جلسه 8

อะไรเป็นสาเหตุให้บางคนชอบผัดวันประกันพรุ่ง?

ผลการศึกษาใหม่พบว่า สาเหตุที่บางคนผัดวันประกันพรุ่ง เป็นเพราะลักษณะการก่อตัวของสมอง ตามชานกับแคลร์มาอ่านข่าวนี้ และเรียนศัพท์ภาษาอังกฤษเกี่ยวกับผู้ชอบผัดวันประกันพรุ่งและผู้ที่นิสัยตรงกันข้าม
The reason why some people procrastinate could be because of brain structure, a study has found. Join Sian and Clare to find out more about this story and to learn some great words for talking about people who procrastinate and people who don't.

جلسه های این واحد

Session 8 score

0 / 3

 • 0 / 3
  تمرین 1

تمرین 1

อะไรเป็นสาเหตุให้บางคนชอบผัดวันประกันพรุ่ง?

ผลการศึกษาใหม่พบว่า สาเหตุที่บางคนผัดวันประกันพรุ่ง เป็นเพราะลักษณะการก่อตัวของสมอง ตามชานกับแคลร์มาอ่านข่าวนี้ และเรียนศัพท์ภาษาอังกฤษเกี่ยวกับผู้ชอบผัดวันประกันพรุ่งและผู้ที่นิสัยตรงกันข้าม

The reason why some people procrastinate could be because of brain structure, a study has found. Join Sian and Clare to find out more about this story and to learn some great words for talking about people who procrastinate and people who don't.

[Background Image: GETTY IMAGES]

ویدیو را تماشا کنید و تمرین را کامل کنید

More episodes of English in the news - series 3

Useful vocabulary

procrastinate
delay doing something you have to do, normally because it's difficult or boring

put off
delay doing something

a doer
a person who actively does things and doesn't just talk about doing things

a go-getter
someone who is energetic and works hard to be successful

 

Practice time!

3 Questions

Now do this quiz to test your knowledge of the language discussed in this lesson!

تبریک می گوییم
Excellent! آفرین! نمره شما Bad luck! :
x / y

Go to our Facebook, Instagram and YouTube pages for more fun with English!

Join us for the next episode of English in the News to learn more language in the news.

واژه های تازه این جلسه

 • procrastinate
  delay doing something you have to do, normally because it's difficult or boring

  put off
  delay doing something

  a doer
  a person who actively does things and doesn't just talk about doing things

  a go-getter
  someone who is energetic and works hard to be successful