1

ਯੂਨਿਟ 1: English Together 2

ਯੂਨਿਟ ਚੁਣੋ

 1. 1 Unit 1

ਸੈਸ਼ਨ 4

Should we pay kids to do homework?

In today’s episode we will be discussing whether children should be paid to do their maths homework.

Sessions in this unit

Session 4 score

0 / 4

 • 0 / 4
  ਕਿਰਿਆ/ਕੰਮ 1

ਕਿਰਿਆ/ਕੰਮ 1

Should we pay kids to do homework?

Look at the Session Vocabulary – make sure you know what these words mean:
• homework
• responsibility
• financial inducement

Quiz

According to the OECD how much homework do British 15-year olds do every week?
a) nearly 10 hours
b) nearly 5 hours
c) nearly 15 hours
Listen to the discussion and find out the answer.

Listen to the audio and take the quiz.

Show transcript Hide transcript

Tejali
नमस्कार मित्रांनो,Hi and welcome to English Together. असा शो, जिथे आपण चर्चा करतो निरनिराळे विषय आणि त्या संबंधित शब्दांची. मी तेजाली आणि आज माझ्या बरोबर आहे...   

Phil
Hi, I’m Phil

Tom
And I’m Tom, hi everyone, welcome to today's episode. 

Tejali
आज बोलणार आहोत गृहपाठाबद्दल. कोणा कोणाला आवडायचं गृहपाठ करायला?  गृहपाठ करणं आणि गृहपाठ करवून घेणं, दोन्हीही दिव्य आणि हल्ली तर मुलांना एवढा गृहपाठ असतो की बिचाऱ्यांना खेळायलाही वेळ मिळत नाही. आजचा प्रश्न त्याबद्दलच आहे. प्रश्न आहे, ब्रिटनमध्ये १५ वर्षाच्या मुलांना गृहपाठासाठी दर आठवड्यात किती वेळ द्यावा लागतो? तीन ऑप्शन्स आहेत, a. पाच तास, b. १० तास, की c.१५ तास? OECD याबद्दल काय म्हणणं आहे ते मी तुम्हाला नंतर सांगेन. तुला काय वाटतं फिल याबद्दल?

Phil
I don’t know what the answer is, but I think 15 hours a week sounds about right. 3 hours a night is quite a long time, but I think it's fair – children should be studying, it's important.

Tom
Well, I'm not going to say it isn't important – but surely they need to have time to play as well – life isn't just about work. I think about an hour a night is more than enough – so I'd say, for the quiz, nearly 5 hours.

Phil
Play is fine – but let's be honest, if you haven't got a good understanding of language, maths and science, then you're not going to be that successful as an adult.

Tejali
ठीक आहे, बीबीसी वर्ल्ड सर्व्हिसच्या वर्ल्ड अपडेटमधला एक छोटासा भाग ऐकू. लहान मुलांच्या गृहपाठासाठी एक नवीन अॅप तयार केलं आहे. हे अॅप मुलांना त्यांचा गृहपाठ झाल्यावर चक्क पैसे देतं.

News presenter
8 years ago Mohamad Jebara designed an online maths programme for children, mildly successful, but six months ago he added another dimension - children would be paid real money if they completed their maths exercises, and according to Mr Jebara, their performance skyrocketed.

…So we've been testing this with a pilot group over the last six months, we have seen that 75% of them are completing their three exercises in a week, which is about an hour's worth of work in the week..

Tejali
मग, काय म्हणणं आहे तुझं?

Phil
Oh come on, that's ridiculous – people should take studying seriously, not just do it for the money. 

Tom
I thought you want them to stop doing frivolous things like playing, no?

Tejali
Frivolous  म्हणजे किरकोळ, बिनकामाच्या गोष्टी, ज्यातून आनंद मिळतो पण त्यात काहीही उत्पादकता नसते. म्हणजे साध्या भाषेत सांगायचं झालं तर टिवल्या बावल्या. व्हीडियो गेम खेळ, फेसबुक, इन्स्टाग्रामवर फोटो टाकत बस, मुलं कितीतरी वेळ टिवल्या बावल्या करत असतात.

Phil
Yeah, but I want them to be driven by the importance of learning… I don't think this does that.

Tejali
Driven  म्हणजे एखाद्या गोष्टीमुळे प्रेरित होणे. शिकण्यासाठी कुठलीतरी प्रेरणा असणं गरजेचं आहे.

Tom
So, you don't think that cold, hard, cash is a driver for people to learn?

