ਸੈਸ਼ਨ 16

More young people than ever before report feeling lonely. But why? In today's episode we listen to one university professor's explanation for this.
तरूणांमध्ये एकटेपणा वाटण्याचं प्रमाण वाढलं आहे. यामागचं कारण काय? आजच्या भागात एका युनिव्हर्सिटीतले प्रोफेसर याचं कारण सांगतायत. 

Session 16 score

0 / 3

 • 0 / 3
  ਕਿਰਿਆ/ਕੰਮ 1

ਕਿਰਿਆ/ਕੰਮ 1

Why do young people feel so lonely?

In today's episode we listen to one theory which seeks to explain the record numbers of young people who report feeling lonely.
आजच्या भागात तरुणांमधल्या वाढत्या एकटेपणाचं कारण सांगणारा सिद्धांत आपण ऐकणार आहोत.

Before you listen (ऐकण्याआधी)

Consider the following questions:
• How often do you feel lonely?
• How can you describe the feeling of loneliness?

Listen to the audio and take the quiz.

Show transcript Hide transcript

Tejali
Hello! ऐकलंत का? Listen Here मध्ये तुमचं स्वागत, मी तेजाली आणि माझ्यासोबत आहे टॉम.

Tom
Hi, I'm Tom!

Phil
Hi, I'm Phil. Today we're talking about loneliness.

Tejali
आज बोलणार आहोत एकाकीपणा म्हणजे loneliness बद्दल. बीबीसीने अलिकडेच या विषयासंदर्भात एक सर्वेक्षण केलं. यामध्ये तब्बल 55000 लोकांनी सहभाग घेतला होता.

Phil
And they found that young people could feel more lonely than any other group of people!

Tejali
आजची क्लिप आहे बीबीसी रेडिओ 4 ची The Anatomy  of Loneliness मधली. या क्लिपमध्ये युनिव्हर्सिटीच्या प्राध्यापिका सर्वेक्षणातल्या गोष्टींबद्दल बोलत आहेत. त्यांच्या मते, तरुणांना दोन प्रकारे एकाकी वाटू शकते. काय बरं असतील त्या दोन गोष्टी? चला तर 'higher' नंतर काय म्हटलंय त्याकडे नीट लक्ष द्या.

Insert

Those younger people didn't just report a higrher frequency of loneliness but they also reported higher intensity of loneliness. And for me that kind of gives us a further clue about what might be going on over a life course.

Tom
She said that young people experience a higher frequency and a higher intensity of loneliness.  

Tejali
Frequency म्हणजे वारंवारता. Intensity म्हणजे तीव्रता. Why didn't they say 'young people feel lonely frequently and intensely'?

Tom
Good question! 'A higher frequency of' and 'a higher intensity of' are used to create a noun phrase. This emphasises the main subject – loneliness.

Tejali
हे वाक्य पुन्हा एकदा ऐका. तरूणांच्या एकाकीपणाविषयी त्यांच्याकडे काय माहिती जमा झालीये? याबद्दल त्याचं काय म्हणणं आहे?

Insert
Those younger people didn't just report a higher frequency of loneliness but they also reported higher intensity of loneliness. And for me that kind of gives us a further clue about what might be going on over a life course.

Tom
She said 'a clue about what might be going on over a life course'.

Tejali
'Over the course of a lifetime'हा आणखी एक औपचारिक वाक्प्रचार आहे एखाद्या व्यक्तीच्या आयुष्यातल्या अनुभवांविषयी काहीतरी सांगणारा. याचा अर्थ होतो `संपूर्ण आयुष्यभरात’.

Tom
So, over the course of a lifetime, people have a huge amount of experiences. They go to school, they go to work, they get married…

Phil

OK, OK – I think we're getting distracted here, Tom.  Why do young people feel so intensely lonely?

Tom
I'll give you a clue. It's to do with that expression, 'the course of a lifetime'.

Tejali

बरं, चला आता क्लिपचा दुसरा भाग ऐकू या. तरूणांना एकाकी वाटतं असं प्राध्यापिका का म्हणाल्या असतील?

Insert
I think, throughout your life course, you begin to realise, actually, this is a feeling that doesn't last forever, you're going to overcome it. But of course when you first experience it you don't know that. So, I think younger people are going to be experiencing loneliness more intensely because it's possibly the first time they've experienced it.

Phil
Interesting, she said that young people 'experience loneliness more intensely because it's possibly the first time they've experienced it'. 

Tom
And that older people realise the feeling doesn't last forever, so they don't feel such a high intensity of loneliness.

Tejali
To last forever म्हणजे बराच काळ टिकून राहणे. ज्येष्ठांना यातून overcomeकसं करायचं, त्यातून कसं बाहेर यायचं, त्यावर मात कशी करायची हे माहीत असतं, कारण त्यांना एकाकीपणातून बाहेर पडायचा अनुभव असतो.

Tom
Precisely. Listen to the speaker again. How does she pronounce 'going to overcome'?

Insert
This is a feeling that doesn't last forever, you're going to overcome it.

Tom
She said 'to overcome'. Here, there's an extra sound, which is /w/.
Say it with me:

overcome
wovercome
to overcome

Another example is 'end'. We could say 'to end'.

Tejali
आज आपण loneliness, frequency, intensity, clue, overcome and over the course of a lifetimeहे शब्द शिकलो. पुन्हा भेटूया Listen here च्या पुढच्या भागात. Bye. 

Language features

a higher frequency of

The speakers in the episode discuss young people feeling a higher frequency of loneliness and a higher intensity of loneliness than other groups of people.

By using noun forms, frequency and intensity, the speakers create noun phrases. These create a formal tone, which is appropriate for discussing scientific data.

A common, similar structure is a higher degree of (something).

Using a microscope provides a higher degree of detail when examining subjects.

over the course of a lifetime

A lifetime is a noun which refers to the duration of someone's life. 

A course is a direction, or route. We often use the expression over the course of a lifetime to refer to life as an entire period of time.

It's incredible how many scars you can pick up over the course of a lifetime!

Over the course of can be used to refer to other long periods of time.

Over the course of the last few years I have noticed myself getting tired more often. 

to last forever

To last forever means 'to continue indefinitely'.

I was sad when we were flying back fromour holiday but, unfortunately, nothing lasts forever.

We can also use last by itself. It can mean 'to continue' or 'to endure'.

The meeting lasts for ninety minutes, so take a drink.
They were two very different people, so I'm not surprised the relationship didn't last lost.

Why do young people feel so lonely?

3 Questions

Choose the correct answer.
योग्य उत्तर निवडा.

ਵਧਾਈ ਹੋਵੇ ਤੁਸੀਂ ਕੁਇਜ਼ ਪੂਰਾ ਕਰ ਲਿਆ
Excellent! Great job! Bad luck! ਤੁਹਾਡੇ ਵੱਲੋਂ ਹਾਸਲ ਕੀਤੇ ਗਏ ਅੰਕ:
x / y

Join us for our next episode of Listen Here! when we will learn more useful language and practise your listening skills.
Listen Here चे पुढचा भाग नक्की बघा. तुम्ही आणखी उपयुक्त शब्द शिकाल आणि तुमच्या श्रवण कौशल्याचा सरावही होईल अशा विषयांवर बोलणार आहोत.

Session Vocabulary

 • loneliness
  एकटेपणा 

  frequency
  वारंवारता 

  frequently
  सातत्याने 

  intensity
  तीव्रता 

  intensely
  चटकन 

  a life course 
  जीवनकाल 

  clue 
  संकेत 

  overcome
  मात करणे