جلسه 37

The Fourth Industrial Revolution
ምጅማር ራብዓይ እንዳስትርያዊ ምንቕስቃስ

In today’s episode we will be discussing how technology continues to change the way we live our lives.
ኣብ ናይ ሎሚ ክፋል፡ ከመይ ገሩ ተክኖሎጂ ንኣነባብራና ከም ዝቅይሮ ክንዘራረብ ኢና።

Session 37 score

0 / 4

 • 0 / 4
  تمرین 1

تمرین 1

The Fourth Industrial Revolution

In today’s episode we will be discussing how technology continues to change the way we live our lives.
ኣብ ናይ ሎሚ ክፋል፡ ከመይ ገሩ ተክኖሎጂ ንኣነባብራና ከም ዝቅይሮ ክንዘራረብ ኢና።

Quiz

In which country did the first Industrial Revolution begin?

1. The USA
2. Great Britain
3. France

Listen to the audio and take the quiz.

نشان دادن متن پنهان کردن متن

ኣቕራቢቋንቋትግርኛ
ሰላም፡ እንቋዕ ናብ መደብ English Together ብድሓን መጻእኩም። ኣብዚ መደብ’ዚ ብዛዕባ እዋናዊ ኣርእስቲ ክንመያየጥ ኢና። ብእኡ ኣቢልና ድማ ብዛዕብኡ ንምዝራብ ዘኽእል ቋንቋ ከነስንቐኩም ኢና። ኣነ ተኽልማርያም በኪት’የ።ምሳናውን ሳምን ቶምን ኣለዉ።

Sam
Hi, I'm Sam.

Tom
And I'm Tom. Hello everybody! Welcome to today's programme.

Sam
So, I heard a new term on the news today: the Fourth Industrial Revolution. Either of you know what that is?

Tom
I think that it has something to do with the internet and other technological breakthroughs.

ኣቕራቢቋንቋትግርኛ
Yes, Tom. ብዛዕባ 'technological breakthrough' ማለት ሓደሽቲ ምህዞታት ተክኖሎጂ፡ ከም በዓል ‘AI’ ኣርተፊሻል ኢንተሊጀንስ፡ '3D printing'; ሰለስተ ጎድኒ ዝሓትም ማሕተም 'self-driving car' ብዘይ መራሒ መኪና ዝነቀሳቀሳ መካይን ማለት እዩ።

ካልኦት ሓደሽቲ ምህዞታ’ውን ኣለዉ፡ ከም በዓል 'scientific breakthrough' ማለት ሓዲሽ ስነ ፍልጠት ወይ ድማ 'medical breakthrough' ሓደሽቲ ስነ ጠዕዕናዊ ምህዞታት ማለት ኢዩ።

Sam
Oh, so it’s about technological breakthroughs that will change the way we live our lives, basically.

Tom
Yes! I vaguely remember learning about the First Industrial Revolution when I was at school.

ኣቕራቢቋንቋትግርኛ
And that's actually what today’s quiz question is about. ኣብ መውዳእታ 1700 ዓ.ም፡ ምጅማር  ኢንዳስትርያዊ ሰውራ፡ ካብ ብኢድ ዝሰርሑ ነገራት ናብ ብማሽንት ዝስርሑ  ነገራት ዝታታተውሉ እዩ ነይሩ።  እብዚ እዋን እዚ ዓለም ካብ ብሓይሊ ሰብ ዝሰፍሐ ምህርቲ ካብ ሓደሽቲ መሳርሒታትን ፋብሪካታትን ክትረክብ ጀሚራ።

ንምኳኑ እዚ ኢንዳስትርያዊ ሰውራ ኣብይ እዩ ጀሚሩ?

ሀ፡ ሕቡራት ምግስታት ኣመሪካ

ለ፡ ዓባይ ብሪጣንያ

ሐ፡ ፈረንሳ

Sam
Interesting that the First Industrial Revolution started in one place, because it sounds like the Fourth Industrial Revolution is happening everywhere!

ኣቕራቢቋንቋትግርኛ
Yes! ነዚ ብዓል ሞያ ብዛዕባ ራብዓይ እንዳስትርያዊ ሰውራ ኣብ ቢቢሲ ዎልድ ሰርፊስ ዝዛረብ ዘሎ ጽን ኢልና ንስማዕ።

News Insert
A very important feature of, uhm, the Fourth Industrial Revolution is connectivity or connectedness, as you put it, eh. So anybody with a smartphone that basically allows them to be online is really part of it. So we’ve seen recently, for example, what happens with social media, there's lots of data around every interaction that you're making on social media that's being collected and is being used to create a profile on you... So, really, whether we know it or not, very many of us are participating quite actively in the Fourth Industrial Revolution.

Sam
Wow, so if anyone with a smartphone is part of the revolution, this really is a global phenomenon.

ኣቕራቢቋንቋትግርኛ
'A global phenomenon' ሓድሽ ዓለማዊ ተርእዮ ማለት እዩ። Anyone with a smartphone or anyone with internet access!

Tom
And a social media account! They're all connected – I think one global phenomenon is helping the development of another.

