1

Урок 1: Essential English Conversation

Подбор уроков

 1. 1 Essential English Conversation

Сеанс работы 16

Listen to find out how to ask someone about their favourite food.

Сеансы работы в этом уроке

0 / 3

 • 0 / 3
  Упражнение 1

Упражнение 1

तुझा आवडता पदार्थ कोणता? (EPISODE/भाग 16/30)

Listen to find out how to ask someone about their favourite food.
तुझा आवडता पदार्थ कोणता हे कसं विचारायचं इंग्रजीत? चला ऐकू या.

Listen to the audio and take the quiz. हे ऐका आणि क्वीझ सोडवा

Показать текст Скрыть текст

Tejali
नमस्कार मित्रांनो...

मी तेजाली...बीबीसीच्याEssential English Conversationवर्गात मी तुमचं स्वागत करते!!!

इथे आपण शिकतो रोजच्या वापरासाठी साधं सोपं इंग्रजी. आजचा आपला प्रश्न आहे आपले आवडीचे पदार्थ. एखाद्याला त्याच्या आवडीचा पदार्थ कसा विचारायचा ? चला ऐकू या.

शान आणि जीमचं बोलणं ऐकू.

Sian

Hi Jim, what’s your favourite food?

Jim

My favourite food is chicken. How about yours?

Sian

Mine is fruit.

Tejali
चला आता समजून घेऊ.शानने जीमला विचारलं, तुझा favourite, आवडता पदार्थ कोणता?   

What’s your favourite food?

Tejali
यावर जीम म्हणाला, त्याला chicken सर्वांत जास्त आवडतं. हे ऐका आणि त्यापाठोपाठ म्हणा.

My favourite food is chicken.

Tejali
आपण, मला lamb म्हणजे मेंढीचं मांस आवडतं असं म्हणू शकतो की किंवा meat म्हणजे मांस आवडतं असंही म्हणू शकतो.

My favourite food is lamb.

My favourite food is meat. 

Tejali
मग शानने त्याला विचारलं ‘how about yours?’.

हे ऐका आणि त्यापाठोपाठ म्हणा.

How about yours?

Tejali
आता आपल्याला माहितीये की शान त्याच्या आवडीच्या पदार्थाबद्दल बोलतीये, त्यामुळे तिला my favourite foodपरत म्हणण्याची गरज नाही. ती  म्हणाली mineis fruit. Mine म्हणजेमाझं आणि fruit म्हणजे फळं. हे ऐका आणि त्यापाठोपाठ म्हणा.

Mine is fruit.

Tejali
तुम्ही म्हणू शकता की मला bananaम्हणजे केळं आवडतं किंवा mango म्हणजे आंबा आवडतो

Mine is banana.

Mine is Mango.

Tejali
आता ऐकू या इतर लोक आपल्या आवडीच्या पदार्थांबद्दल काय म्हणत आहेत?

मायकलला potato (बटाटे) आवडतात, अमॅंडाला fish(मासे)आवडतात. 

Hi Michael, what’s your favourite food?

My favourite food is potatoes.

Mine is fish.

जेनीला रस्सा stew आवडतो तर अॅन्ड्र्यूला खीर porridge आवडते.  

Hi Jenny, what’s your favourite food?

My favourite food is stew. How about you Andrew?

Mine is porridge.

Tejali
चला आता परत प्रयत्न करून बघू. ही इंग्रजीतली वाक्यं ऐका आणि त्यामागोमाग म्हणा.

What’s your favourite food?

My favourite food is chicken.

How about yours?

Mine is fruit.

Tejali
बघू या बरं काय काय लक्षात राहिलंय? ही मराठीतली वाक्यं ऐका आणि इंग्रजीत कसं म्हणाल सांगा

तुझा सर्वांत आवडता पदार्थ कोणता?

What’s your favourite food?

मला चिकन खूप आवडतं.

My favourite food is chicken.

तुझं काय?

How about yours?

मला फळं आवडतात.

Mine is fruit.

Tejali
आता, एखाद्याला त्याचा आवडीच्या पदार्थ कोणता हे कसं विचारायचं ते समजलं आहे तुम्हाला. आता शानच्या प्रश्नाला उत्तर देऊन प्रॅक्टीस करा.

What’s your favourite food?

Mine is fruit.

Tejali
आता संपूर्ण संभाषण ऐकू या. त्याप्रमाणे तुमचं उत्तर तपासा.

Sian

Hi Jim, what’s your favourite food?

Jim

My favourite food is chicken. How about yours?

Sian

Mine is fruit.

Tejali
मस्त, आता एखाद्याला त्याचं आवडीच खाणं काय ते इंग्रजीत कसं विचारायचं ते कळलंय तुम्हाला. आता प्रॅक्टीस करत राहा. पुन्हा भेटू पुढच्या भागात. तोपर्यंत Bye!

Check what you’ve learned by putting the words in the correct order.
शब्दांचा योग्य क्रम लावा. बघूया तुम्हाला कितपत समजलंय.

शब्दांचा योग्य क्रम लावा.

3 Questions

Put the words in the correct order.
 

 

Поздравления
Excellent! Отлично! Bad luck! Вы набрали:
x / y

Join us for our next episode of Essential English, when we will learn more useful language and practise your listening skills.
पुन्हा भेटू पुढच्या भागात. असंच रोजच्या वापरातलं साधं सोपं इंग्रजी शिकण्यासाठी! धन्यवाद!

Сеанс работы над лексикой

 • What’s your favourite food?
  तुझं सर्वांत आवडता पदार्थ कुठला?

  My favourite food is ______.
  माझं सर्वांत आवडतं खाणं आहे____.

  How about yours?
  आणि तू?

  Mine is ______.
  मला आवडतं ______.

  chicken
  चिकन, कोंबडी

  lamb
  मेंढी

  meat
  मांस

  fruit
  फळं

  banana
  केळं

  mango
  आंबा

  potatoes
  बटाटा

  fish
  मासे

  Stew
  सार, सूप, पाण्यात किंवा रसात मंदपणे शिजवलेला पदार्थ

  porridge
  खीर