Сеанс работы 28

Is it better to live in a big city or somewhere quiet? In today’s episode we will be discussing the places where we live.

ኣብ ዓቢ ከተማ ምቕማጥዶ ይሓይሽ ወይስ ኣብ ጽምው ቦታ። ኣብ ናይ ሎሚ ኣርእስትና ብዛዕባ እንቕመጥሎም ቦታታት ክንዛረብ ኢና።

Сеансы работы в этом уроке

0 / 4

 • 0 / 4
  Упражнение 1

Упражнение 1

No man is an island

Look at the Session Vocabulary – make sure you know what these words and phrases mean:

 • claustrophobic
 • inhabitants
 • uninhabited

Quiz

Approximately how many islands belonging to the British Isles have people living on them? 

a) 50
b) 100
c) 200

Listen to the discussion and find out the answer.

Listen to find the answers. Then check them on the transcript below.

Показать текст Скрыть текст

ኣቕራቢቋንቋትግርኛ
ሰላም፡ እንቋዕ ናብ መደብ English Together ብድሓን መጻእኩም። ኣብዚ መደብ’ዚ ብዛዕባ እዋናዊ ኣርእስቲ ክንመያየጥ ኢና። ብእኡ ኣቢልና ድማ ብዛዕባኡ ንምዝራብ ዘኽእል ቋንቋ ከነስንቐኩም ኢና። ኣነ ተኽልማርያም በኪት’የ። ምሳናውን ቶምን ስይንን  ኣለዉ።

Tom
Hi everyone, I’m Tom. Welcome to today’s episode, and I’m with…

Sian 
And I’m Sian ! Hi everyone!    

ኣቕራቢቋንቋትግርኛ
ሎሚ ብዛዕባ ደሴታት፡ ብፍሉይ ከኣ ደሴታት ዓዲ እንግሊዝ ክንዛረብ ኢና። ቕድሚ ናብቲ መደብ ምስጋርና፥  ናይ ሎሚ ሕቶና ከነቕርበልኩም። ኣብ ክንደይ ዝኣኽላ ደሴታት ዓባይ ብሪጣንያ ኢዮም ሰባት ይነብሩ?

ሃ) 50

ለ) 100

ሓ) 200

ጽንሕ ኢልና መልሲ ክንግረኩም ኢና።

Tom
I don’t see why anybody would want to live outside London, to be honest.

Sian
What do you mean? Why would you say that?

Tom
Well, London, the city has everything really, doesn’t it? Bright lights! Loads of shops! Huge crowds of people!

Sian
I find it all a little claustrophobic, actually.

ኣቕራቢ ቋንቋ ትግርኛ
‘Claustrophobic’ ኣብ ጸቢብ ቦታ ብምዃን ዚፍጠር ፍርሒ ማለት’ዩ።

Sian
I’d say my claustrophobia comes from exactly the same things Tom was just talking about! There’s just no space in the city!

ኣቕራቢ ቋንቋ ትግርኛ
In that case, you’re probably going to be interested in today’s news story. ሕጂ ካብ ቢቢሲ ፋርሚን ብዛዕባ ኣብ ደሴታት ስኮትላንድ ምንባር ተፍታውነት እናረኸበ ዝመጽእ ዘሎ መደብ  ዝገልጽ ሓቢርና ንከታተል። 

Presenter
First today, many small island communities struggle to retain their residents, but the people of Papa Westray, or Papay, as it’s known locally, are fighting back. In the last census the population of this tiny Orkney island was recorded at just 90, but that’s a 38 percent increase since 2001. The Papay Development Trust says that more people have moved to the island since then and the future’s looking bright! The island seems to have a strong draw for outsiders. So, what’s its secret?

Guest
Life in Yorkshire was too busy, very stressful. We wanted somewhere that was, for our son, freer, where he could play and have a lot more freedom outdoors and where life was simple and that we could just have a simpler, freer life.

Sian
Wow! That sounds like paradise to me.

ኣቕራቢ ቋንቋ ትግርኛ
‘Paradise ገነት ማለት’ዩ።

Tom 
I mean it’s more of a desert island, really, isn’t it?  I mean how many people live there? 92? It’s deserted, nobody.

Sian
Well, we’ve just seen how the population is growing! Considering that the number of inhabitants is growing every year, I’d say they’re doing pretty well!

ኣቕራቢ ቋንቋ ትግርኛ
‘Inhabitants ’ ነበርቲ ማለት’ዩ። But why would anyone want to inhabit somewhere so far away?

Sian
Well, look at our current habitat! London is noisy, and busy and stressful!

Tom
Yeah, that’s just how I like it! Far better than some uninhabited desert island in the sea in the middle of nowhere!

