1

Unidade 1: English Expressions

Selecione a unidade desejada

 1. 1 English Expressions

Lição 34

Listen to find out how to use an everyday English expression.
ਰੋਜ਼ਾਨਾ ਬੋਲਚਾਲ ਦੇ English expressions ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਸਿੱਖਣ ਲਈ ਸੁਣੋ।

 

Pontos alcançados nesta lição

0 / 3

 • 0 / 3
  Atividade 1

Atividade 1

Cut to the chase

Listen to learn a useful everyday English expression.
ਰੋਜ਼ਾਨਾ ਵਰਤੋਂਯੋਗ English expression ਸਿੱਖਣ ਲਈ ਸੁਣੋ।

Listen to the audio and take the quiz. ਆਡੀਓ ਸੁਣੋ ਅਤੇ ਕੁਇਜ਼ ਖੇਡੋ।

Mostre a transcrição Oculte a transcrição

ਰਾਜਵੀਰ
ਹੈਲੋ, English Expressions ਵਿੱਚ ਤੁਹਾਡਾ ਸਵਾਗਤ ਹੈ। ਅਜਿਹਾ ਸ਼ੋਅ ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਇੰਗਲਿਸ਼ ਦੇ ਨਵੇਂ ਇਜ਼ਹਾਰ ਸਿੱਖਣ ਵਿੱਚ ਤੁਹਾਡੀ ਮਦਦ ਕਰਦੇ ਹਾਂ।
ਮੈਂ ਰਾਜਵੀਰ ਤੇ ਅੱਜ ਆਪਾਂ ਇੰਗਲਿਸ਼ ਦੇ ਮੁਹਾਵਰੇ ‘to cut to the chase’, ਬਾਰੇ ਗੱਲ ਕਰਾਂਗੇ । ਤੁਹਾਡੇ ਮੁਤਾਬਕ ਇਸਦਾ ਅਰਥ ਕੀ ਹੋ ਸਕਦਾ? ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ, ਜੇ ਕੁਝ ਪੱਕਾ ਨਹੀਂ ਵੀ ਕਹਿ ਸਕਦੇ, ਬੱਸ ਸੁਣਦੇ ਰਹੋ। ਫ਼ਿਨ ਅਤੇ ਫ਼ੇਫ਼ੇ ਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਨੂੰ ਸੁਣੋ। ਅਤੇ ਪਤਾ ਕਰੋ ਫ਼ੇਫ਼ੇ ਨੂੰ ਕੀ ਖ਼ਬਰ ਮਿਲੀ ਹੈ?

(Finn and Feifei are in the car going to work)

Finn
Thank you for driving me to work today, Feifei. It's a nice car.

Feifei
Yeah, it's brand new.

Finn
It must have cost a lot of money. By the way, I noticed you had a meeting with the boss yesterday… and you look very happy today. Good news?

Feifei
Yes, very good news. First the boss offered me …

Finn
A pay rise?

Feifei
Tea. And then he offered me …

Finn
A promotion?

Feifei
Biscuits. And then he asked me…

Finn
He asked you if you want a post abroad?

Feifei
If my chair was comfortable.

Finn
Oh, come on Feifei, cut to the chase!

Feifei
Cut to the chase!? Is there anyone chasing us? Let's go faster. See if he is still behind us.

Finn
Slow down, Feifei! Nobody is chasing us!

Feifei
Okay, okay!

Finn
Oh. That was quite an adventure. In English, we say ‘cut to the chase’ when we want to hear the most important piece of information; we want someone telling us something to get to the point!

Feifei
Ah! It might come from the movies. The chase is usually the most exciting part.

