Lição 18

Thor, Batman, Captain America, Superman… The number of superhero films is on the rise – but why are we so fascinated by them?
થોર, બૅટમેન, કૅપ્ટન અમેરિકા, સુપરમેન...સુપરહિરો ઉપર આધારિત ફિલ્મોની સંખ્યા વધી રહી છે - પણ શા માટે આ ફિલ્મોથી આપણે આકર્ષિત કરે છે?

Pontos alcançados nesta lição

0 / 3

 • 0 / 3
  Atividade 1

Atividade 1

Why are we so fascinated by superheroes?

Are superhero films just a form of escapism, or is there a deeper reason for our love of these heroes?
શું સુપરહિરોની ફિલ્મો રોજિંદા જીવનથી ભાગવાનો એક સરળ રસ્તો છે? અથવા તો સુપરહિરોને પસંદ કરવા માટેનો બીજા કોઈ ગંભીર કારણો છે?

Before you listen/Pre-listening

Consider the following questions:
-Do you enjoy superhero films? Which is your favourite?
-What do you think we can learn from superhero films?
-Do you think there are too many superhero films?

Listen to the audio and take the quiz.

Mostre a transcrição Oculte a transcrição

પ્રેઝન્ટર
હેલ્લો એન્ડ Welcome to Listen here! આ એક એવો કાર્યક્રમ છે જ્યાં તમે શીખશો અંગ્રેજી સમાચારોની અંદર ઉપયોગમાં લેવાતા ભાષા વિશે. હું છું રીષી.

James
And this is James, welcome back! So, have you seen that new superhero movie?

પ્રેઝન્ટર
Superhero ને ગુજરાતીમાં કહીશું અદ્દભૂત શક્તિઓ ધરાવતી વ્યક્તિ. Which one?

James
Well that's a very good point! There are so many superhero films nowadays – it seems like there's a new one every month!

Tom
That's so true – you just can't seem to escape them! Over the past ten years they just seem to have come out one after another.

પ્રેઝન્ટર
આજે વાત કરીશું કે શા માટે superheroes લોકોને આકર્ષિત કરે છે. ચર્ચાને આગળ વધારીએ એ પહેલાં તમે BBC Radio 4 દ્વારા The Why Factor કાર્યક્રમ માટે તૈયાર કરવામાં આવેલા સમાચાર સાંભળો. સમાચારમાં superheroes ની ઉત્પત્તિની અને તેમનાં મહત્તા વિશે ચર્ચા કરવામાં આવી રહી છે. મિત્રો, વક્તા મુજબ આધુનિક superheroes ની ઉત્પત્તિ ક્યાં થઈ છે? જાણવા માટે ક્લિપનાં પ્રથમ ભાગને સાંભળો.

Insert
These modern, mythical, magical titans emerged from twentieth century comic books, but they're descended from ancient heroes - Hercules and Odysseus, the Nordic Thor, the Babylonian Gilgamesh. Why do they endure?

Tom
So our modern day superheroes are descended from ancient civilizations and their Gods.

પ્રેઝન્ટર
મિત્રો,Titan એટલે ભગવાન જેવું. Descended from એટલે ઊતરી આવેલું જ્યારે origins નો અર્થ થાય છે ઉદ્ગમસ્થાન. બીજો અર્થ થાય છે ઉત્પત્તિ.

Tom
So superheroes originate from myths of the ancient world.

James
Ahhh Tom! You just demonstrated today's language feature. You said 'myth' – it sounds similar to one of the words the presenter used.

પ્રેઝન્ટર
Myth નો ગુજરાતીમાં અર્થ થાય છે કાલ્પનિક વાત. મિત્રો, વક્તા ક્યા શબ્દોનો ઉપયોગ કરે છે જે myth સાથે મળતાં આવે છે? જાણવા માટે સાંભળો.

Insert
These modern, mythical, magical titans.

Tom
He said 'mythical', and I said 'myth' – these are two forms of the same word. 'Myth' is a noun, but 'mythical' is an adjective. It ends with '-al',  the sound is 'ul', which shows it is an adjective.

James
He also said 'magical' – this is also an adjective because it ends with '-al'. The noun is 'magic'.

પ્રેઝન્ટર
અંગ્રેજીમાં તમે ‘suffix’ એટલે કે પ્રત્યયનો ઉપયોગ કરીને શબ્દનો પ્રકાર બદલી શકો છો. ટોમ અને જેમ્સે અંગ્રેજી શબ્દો '-al' નો ઉપયોગ કરીને સંજ્ઞાને વિશેષણ બનાવી દીધું. બીજો દાખલો છે origin અને originate. Origin એક સંજ્ઞા છે અને અંગ્રેજી શબ્દો '-ate' ઉમેરવાથી એ ક્રિયાપદ બની જાય છે. આવી જ રીતે fascinate ક્રિયાપદ છે અને fascination એ સંજ્ઞા.

