1

ਯੂਨਿਟ 1: One-minute English

ਯੂਨਿਟ ਚੁਣੋ

 1. 1 One-minute English

ਸੈਸ਼ਨ 8

In today's One-minute English Phil will explain how to talk about dreams.
આજે One-minute English માં ફિલ તમને જણાવશે કે અંગ્રેજીમાં સ્વપ્નો વિશે કઈ રીતે વાત કરવું.

Session 8 score

0 / 4

 • 0 / 4
  ਕਿਰਿਆ/ਕੰਮ 1

ਕਿਰਿਆ/ਕੰਮ 1

Talking about dreams

In today's One-minute English Phil will explain how to talk about dreams.
આજે One-minute English માં ફિલ તમને જણાવશે કે અંગ્રેજીમાં સ્વપ્નો વિશે કઈ રીતે વાત કરવું.

Watch the video and read our language summary to answer the questions in the quiz.

Show transcript Hide transcript

Hi, I’m Phil from BBC Learning English, and today I’m going to tell you how you can talk about your dreams.
For example, if I were rich, I'd go on lots of holidays.
What you need to use is the word ‘Would’
Just remember that when we're speaking, it often becomes 'd '
Don't forget that we don’t put it the would near the if. We just use a past tense there.
So for another example, if I were rich, I'd buy a really fast car.

Function/કેવી રીતે ઉપયોગ કરવું

We use 'unreal conditionals' to describe hypothetical situations, like dreams.
કાલ્પનિક પરિસ્થિતિઓ જેમ કે સ્વપ્ન વિશે વાત કરવા માટે 'unreal conditions' નો ઉપયોગ કરવામાં આવે છે. 'Unreal conditions' એટલે એવી બાબતો જેની થવાની શક્યતા બહુ ઓછી છે અથવા નથી.

We use them to talk about things we imagine happening when something else, happens.
'Unreal conditions' નો ઉપયોગ જો અશક્ય વાત સાકાર થઈ જાય તો પછી શું કરશો એ જણાવવા માટે કરવામાં આવે છે. 

If I found a lot of money, I'd buy a helicopter.
I'd be a pilot, if I could have any job.

If we use an 'unreal conditional', we don't expect something to happen.
જો તમે 'unreal conditional' ઉપયોગ કરો છો તો એનો અર્થ થયો કે તમે કંઈક થશે એવી અપેક્ષા રાખતા નથી.

Structure /વાક્યરચના

Positive form: સકારાત્મક વાક્ય
if + past simple + would
Or
would + if + past simple

If I could sing, I'd be famous.
I'd be famous if I could sing.

Negative form: નકારાત્મક વાક્ય
Either clause can be made negative.
કોઈ પણ વાક્યાવયવ ને નકારાત્મક બનાવી શકાય છે.

If I didn't know how to cook, I'd be very hungry.
If I played a sport, I wouldn't be so unfit.

Question form: પ્રશ્નાર્થ વાક્ય
To make a question, swap will and the subject in the result clause.
પ્રશ્ન બનાવવા માટે વાક્યમાં ક્રિયાપદને આગળ લઈ આવે અને કર્તાને પછી મૂકો.

If it was your birthday today, would you go to work?
Would you go to work if it was your birthday today?

Game: talking about dreams

4 Questions

તમે કેટલું શીખ્યા? જાણો નીચેના પ્રશ્નોના જવાબ આપીને.

ਵਧਾਈ ਹੋਵੇ ਤੁਸੀਂ ਕੁਇਜ਼ ਪੂਰਾ ਕਰ ਲਿਆ
Excellent! Great job! Bad luck! ਤੁਹਾਡੇ ਵੱਲੋਂ ਹਾਸਲ ਕੀਤੇ ਗਏ ਅੰਕ:
x / y

Extension: 

 • People often use 'were' instead of 'was' in unreal conditionals. It is called the subjunctive and is especially common in formal language.
  'Unreal conditionals' માં લોકો ઘણી વખત 'was' ના બદલે 'were' નો ઉપયોગ કરવામાં આવે છે. આ સંશયનું સૂચક છે અને ઔપચારિક ભાષામાં વ્યાપકપણે ઉપયોગમાં લેવામાં આવે છે.

  If I were rich, I wouldn't go to work.

 • You can also use other modal verbs in the results clause - this might say how likely you think the results are.
  તમે બીજા 'modal verbs' નો પણ ઉપયોગ 'results clause' માં કરી શકો છો. 'Modal verbs' એટલે એક સહાયક ક્રિયાપદ જે આવશ્યકતા અથવા સંભાવના વ્યક્ત કરે છે. 'Modal verbs' નો ઉપયોગ કરીને તમે જણાવી શકો કે તમારા મતે પરિણામ શું હશે.

  If I were young again, I could go back to college. - but I might do something else.
  If I were young again, I might go back to college. - but I'm not sure

Interesting facts

 OME8 Interesting Fact 2

 OME8 Interesting Fact 1


Conversation Cards

Convo cards link.JPG