ਰਾਜਵੀਰ
ਫ਼ੇਫ਼ੇ ਨੂੰ ਕੋਈ ਖਾਸ ਖ਼ਬਰ ਤਾਂ ਮਿਲੀ ਹੈ, ਪਰ ਉਹ ਅਸਲ ਗੱਲ ਦੱਸਣ ਦੀ ਬਜਾਏ ਬਹੁਤ ਸਮਾਂ ਇੱਧਰ-ਉੱਧਰ ਲਗਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਫ਼ਿਨ ਨੇ ਉਸ ਨੂੰ ‘cut to the chase’ ਯਾਨੀ ਨੁਕਤੇ ’ਤੇ ਆਉਣ ਲਈ ਕਿਹਾ।

‘Cut’ ਮਤਲਬ ਕੱਟਣਾ, ‘chase’ ਯਾਨੀ ਪਿੱਛਾ ਕਰਨਾ, ਜਿਵੇਂ ਫ਼ਿਲਮਾਂ ਵਿੱਚ ਕਾਰ ਚੇਜ਼ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਸਭ ਫ਼ਿਲਮਾਂ ਵਿੱਚ ਜਦੋਂ ਕਾਰ ਦੀ ਰੇਸ ਚੱਲ ਰਹੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਉਸਨੂੰ ਬਹੁਤ ‘enjoy’ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਅਤੇ ਜੋ ਕੋਈ ਫ਼ਿਲਮ ਨਿਰਮਾਤਾ ‘cut to the chase’ ਕਰ ਦੇਵੇ ਮਤਲਬ ਨਤੀਜਾ ਪਹਿਲਾਂ ਆ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਇਹ ਹੋਰ ਵੀ ਮਜ਼ੇਦਾਰ ਅਤੇ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਹੋਵੇਗਾ।
ਜੇ ਅਸੀਂ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਹਾਂ ‘cut to the chase’ ਤਾਂ ਇਸ ਦਾ ਮਤਲਬ ਹੈ ਕਿ ਜੋ ਵੀ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ ਅਸੀਂ ਉਸਨੂੰ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਲੋੜੀਂਦੀ ਗੱਲ ਕਰੇ ਅਤੇ ਲੰਬੀ ਕਹਾਣੀ ਨਾ ਪਾਵੇ।
ਇਸ ਮੁਹਾਵਰੇ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਨੂੰ ਹੋਰ ਬਹਿਤਰ ਸਮਝਣ ਲਈ ਕੁਝ ਹੋਰ ਉਦਾਹਰਣਾਂ ਸੁਣਦੇ ਹਾਂ।

Examples

The salesman went on and on about the computer's new features till I told him: "Cut to the chase! What is the price?"

We've been going out for five years. Let's cut to the chase. Just tell me: Are you going to marry me?

ਰਾਜਵੀਰ
ਪਹਿਲੀ ਉਦਾਹਰਣ ਵਿੱਚ ਵਿਅਕਤੀ ਕੰਪਿਊਟਰ ਦੀ ਕੀਮਤ ਜਾਣਨਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਵਿਕਰੇਤਾ ਉਸਨੂੰ ਕੰਪਿਊਟਰ ਦੇ ਫ਼ੀਚਰਜ਼ ਬਾਰੇ ਵੱਧ ਦੱਸ ਰਿਹਾ ਹੈ ਜਿਸ ਲਈ ਵਿਅਕਤੀ ਨੂੰ ਕਹਿਣਾ ਪਿਆ ‘cut to the chase’ ਤਾਂ ਕਿ ਉਹ ਸਿਰਫ ਅਹਿਮ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦੇਵੇ ਅਤੇ ਪੈਸੇ ਦੱਸੇ।

ਦੂਸਰੀ ਉਦਾਹਰਣ ਵਿੱਚ ਔਰਤ ਦਾ ਉਸ ਮਰਦ ਨਾਲ ਪਿਛਲੇ ਪੰਜ ਸਾਲ ਤੋਂ ਰਿਸ਼ਤਾ ਹੈ ਅਤੇ ਉਸਨੇ ਕਿਹਾ ‘cut to the chase’ ਯਾਨੀ ਸਾਫ਼ ਸਾਫ਼ ਦੱਸੇ ਕਿ ਵਿਆਹ ਕਰਵਾਉਣਾ ਹੈ ਜਾਂ ਨਹੀਂ।

Feifei
So that's what "cut to the chase" means.