Sam
It's a little scary, though, isn't it? There is one new wave of technological breakthroughs after another at the moment, but do we really know what consequences they're having?

ኣቕራቢቋንቋትግርኛ
'A new wave of something' ሓድሽ ተርእዮ ማለት እዩ። ነዛ ዘረባ ድማ ብዛዕባ ሓድሽ ኩነታት ክንዛረብ ምስእንደሊ ንጥቀመላ። Like social media!

Tom
Yeah, I know what you mean, Sam. I think it takes a long time for consequences to become clear when there’s a new wave of technological products coming into the world. But, generally, I think the consequences are positive.

Sam
I don't know! Five years ago, I didn't have a smartphone. Now I can't imagine life without it.

Tom
Yeah, exactly! So these new products are shaping the way we live our lives, usually for the better!

ኣቕራቢቋንቋትግርኛ
'To shape the way we do something' ንገብሮ ዝነበርና ኣገባብ ምቅያር ማለት እዩ። Like the First Industrial Revolution shaped the way we made products. Shall we give you the answer to the quiz? እታ ሕቶ እንዳስትሪያዊ ሰውራ፡ ኣበይ ጀሚሩ እያ ትብል’ያ ነይራ? እታ መልሲ ድማ ዓባይ ብሪጣንያ እያ።

Sam
So, the summary of today's programme is that technology is shaping the way we live our lives and we have no power to stop it.

Tom
But you do have some power, Sam, don't you? Do you want to stop it? I mean, you could stop using your smartphone, and social media, and the internet…

Sam
Ah, no, thank you!

ኣቕራቢቋንቋትግርኛ
I guess we’re all part of the Fourth Industrial Revolution after all!

ቅድሚ ምዝዛምና፡ ክንዘራረበልን ዝወዓልና ቃላት ተመሊስና ንርአ። 'a technological breakthrough' ሓደሽቲ ምህዞታት ተክኖሎጂ 'a global phenomenon' ሓድሽ ዓለማዊ ተርእዮ 'a new wave of something' ሓድሽ ተርእዮ 'to shape the way we do something' ንገብሮ ዝነበርና ኣገባብ ምቅያር ማለት እዩ።

ምሳና ብምጽናሕኩም እናኣመስገና፡ ኣብ ዝመጽእ እዋን ብኻልእ ትሕዝቶ English Together ክሳብ እንራኸብ ድሓን ቀንዩ።  

Language

breakthrough

‘Breakthrough’ describes something which helps to solve a long-standing problem. It is a noun. A breakthrough is often a new invention or a discovery.

The new drugs are a breakthrough in the fight against cancer.
The court case was making slow progress until we had a breakthrough with some new evidence!

Similarly, we can use ‘break through’ as a phrasal verb. This is often used in the context of solving problems or overcoming difficulties. 

The other football team had a strong defence but we broke through in the end!

self-

We use self- as a prefix to refer to something’s own characteristics and abilities. It is mostly used with nouns and adjectives.

Often, self- can imply that someone or something is capable of acting independently or without support.

I just bought a self-cleaning barbeque! My hands are going to stay clean!
The instructions are self-explanatory. You won’t need any help if you follow them.

New wave

‘New wave’ refers to a new group which is different to what has come before it. This could be people, things or ideas.

The new wave of mobile phones are amazing! They have so many new features!

We can also say ‘first wave’, ‘second wave’ and so on to refer to other groups that existed in the past.

The first wave of radios were very basic. Now, we have a new wave of digital radios!

The Fourth Industrial Revolution

4 Questions

Put the words in the correct order.
ነዘን ቃላት መስርዕ ኣትሕዝ።

تبریک می گوییم
Excellent! آفرین! نمره شما Bad luck! :
x / y

Check what you’ve learned by selecting the correct answer for the question.
ቕኑዕ መልሲ ብምምራጽ እንታይ ከምተማሃርኩም ንፍስኹም ፈትሹ።

Join us for our next episode of English Together when we will learn more useful language and practise your listening skills.
ኣብ ዝቕጽል English Together ኣገደስቲ ናይ ኢንግሊዝኛ ዝርርብን ናይ ምስማዕ ብቕዓትኩምን እትለማመዱሉ መደብ ሒዝናልኩም ክንቀርብ ኢና።

Tell us in our Facebook group!

واژه های تازه این جلسه

 • a (technological) breakthrough
  ሓድሽ ምሕዞ ተክኖሎጂ

  a global phenomenon
  ዓለማዊ ተርእዮ

  a new wave of (something)
  ሓደሽቲ ተርእዮታት ወይ ምዕባለታት

  to shape the way we do something
  ኣገባብና ምቅያር

  AI (artificial intelligence)
  ኣርተፊሻል ኢንተሊጀንስ

  3D printing
  ስሉሳዊ ሕትመት

  a self-driving car
  ብዘይ ኣውቲስታ ዝንቐሳቀሳ መካይን

  connectivity or connectedness
  ምትእስሳር ወይ ምርኻብ

  to create a profile
  ብዛዕባኻሓበሬታምፍጣር