ਸੈਸ਼ਨ 10

คำศัพท์เกี่ยวกับการทำอาหาร

ชานกับแคลร์ชวนกันมาทำอาหารแบบชาวอังกฤษค่ะ ตามไปดูกันว่าทำเมนูอะไร พร้อมเรียนคำศัพท์เกี่ยวกับการทำอาหารด้วยนะคะ
Sian and Clare are cooking a typical British meal today. Join them to find out what they are cooking - and to learn some great cooking vocabulary. 

Sessions in this unit

Session 10 score

0 / 4

 • 0 / 4
  ਕਿਰਿਆ/ਕੰਮ 1
 • 0 / 0
  ਕਿਰਿਆ/ਕੰਮ 2

ਕਿਰਿਆ/ਕੰਮ 1

Cooking vocabulary

ชานกับแคลร์ชวนกันมาทำอาหารแบบชาวอังกฤษค่ะ ตามไปดูกันว่าทำเมนูอะไร พร้อมเรียนคำศัพท์เกี่ยวกับการทำอาหารด้วยนะคะ
Sian and Clare are cooking a typical British meal today. Join them to find out what they are cooking - and to learn some great cooking vocabulary.

ਵੀਡੀਓ ਦੇਖੋ

> click here to find out how to cook a roast dinner!

สรุป

คำศัพท์เกี่ยวกับการทำอาหาร

Ways of cutting
chop (onions)
slice (bread)

Ways of cooking
boil (an egg)
fry (onions)
bake (a cake)
roast (meat)
grill (fish)

other
season 
mash (potatoes)
add (butter)

To do

Try this quiz to find out how well you can talk about cooking and then go to the next page for more practice:


The great cooking quiz

4 Questions

Fill in the gaps in these sentences to find out how well you can talk about cooking.

ਵਧਾਈ ਹੋਵੇ ਤੁਸੀਂ ਕੁਇਜ਼ ਪੂਰਾ ਕਰ ਲਿਆ
Excellent! Great job! Bad luck! ਤੁਹਾਡੇ ਵੱਲੋਂ ਹਾਸਲ ਕੀਤੇ ਗਏ ਅੰਕ:
x / y

Go to our Facebook, Instagram and YouTube pages for more fun with English!

Join us for our next episode of English on the street 2 to learn more about English pronunciation, grammar and vocabulary.

กลับมาติดตามตอนต่อไปของ English on the street 2 เพื่อฝึกการออกเสียง ไวยากรณ์ และคำศัพท์เพิ่มเติมนะคะ

Session Vocabulary

 • chop
  หั่น/ สับ 

  slice
  ฝาน/ ตัดเป็นแผ่น

  boil
  ต้ม

  fry
  ทอด 

  bake
  อบ 

  roast
  ปิ้ง / ย่าง 

  grill
  ย่าง

  season
  ปรุงรส 

  mash
  บด 

  add (salt and pepper)
  เติม (เกลือและพริกไทย)