Phil
No, that's not a real ‘driver’ – it's just financial inducement – we should be better than that.

Tejali
‘Financial inducement’  म्हणजे आर्थिक आमिष. पण म्हटलं तर सगळं जग पैशाभोवतीच फिरत, हो ना?

Tom
Well, yeah that’s what I was going to say… Inducing people to do something with money isn’t always bad – isn’t that why we get paid for working in the first place?  I think there's something good about showing people that there's an upshot to the choices that they make.

Tejali
An upshot  म्हणजे निष्कर्ष, परिणाम – don’t you think children should learn that every action has an upshot?

Phil
Well, yes but – shouldn’t the upshots be about learning. Why does everything have to be about money?

Tom
Because, it's teaching people responsibility – and if it means they learn maths at the same time, great! If you think homework is a good thing, you should be happy about this Phil.

Tejali
बरं, तर आता परत गृहपाठाकडे वळू, आणि आपल्या प्रश्नाचं उत्तरही बघू. माझा प्रश्न होता, ब्रिटीश मुलांना गृहपाठासाठी दर आठवड्यात किती वेळ द्यावा लागतो? OECDच्या म्हणण्याप्रमाणे त्यांना साधारणत: 4.9 तास गृहपाठासाठी द्यावे लागतात. म्हणजे उत्तर आहे a.पाच तास. 

Tom
Yes, I got the answer right, and that sounds sensible – time to study, and time to have a life as well. 

Phil
Hmm… doesn’t seem enough to me… maybe they do need the financial inducements.

Tom
I thought you said that motivation should come from somewhere else?

Phil
Maybe you convinced me….

Tom
Now, there's a first!

Tejali
आता माझी वेळ संपत आलीये. त्यामुळे पटकन आजचे शब्द बघू. ‘Frivolous’ म्हणजे किरकोळ, अनुत्पादक गोष्टी,‘driven’ म्हणजे एखाद्या गोष्टीसाठी प्रेरणा घेणं, ‘financial inducement’ म्हणजे पैशाचं आमिष, ‘upshot’ म्हणजे निष्कर्ष, परिणाम. आज इथेच थांबूया. पुन्हा भेटू English Together पुढच्या भागात. Bye.

Meaning & Use

Frivolous (adjective)
Something that is frivolous is not serious or unimportant.

Where to sit is such a frivolous thing to argue about.
I get really annoyed when people describe my job as frivolous.
I think playing videogames is a frivolous way to spend time.

Driven (adjective)
Someone who is driven has a strong desire to achieve something.
She was so driven to get fit that she went to the gym every day.
He was very driven and worked hard every day.
You need to be driven in you want to succeed.

Financial inducement (noun)
A financial inducement is a sum of money intended to convince someone to do something.
Her job offered her enough of a financial inducement to move cities.
The low tax rate was a financial inducement for companies to move there.
She thought that her bonus was a good financial inducement to work hard.

Upshot (noun)
The upshot of something is the consequence or result.
The upshot of the discussion was that we decided to do things differently.
The company introduced a dress code.The upshot of that was that many people left their jobs.
The had a massive argument yesterday.The upshot of that is they won't talk to each other.

Check what you’ve learned by selecting the correct answer for the question.
यातलं बरोबर उत्तर निवडा. बघू या तुम्हाला काय काय समजलंय.

 

Should we pay kids to do homework?

4 Questions

Choose the correct answer.
योग्य पर्याय निवडा.

ਵਧਾਈ ਹੋਵੇ ਤੁਸੀਂ ਕੁਇਜ਼ ਪੂਰਾ ਕਰ ਲਿਆ
Excellent! Great job! Bad luck! ਤੁਹਾਡੇ ਵੱਲੋਂ ਹਾਸਲ ਕੀਤੇ ਗਏ ਅੰਕ:
x / y

Join us for our next episode of English Together when we will learn more useful language and practise your listening skills.

English Together चे पुढचा भाग नक्की बघा. तुम्ही आणखी उपयुक्त शब्द शिकाल आणि तुमच्या श्रवण कौशल्याचा सरावही होईल अशा विषयावर बोलणार आहोत.

Session Vocabulary

 • homework
  गृहपाठ

  performance
  कामगिरी

  importance
  महत्त्व

  responsibility
  जबाबदारी

  frivolous
  क्षुल्लक,किरकोळ  

  driven
  गत्यंतर

  financial inducement
  आर्थिक प्रलोभन, आमिष

  repercussion
  प्रतिक्रिया, दूरगामी किंवा अप्रत्यक्ष परिणाम