Sesión 2

The Fourth Industrial Revolution
In today’s episode we will be discussing how technology continues to change the way we live our lives.

నాల్గవ పారిశ్రామిక విప్లవం
ఇవాల్టి ఎపిసోడ్‌లో సాంకేతిక పురోగతి మన జీవన విధానాలను ఎలా ప్రభావితం చేస్తూ వస్తోందో చర్చిద్దాం.

Sesiones en esta unidad

Sesión 2 puntuación

0 / 4

 • 0 / 4
  Actividad 1

Actividad 1

The Fourth Industrial Revolution

The Fourth Industrial Revolution
In today’s episode we will be discussing how technology continues to change the way we live our lives.

నాల్గవ పారిశ్రామిక విప్లవం
ఇవాల్టి ఎపిసోడ్‌లో సాంకేతిక పురోగతి మన జీవన విధానాలను ఎలా ప్రభావితం చేస్తూ వస్తోందో చర్చిద్దాం.

Quiz
In which country did the first Industrial Revolution begin?

1. The USA
2. Great Britain
3. France

Listen to the audio and take the quiz.

Mostrar la transcripción Ocultar la transcripción

సౌమ్య
హలో బాగున్నారా? English Together కార్యక్రమానికి స్వాగతం. ప్రస్తుతం చర్చల్లో ఉన్న ఏదన్నా ఒక అంశం గురించి మీరూ మాట్లాడాలనుకుంటున్నారా? దానికి ఉపయోగపడే భాషను మీరిక్కడ నేర్చుకోవచ్చు. నేను సౌమ్య. ఇదిగో నాతో పాటూ ...
Sam
Hi, I’m Sam.

Tom
And I’m Tom. Hello everybody! Welcome to today’s programme.

Sam
So I heard a new term on the news today: the Fourth Industrial Revolution. Either of you know what that is?

Tom
I think that it has something to do with the internet and other technological breakthroughs.

సౌమ్య
Yes, you’re right, Tom. ఇది ‘technological breakthroughs’ అంటే సాంకేతిక పురోగతికి సంబందించినది, like ‘AI’ artificial intelligence..కృత్రిమ మేధస్సు, ‘3D printing’, ‘self-driving cars’ etc. అంతేకాకుండా ‘scientific breakthrough’ లేదా ‘medical breakthrough’ కూడా కావొచ్చు.
Sam
Oh, so it’s about technological breakthroughs that will change the way we live our lives, basically.

Tom
Yes! I vaguely remember learning about the first Industrial Revolution when I was at school…

సౌమ్య
అవును, మనం కూడా మొదటి పారిశ్రామిక విప్లవం గురించి పాఠ్య పుస్తకాల్లో చదువుకున్నాం కదా! And that’s actually what today’s quiz question is about. మొదటి పారిశ్రామిక విప్లవం తరువాత, 1700 ల లో చేతి ఉత్పత్తి తగ్గి, యంత్రాల ద్వారా ఉత్పత్తి పెరిగింది. అయితే, ఈ మార్పు ఎక్కడ మొదలయ్యింది?
a) The U.S.A. లో
b) Great Britain లో
c) France లో
దీనికి జవాబు తరువాత చెప్తాను.

Sam
Interesting that the first Industrial Revolution started in one place, because it sounds like the Fourth Industrial Revolution is happening everywhere!

సౌమ్య
Yes! BBC World Service లో Fourth Industrial Revolution గురించి ఈ సాంకేతిక నిపుణుడు ఏమంటున్నారో విందాం.

News Insert

A very important feature of, uhm, the Fourth Industrial Revolution is connectivity or connectedness, as you put it, eh. So anybody with a smartphone that basically allows them to be, uhm, online is really part of it. So we’ve seen recently, for example, what happens with social media, there’s lots of data around every interaction that you’re making on social media that’s being collected and is being used to create a profile on you...so, really, whether we know it or not, very many of us are participating quite actively in the Fourth Industrial Revolution.

Sam
Wow, so if anyone with a smartphone is part of the revolution, this really is a global phenomenon.

సౌమ్య
‘A global phenomenon’ అంటే సార్వజనీనం...అందరికీ సంబంధించినది. WOW, anyone with a smartphone or anyone with internet access!

Tom
And a social media account! They’re all connected – I think one global phenomenon is helping the development of another.

Sam
It’s a little scary, though, isn’t it? There is one new wave of technological breakthroughs after another at the moment, but do we really know what consequences they’re having?

