1

ਯੂਨਿਟ 1: One-minute English

ਯੂਨਿਟ ਚੁਣੋ

 1. 1 One-minute English

ਸੈਸ਼ਨ 23

In today's One-minute English Dan will explain the differences between ‘person’ and ‘people’.
આજે એક મિનિટ ઇંગ્લિશમાં ડેન તમને શીખવશે ‘person’ અને ‘people’ વચ્ચેના તફાવત વિશે. 

Session 23 score

0 / 3

 • 0 / 3
  ਕਿਰਿਆ/ਕੰਮ 1

ਕਿਰਿਆ/ਕੰਮ 1

Person vs people

In today's One-minute English Dan will explain the differences between ‘person’ and ‘people’.
આજે એક મિનિટ ઇંગ્લિશમાં ડેન તમને શીખવશે ‘person’ અને ‘people’ વચ્ચેના તફાવત વિશે.

Watch the video and read our language summary to answer the questions in the quiz.

Show transcript Hide transcript

Hi, I'm Dan from BBC Learning English and today I'm going to talk about 'person' and 'persons', 'people' and 'peoples'.

A person is a human man, woman or child. It is a singular, countable noun.
There was one person at the door.

The plural of person is people.
It refers to a group or a number of human beings. It is a plural, countable noun.
There were three people at the door.

So, how about persons?
Persons is a plural countable noun. It's similar to people, but it's considered more polite and more formal. It's most often seen written down.
This lift can hold a maximum of 15 persons.

And peoples?
Peoples is the plural form of people and comes from the other meaning of people.
People can mean nation.
The Aztecs were a people that lived in the Americas.
Or, there are many peoples on the earth! They are all human!
So far...

Function/કેવી રીતે ઉપયોગ કરવું

person

માનવી બાળક, સ્ત્રી અને પુરૂષ ને અંગ્રેજીમાં 'person' કહેવામાં આવે છે. આ એકવચન સંજ્ઞા છે, જેને ગણી શકાય છે.

 • There is a person here who wants to speak to you.
 • I know a person who can help you.

people

'Person' નું બહુવચન છે 'people'. આ શબ્દ વ્યક્તિઓના સમૂહ વિશે વાત કરવા માટે ઉપયોગમાં લેવામાં આવે છે. સંસ્કૃતિ વિશે વાત કરવા માટે પણ 'people' શબ્દનો ઉપયોગ થાય છે. આ બહુવચન સંજ્ઞા છે, જે ગણી શકાય છે.

 • There are four people in my family.
 • The Aztecs were an ancient people.

Person vs people

3 Questions

તમે કેટલું શીખ્યા? જાણો પ્રશ્નોનો જવાબ આપીને.

ਵਧਾਈ ਹੋਵੇ ਤੁਸੀਂ ਕੁਇਜ਼ ਪੂਰਾ ਕਰ ਲਿਆ
Excellent! Great job! Bad luck! ਤੁਹਾਡੇ ਵੱਲੋਂ ਹਾਸਲ ਕੀਤੇ ਗਏ ਅੰਕ:
x / y

Extension

persons

સત્તાવાર ભાષામાં કોઈક વખત 'persons' નો ઉપયોગ કરવામાં આવે છે. 'Persons' એ બહુવચન સંજ્ઞા છે જેને ગણી શકાય છે. આ 'people' નો સામાનાર્થી શબ્દ છે. અંગ્રેજીમાં વાત કરતી વખતે ક્યારેય પણ 'persons' નો ઉપયોગ કરતાં નથી. આ લખતી વખતે ઉપયોગમાં લેવામાં આવે છે. 

 • Persons without their invitation may not enter the venue.
 • This car can hold fifteen persons.

peoples

જ્યારે ‘people’ એ રાષ્ટ્ર અથવા સંસ્કૃતિનો ઉલ્લેખ કરે છે, ત્યારે 'people' નો ઉપયોગ બહુવચન તરીકે કરી શકાય છે. 

 • India has been home to many peoples over thousands of years.

Interesting facts

12 - be used to 178115032 copy.jpg

12 be used to 972029180 copy.jpg

Conversation Cards

English_learning_POST_new.png