1

Essential English Conversation :1 واحد

انتخاب واحد

 1. 1 Essential English Conversation

جلسه 2

Listen to find out how to talk about where you come from.

कुठून आलात तुम्ही..विचारूया इंग्रजीत!

Session 2 score

0 / 3

 • 0 / 3
  تمرین 1

تمرین 1

Where are you from?

Listen to find out how to talk about where you come from.
कुठून आलात तुम्ही..विचारूया इंग्रजीत...

Listen to the audio and take the quiz.
हे ऐका आणि क्वीझ सोडवा.

نشان دادن متن پنهان کردن متن

नमस्कार मित्रांनो...
मी तेजाली...बीबीसीच्या Essential English Conversation वर्गात तुमचं स्वागत करते !
इथे आपण शिकतो रोजच्या वापरासाठी साधं सोपं इंग्रजी.

एखाद्याला त्याचं गाव कुठलं, तो कुठला आहे हे इंग्रजीत कसं विचारायचं ते आपण या भागात शिकणार आहोत.

Lauren
Hi David, Where are you from?

David
I’m from London. How about you?

Lauren
I’m from Manchester.

आता आपण एक एक वाक्य ऐकू. नीट ऐका आणि त्यामागे म्हणा.
लॉरेनने डेव्हीडला विचारलं, “तू कुठला आहेस?” म्हणजे ‘‘where are you from?’’

Where are you from?

डेव्हीड म्हणाला, मी लंडनचा आहे. ‘‘I’m from London.’’ तुम्ही म्हणा I’m from’ आणि मग तुमच्या गावाचं किंवा ठिकाणाचं नाव सांगा. आता हे ऐका आणि त्यामागे म्हणा.

I’m from London.

I’m from England

I’m from Australia

देश, राज्य, जिल्हा कुठल्याही ठिकाणासाठी हे वापरता येतं. जसं की मी पुण्याचा आहे किंवा मी कोकणातला आहे किंवा मी भारतातला आहे.

I’m from the city.

I’m from the countryside.

I’m from the coast.

I’m from the mountains.

मग त्याने लॉरेनला तोच प्रश्न विचारला. जर समोरच्याला तोच प्रश्न विचारायचा असेल तर “How about you?” असं विचारू शकतो किंवा ‘and you?’ एवढंच विचारलं तरी पुरतं. आता हे ऐका आणि त्यामागे तुम्ही म्हणा.

“How about you?”

“And you?”

लॉरेन मॅंचेस्टरचा आहे. त्यामुळे तो म्हणाला ‘I’m from Manchester. म्हणजे “मी मॅंचेस्टरचा आहे.”
हे ऐका आणि त्यामागे म्हणा.

I’m from Manchester.

छान. आता हा संवाद ऐकू. ऐका ते काय म्हणतात ते. त्यावरून तुमचे उत्तर तपासा.

Hi Mark, Where are you from?
I’m from Liverpool. How about you?
I’m from Birmingham.

Hi Claire, where are you from?
I’m from London. and you?
I’m from Brighton.

चला.. परत एकदा करून बघू. ही वाक्य ऐका आणि त्या मागोमाग म्हणा.

Hi David, Where are you from?

I’m from London.

How about you?

I’m from Manchester.

शाबास! आता तुमच्या काय काय लक्षात राहिलंय बघूया. ही मराठीतली वाक्य ऐका आणि ती इंग्रजीत बोला.

हाय डेव्हीड, तू कुठला आहेस?

Hi David, Where are you from?

मी लंडनचा आहे.

I’m from London.

आणि तू ?

and you?

मी मॅंचेस्टरचा आहे.

I’m from Manchester.

छान! आता तुम्ही कोणालाही इंग्रजीत, तू कुठला आहेस? असं विचारू शकाल. आता लॉरेनच्या प्रश्नाचं उत्तर देउन सराव करा.

Hi, where are you from?

I’m from Manchester.

छान, आता सगळं संभाषण ऐका आणि तुमचं उत्तर तपासून बघा .

Lauren
Hi David, Where are you from?

David
I’m from London. How about you?

Lauren
I’m from Manchester.

छान केलंत. आता तुम्ही कोणालाही “तुम्ही कुठून आलात?” हे इंग्रजीत विचारू शकता. जे शिकलात ते लक्षात ठेवा..आणि नातेवईक, मित्र-मैत्रिणींना सोबत घेउन सराव करा.

पुन्हा भेटू पुढच्या भागात... असंच रोजच्या वापरातलं साधं सोपं इंग्रजी शिकण्यासाठी!
धन्यवाद!

Check what you’ve learned by choosing the correct answer to the question.
योग्य पर्याय निव़डा.

Fill in the blanks

3 Questions

Choose the correct answer.

योग्य पर्याय निवडा.

تبریک می گوییم
Excellent! آفرین! نمره شما Bad luck! :
x / y

Join us for our next episode of Essential English, when we will learn more useful language and practise your listening skills.

पुन्हा भेटू पुढच्या भागात... असंच रोजच्या वापरातलं साधं सोपं इंग्रजी शिकण्यासाठी!!!

واژه های تازه این جلسه

 • Where are you from?
  तू कुठला आहेस?

  I’m from _______.
  मी _____ चा आहे.

  How about you?
  आणि तू?

  hi
  हाय

  where
  कुठे

  from
  कुठून

  city
  शहर

  countryside
  ग्रामीण भाग

  coast
  किनारपट्टी

  mountains
  डोंगराळ प्रदेश