Tom
Well, this fascinates me, but let's get back to our original topic – why are we fascinated by superheroes?

પ્રેઝન્ટર
હવે બીજા ક્લિપને સાંભળો. વક્તા મુજબ ક્યા કારણોસર લોકો superheroes થી આકર્ષિત થાય છે?

Insert
I think with superheroes, it's essentially, at the heart of it, it's morality tales. It's exploring good and evil and the blurring of those two things and the ways that we deal with those things. And looking at social justice and human justice in a way that's sort of larger than life and colourful, but at the heart of it is essentially about right and wrong.

James
He gives two reasons for why we are fascinated with superheroes – firstly, they are 'larger than life'.

પ્રેઝન્ટર
Larger than life
એટલેકોઈકનું વધુ ધ્યાન ખેંચવું કારણકે તે સામાન્ય લોકો કરતાં વધુ ચિત્તાકર્ષક છે. Blurring નો અર્થ થાય છે બે વસ્તુઓને એકસાથે એવી રીતે મિશ્ર કરવામાં આવે જેથી વસ્તુઓને વ્યક્તિગત રીતે જોવું મુશ્કેલ બની જાય.

Tom
Secondly, he said that superhero stories deal with morality, good and evil, right and wrong.

પ્રેઝન્ટર
Morality
એટલે નૈતિકતા. So people like superheroes because they look at real world problems like social justiceand talk about what is right and wrong. Social justice એટલે સામાજીક ન્યાય.

James
Morality
is another good example of word-building. Moral can be an adjective, but by adding '–ity', it becomes a noun, morality. Let's listen to the speaker again – how does he say 'with those'?

Insert
It's exploring good and evil and the blurring of those two things and the ways that we deal with those things.

Tom
He said 'deal with those things'. Because 'with' ends with /th/ and 'those' begins with the same sound, we just say the sound once. Can you demonstrate that for us James?

James
Absolutely! Listen and repeat after me.

with

those

with those

Tom
Well, thanks for helping with those difficult sounds at the end of the episode James!

પ્રેઝન્ટર
મિત્રો, આજે જે શબ્દો વિશે જાણ્યું તે છે descended from, origins, titan, myth, larger than life, blurring, morality અને social justice. Thanks for joining us! See you next time! Bye!

Listen to today's clip in full here

Source: The Why Factor

Language features

Word-Building

In English, we can change the form of a word by adding a suffix – for example, we can change a verb to a noun, a noun to an adjective or an adjective to a verb. Different types of words have different suffixes. For example, nouns can end in…

-ness,
-ity
-ment

(as well as many other suffixes.) 

Some common adjective endings are…

-al
-ious
-able/-ible
-ful/-less

It isn't always possible to add a suffix to change a word, so check your dictionary to see different word forms.

Why are we so fascinated by superheroes?

3 Questions

Choose the correct answer.
નીચેના સવાલોના સાચો જવાબ આપો.

Parabéns! Você completou o exercício.
Excellent! Excelente! Bad luck! Você acertou:
x / y

Join us for our next episode of Listen Here! when we will learn more useful language and practise your listening skills.
આવાં જ બીજા રસપ્રદ ટૉપિક્ સાથે ફરીથી મળીશું Listen Here! માં, જ્યાં શીખશો સંવાદ માટે જરૂરી અને મહત્ત્વની ભાષા.

Vocabulário desta lição

 • superhero
  અદ્દભૂત શક્તિઓ ધરાવતી વ્યક્તિ

  titan
  ભગવાન જેવું

  descended from
  ઊતરી આવેલું

  origin
  ઉદ્ગમસ્થાન, ઉત્પત્તિ.

  originate
  પેદા થવું, શરૂ થવું

  myth
  કાલ્પનિક વાત

  mythical
  કપોલકલ્પિત

  magical
  જાદુઈ

  magic
  જાદુ

  fascinate
  મંત્રમુગ્ધ કરવું, આકર્ષવું

  fascination
  આકર્ષક કે મોહક પ્રભાવ, માયા

  moral
  નૈતિક

  morality
  નૈતિકતા

  larger than life
  વધુ ચિત્તાકર્ષક

  blurring
  ધૂંધળું

  social justice
  સામાજીક ન્યાય