀብሪ

  tardy
  ጎሳስ

  the bridegroom/ groom
  መርዓዊ/ መርዓት

  the reception
  መቐበሊ ኣጋይሽ

  the ceremony
  ጽንብል

  extravagant
  ቅጥዒ ዘይብሉ

  the honeymoon
  ሕጽኖት