Finn
Sure. So Feifei "cut to the chase" and tell me: What did the boss offer you?

Feifei
I've just told you.

Finn
What? What was it?

Feifei
He asked me if my chair, the one by my desk, was comfortable. So I told him it wasn't. And he offered me a new chair so that I can work longer hours in comfort.

Finn
Is that all!?

Feifei
Yes. I'm always complaining about my bad back.

Finn
Well. I don't have a bad back but I'm aching for a pay rise. Let's go to the office.

ਰਾਜਵੀਰ
ਤਾਂ ਫ਼ੇਫ਼ੇ ਨੇ ਗੱਲਾਂ ਦੀ ਲੜੀ ਤੋੜੀ ਪਰ ਇਹ ਗੱਲ ਇੰਨੀ ਵੀ ਮਜ਼ੇਦਾਰ ਨਹੀਂ ਸੀ ਜਿੰਨੀ ਕਿ ਫ਼ਿਨ ਮਹਿਸੂਸ ਕਰ ਰਿਹਾ ਸੀ। ਤੁਹਾਡਾ ਕੀ ਹਿਸਾਬ ਕਿਤਾਬ ਹੈ ਕੀ ਤੁਸੀਂ ਗੱਲ ਕਰਨ ਲੱਗਿਆਂ ਸਿੱਧੀ ਨੁਕਤੇ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹੋ ਜਾਂ ਫ਼ਿਰ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਟੋਕਣਾ ਪੈਂਦਾ ਹੈ। ਕਹਿ ਕੇ ‘cut to the chase’। ਅਤੇ ਹੁਣ ਆਪਣੀ ਨੁਕਤੇ ਦੀ ਗੱਲ ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਸਭ ਦੀ ਦੁਹਰਾਈ ਕਰੋ ਅਤੇ ਮੈਂ ਵੀ ਅੱਜ ਦੀ ਗੱਲਬਾਤ ਇਥੇ ਹੀ ਖ਼ਤਮ ਕਰਦੀ ਹਾਂ। ਹੋਰ ਨਵੇਂ English Expressions ਸਿੱਖਣ ਲਈ ਆਉਂਦੇ ਹਫ਼ਤੇ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਫ਼ੇਰ ਜੁੜੋ। ਬਾਏ।

Check what you’ve learned by selecting the correct option for the question.
ਤੁਸੀਂ ਜੋ ਸਿੱਖਿਆ ਉਸਨੂੰ ਚੈੱਕ ਕਰਨ ਲਈ ਪ੍ਰਸ਼ਨ ਦਾ ਸਹੀ ਜੁਆਬ ਚੁਣੋ।

Cut to the chase

3 Questions

Choose the correct answer.
ਸਹੀ ਜੁਆਬ ਚੁਣੋ। 

Parabéns! Você completou o exercício.
Excellent! Excelente! Bad luck! Você acertou:
x / y

Join us for our next episode of English Expressions, when we will learn more useful language and practise your listening skills.
ਅਗਲੀ ਕੜੀ ਵਿੱਚ ਹੋਰ ਨਵੇਂ English Expressions ਸਿੱਖਣ ਲਈ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਜੁੜੋ, ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਸਿਖਾਂਗੇ ਹੋਰ ਵਰਤੋਂਯੋਗ ਇੰਗਲਿਸ਼ ਭਾਸ਼ਾ ਅਤੇ ਤੁਹਾਡੇ ਸੁਣਨ ਦੇ ਹੁਨਰ ਦਾ ਅਭਿਆਸ ਕਰਵਾਵਾਂਗੇ।

Vocabulário desta lição

 • driving
  ਗੱਡੀ ਚਲਾਉਣਾ

  brand new
  ਬਿਲਕੁਲ ਨਵਾਂ/ਨਵਾਂ ਨਕੋਰ

  pay rise
  ਤਨਖ਼ਾਹ ਵਿੱਚ ਵਾਧਾ

  promotion
  ਨੌਕਰੀ ਵਿੱਚ ਤਰੱਕਾ 

  comfortable
  ਆਰਾਮਦਾਇਕ