సౌమ్య
‘A new wave of something’…new wave అంటే కొత్త అలలు లేదా కెరటాలు. ఏదైనా కొత్త ఉద్యమం లేదా విప్లవం గానీ లేదా కొత్త ఒరవడి లేదా ధోరణి గురించి గానీ చెప్పేటప్పుడు ‘a new wave’ అనే ఈ పదబంధాన్ని వాడతాం. Like social media… ఫేస్బుక్, ట్విటర్ లాంటివన్నీ ఓ కొత్త ట్రెండ్ సృష్టించాయి కదా!
Tom
Yeah, I know what you mean, Sam. I think it takes a long time for consequences to become clear when there’s a new wave of technological products coming into the world. But, generally, I think the consequences are positive.

Sam
I don’t know! Five years ago, I didn’t have a smartphone. Now I can’t imagine life without it.

Tom
Yeah, exactly! So these new products are shaping the way we live our lives, usually for the better!

సౌమ్య
‘To shape the way we do something’ అంటే పని చేసే పద్ధతిని తీర్చిదిద్దడం. And just like the first Industrial Revolution shaped the way we made products. Shall we give you the answer to the quiz? ప్రశ్నగుర్తుందిగా...మొదటి పారిశ్రామిక విప్లవం ఎక్కడ మొదలయ్యింది?
a) The U.S.A.
b) Great Britain
c) France

జవాబు b) Great Britain
Great Britain లో మొదలయ్యింది.
Sam
So, the summary of today’s programme is that technology is shaping the way we live our lives and we have no power to stop it.

Tom
But you do have some power, Sam, don’t you? Do you want to stop it? I mean, you could stop using your smartphone…and social media…and the internet…

Sam
Ah, no, thank you!

సౌమ్య
I guess we’re all part of the Fourth Industrial Revolution after all! మీరేమంటారు? ‘The new wave of technology breakthroughs’ అనేది మంచిదా కాదా? OK, ఇవాల్టి టైమైపోయింది. సరే, ఇవాళ నేర్చుకున్న పదాలేమిటో మరోసారి చూద్దాం. అవన్నీ విప్లవాత్మకమైన మార్పులకు సంబంధించిన పదాలే! ‘A technological breakthrough’...సాంకేతిక పురోగతి, ‘a global phenomenon’...సార్వజనీనం, ‘a new wave of something’...కొత్త అలలు లేదా కెరటాలు, and ‘to shape the way we do something’ … పని చేసే పద్ధతిని తీర్చిదిద్దడం. Thanks for joining us and see you next week for more English Together. Bye!

Language

breakthrough
‘Breakthrough’ describes something which helps to solve a long-standing problem. It is a noun. A breakthrough is often a new invention or a discovery.

The new drugs are a breakthrough in the fight against cancer.
The court case was making slow progress, until we had a breakthrough with some new evidence!

Similarly, we can use ‘break through’ as a phrasal verb. This is often used in the context of solving problems or overcoming difficulties. 

The other football team had a strong defence but we broke through in the end!

self-
We use self- as a prefix to refer to something’s own characteristics and abilities. It is mostly used with nouns and adjectives.

Often, self- can imply that someone or something is capable of acting independently or without support.

I just bought a self-cleaning barbeque! My hands are going to stay clean!
The instructions are self-explanatory. You won’t need any help if you follow them.


 new wave

‘new wave’ refers to a new group which is different to what has come before it. This could be people, things or ideas.

The new wave of mobile phones are amazing! They have so many new features!

We can also say ‘first wave’, ‘second wave’ and so on to refer to other groups that existed in the past.

The first wave of radios were very basic. Now, we have a new wave of digital radios!

 

Check what you’ve learned by selecting the correct option for the question.
సరైన జవాబును గుర్తించి మీరింత వరకూ నేర్చుకున్నదానిని చెక్ చేసుకోండి.

The Fourth Industrial Revolution

4 Questions

Put the words in the correct order.
పదాలను సరైన క్రమంలో పేర్చండి.

Felicitaciones. Has completado el quiz.
Excellent! ¡Muy bien! Bad luck! Tu puntaje :
x / y

Join us for our next episode of English Together when we will learn more useful language and practise your listening skills.
English Together కార్యక్రమంలో మమ్మల్ని మళ్లీ కలిసి మీకుపయోగపడే భాషను నేర్చుకోండి, మీ శ్రవణ కౌశలానికీ పదును పెట్టుకోండి.

Sesión de vocabulario

 • a (technological) breakthrough
  సాంకేతిక పురోగతి

  a global phenomenon
  సార్వజనీనం

  a new wave of (something)
  కొత్త అలలు లేదా కెరటాలు

  to shape the way we do something
  పని చేసే పద్ధతిని తీర్చిదిద్దడం

  AI (artificial intelligence)
  కృత్రిమ మేధస్సు

  3D printing
  3డి ముద్రణ

  a self-driving car
  తనంతట తానుగా నడిచే కార్ 

  connectivity or connectedness
  సంధాయకత

  to create a profile
  ప్రొఫైల్ తయారుచేయడం