Sian
Well, I think a lot of people get tired and want to live somewhere a bit more secluded.

ኣቕራቢ ቋንቋ ትግርኛ
‘Secluded’ ዝተነጸለ ማለት’ዩ። But wouldn’t you get lonely, living in such a secluded place?

Sian
No, I don’t think seclusion means that you need to be lonely. Imagine the sense of community you’d get with such a small set of people!

Tom
I’m not convinced. Do you know what they say? No man is an island!

ኣቕራቢ ቋንቋ ትግርኛ
What? What do you mean by that expression?

Tom
It means that people need company! Islands stand alone in the middle of the sea and obviously people can’t do that! In fact, did you know the word ‘isolated’ actually comes from the Latin word for island, which is insula?

ኣቕራቢ ቋንቋ ትግርኛ
‘Isolated’ ግሉል ማለት’ዩ። 90 people living on an island, that’s really isolated, isn’t it?

Sian
But that’s not necessarily a bad thing! We are talking about the isolation of communities, not individuals! You’d probably benefit from a more communal way of life because people would depend on each other.

ኣቕራቢ ቋንቋ ትግርኛ
ዝኾነ ኮይኑ ብዛዕባ ደሴታት እናተዛረብና፥ ሕጂ ኣቐዲምና ሓቲትናኩም ናይ ዝነበርና ሕቶ መልሲ ክህበኩም። እታ መልሲ ሐ) ኮይና ኣብ 192 ደሴታት ዓባይ ብሪጣንያ ሰባት ይነብሩ።

Tom
192 islands, that’s unbelievable. You see, Sian, you can take your pick!

Sian
I like the sound of the island of Papay, actually.

ኣቕራቢ ቋንቋ ትግርኛ
ንስኻትኩም’ከ? ብዙሕ ህዝቢ ‘inhabitants’ኣብ ዝነብሩሉ ቦታ’ዶ ትነብሩ ። ራዕዲ ዕጥበት claustrophobic’ ዝፈጥር ኮይኑ’ዶ ረኺብክሞ? ደሴታት ‘paradise ገነት ኢልኩም’ዶ ትሐስቡ። ደሴታት ከም ‘isolated’ ዝተነጸለ ከምኡ’ውን ‘secluded’ ግሉል ቦታ ምዃንን ተዛሪብና ኔርና። ብተሳትፎኹም እናኣመስገና፡ ኣብ ዝስዕብ መደብ English Together የራኽበና

Meaning & Use

claustrophobic (adjective)

This is an adjective that refers to crowded or enclosed spaces that make people feel uncomfortable. It comes from the noun claustrophobia - the fear of closed spaces.

Public transport feels really claustrophobic when it's busy.
I need to get outside - it's too claustrophobic in this flat.

paradise (noun)

Paradise is a place where everything is perfect and it is very pleasant to be in.
A sunny beach is paradise for me. 
It was beautiful, and I was the only person there - it was like paradise!

inhabitant (noun)

An inhabitant of a place is someone who lives there (or inhabits it). A place with no inhabitants is uninhabited.
When they found the island, there were no inhabitants.
The inhabitants of the city wanted things to change.

secluded (adjective)

secluded place is somewhere that is private or far from other people.
He loved the secluded beaches on the island.
She liked a quiet life and lived in a secluded house in the forest.

isolated (adjective)

Somewhere that is isolated is far from other people or settlements and can be hard to access.
It was expensive to buy food on the island as it was so isolated.
Isolated communities can find it hard to access health care.

No man is an island

4 Questions

Choose the correct answer.

ቅኑዕ መልሲ ምረጹ።

Поздравления
Excellent! Отлично! Bad luck! Вы набрали:
x / y

Over to you!

Would you like to live on a small island? Do you like to be isolated? Do you need to be with other people? Or do you think the risks are too significant? Tell us on our Facebook group.

Join us for our next episode of English Together when we will learn more useful language and practise your listening skills.
ኣብ ዝቕጽል English Together ኣገደስቲ ናይ አንግሊዘኛ ዝርርብን ናይ ምስማዕ ብቕዓትኩምን እትለማመዱሉ መደብ ሒዝናልኩም ክንቀርብ ኢና።

Сеанс работы над лексикой

 • claustrophobic 
  ፍርሒ ናይ ምዕባጥ

  paradise 
  ገነት

  inhabitants 
  ተቐማጦ

  uninhabited
   
  ሰብ ዘይነብሮ

  secluded 
  ወሰን/ግሉል ቦታ

  isolated
   
  ግልል ዝበለ ቦታ

  no man is an island 
   
  ደቂ ሰባት ህላዌኦም ንምውሓስ ካብ ካልኦት ሰባት ሓገዝ የድልዮም።