1

Unit 1: English Together

Select a unit

 1. 1 English Together

Session 4

Can we control pain?
In today’s episode we will be discussing whether it’s possible to control physical pain.

Wayitii marii qabxii 4

0 / 3

 • 0 / 3
  Activity 1

Activity 1

Can We Control Pain?

Can we control pain?
In today’s episode we will be discussing whether it’s possible to control physical pain.

 

Listen to the audio and take the quiz

Barreeffama agarsiisi Barreeffama dhoksi

కల్యాణి

హలో బాగున్నారా English Together కార్యక్రమానికి స్వాగతం. ప్రస్తుతం చర్చల్లో ఉన్న ఏదన్నా ఒక అంశం గురించి మీరూ మాట్లాడాలనుకుంటున్నారా – దానికి ఉపయోగపడే భాషను మీరిక్కడ నేర్చుకోవచ్చు. నేను కల్యాణిని. ఇదిగో నాతో పాటూ ...

Sam

Hi, I’m Sam.


Tom

And I’m Tom. Welcome to the programme!


కల్యాణి

మన మెదడు శారీరక బాధను ఎలా సంబాళించుకుంటుంది, ఎలా అదుపు చేసుకుంటుంది అనే విషయాలను గురించి, కొత్త పరిశోధనలు ఏం చెప్తున్నాయో ఈరోజు తెలుసుకుందాం. వార్తని వినే ముందు ఇదిగో ఇవేళ్టి ప్రశ్న. ఏ ఎముక విరిగితే నొప్పి అత్యధికం, మీరేది అనుకుంటున్నారు
1) మీ కాలు
2) మీ మెడ
3) మీ వెన్నెముక
వింటూండండి, కాసేపట్లో చెప్తాను.

Sam
Mmm, I’m going to guess the neck. That sounds really painful!

Tom
More painful than your back? I’m not sure about that!

కల్యాణి
సరేనర్రా, రండి ఇందాక చెప్పిన పరిశోధన గురించి ఈ వార్తా కథనం ఏమంటోందో విందాం.
News insert
Can we control the pain we feel? New research has shown how brain imaging is being used to help us understand pain, but also pain relief. The study included following a group of very young children taught to cope with pain in a karate class through a series of breathing exercises. The exercises helped the brain change the messages sent from the hurt part of the body so that the messages were either reduced or completely stopped. With fewer signals sent to the brain, the result was less pain.

Sam
Wow! Do you think it might be possible for us to control our physical pain, Tom? Wouldn’t it be incredible if we could?

Tom
Yeah, incredible is probably the right word. We’re not superheroes, you know. People can’t just control pain.

Sam
But in the story it talked about how children are learning to cope with pain during martial arts classes, like karate. ‘Cope’ means to control, doesn’t it?

కల్యాణి
Something similar. ‘To cope with’ అంటే ఇక్కట్టు మీద పట్టు అనొచ్చు, హ హ Like we do with, Tom. Ha ha!

Sam
Aw! Don’t worry, Tom. You’re not that difficult to cope with, really.

Tom
Very funny.

Sam
No, but seriously. The story talks about how pictures of the brain are helping us understand pain and pain relief. I think that’s so cool.

కల్యాణి
‘Pain relief’ అంటే బాధ నుంచి ఉపశమనం కదా, మరి దానికి పెయిన్‌ కిల్లర్లు, అదే మందులు ఉండనే ఉన్నాయిగా?

Tom
Exactly! What else is there to understand about pain relief? You take a pill and the pain hopefully goes away. I don’t need any pictures of the brain to help me understand that.

Sam
Ok, but what if there was an alternative to taking a pill? They say that too many painkillers are bad for your stomach, and they will eventually stop working.

Tom
Well, then you just take more tablets. I used to play football, I got injured all the time. I had to take painkillers, I couldn’t just push through.

కల్యాణి
ఔనౌను, ‘push through’ అంటే ఎలాగోలా తోసుకుపోవడమేగా. You played football, Tom?

Tom
Yes, thank you. I broke my ankle once, and it was far too painful to push through without any help.

Sam
Yeah, I remember that. Those were a fun few weeks…

కల్యాణి
ఆఁ, అన్నట్టు ఎముకలు విరగడమంటే గుర్తొచ్చింది, ఇందాకటి ప్రశ్నసంగతి చూద్దాం రండి. ఏ ఎముకనొప్పి అతి బాధాకరం? జవాబు 3, వెన్నెముక విరిగితే కలిగే యాతన భరించడం మహా కష్టం. మీరు సరిగ్గా ఊహించారా - శభాష్!

Sam
Oh, my neighbour broke his back once, and he actually said that natural remedies really helped him.

కల్యాణి
‘Remedies’ అంటే నివారణలే కదా. Really? Did natural remedies really help with back pain?
Tom
Yeah, don’t tell me natural remedies helped! Next you’re going to say that breathing helps with pain!

Sam
Actually, I am! That’s what they taught those children in their martial arts class - breathing exercises to help with pain!

Tom
How much pain can children really experience in an exercise class, anyway?

కల్యాణి
Do children even know what real pain is?

Sam
Of course they do, guys! And research shows that breathing can really help.

Tom
Yeah, and so does magic…

Sam
Oh, I think I need some breathing exercises right now!

Tom
And you can see if they help!

కల్యాణి
Ha ha, గట్టిగా ఊపిరి పీల్చండర్రా! ఇంటి దగ్గర మీ సంగతేమిటి? గాలిని పీల్చే ఉపాయం వాడితే నొప్పిని ఓర్చుకోడం కాస్త తేలికౌతుందనిపిస్తోందా? మీరు ‘pain relief’ కోసం ప్రయత్నిస్తారా లేక ఆఁ ‘push through’ చేసేద్దాం అనుకుంటారా? ‘natural remedies’ ని ఎప్పుడైనా ఉపయోగించారా?
కార్యక్రమం ముగించే ముందు - మనం అనుకున్న మాటలన్నిటినీ ఒక సారి చెప్పుకుందాం – ఇవన్నీ శారీరక వేదనల గురించి మాట్లాడే పదాలే.
‘To cope with’ అంటే కష్టాలను సమర్ధవంతంగా ఎదుర్కోడం, ‘pain relief’ బాధ నుంచి ఉపశమనం, like tablets; “to push through” to బాధని ఓర్చుకుంటూ అలా నెట్టుకుపోడం, ఇక ‘a remedy’ అంటే ఉపశమనం.
Thanks for joining us and see you next week for more English Together!

Check what you’ve learned by selecting the correct option for the question.

సరైన జవాబును గుర్తించి మీరింత వరకూ నేర్చుకున్నదానిని చెక్ చేసుకోండి.

Can We Control Pain?

3 Questions

Choose the correct answer.

ప్రతీ ప్రశ్నకూ సరైన జవాబును గుర్తించి – మీరింత వరకూ నేర్చుకున్న విషయాలను చెక్ చేసుకోండి.

Baga gammadde! Qormaata xumurteetta
Excellent! Great job! Carraa badaa! Qabxii argatte:
x / y

Join us for our next episode, of English Together when we will learn more useful language and practise your listening skills.

English Together కార్యక్రమంలో మమ్మల్ని మళ్లీ కలిసి మీకుపయోగపడే భాషను నేర్చుకోండి, మీ శ్రవణ కౌశలానికీ పదును పెట్టుకోండి.

Session Vocabulary

 • to cope with
  నెగ్గుకురావడం

  pain relief
  బాధ నుంచి ఉపశమనం

  to push through
  కొనసాగించడం

  a remedy
  నివారణ

  incredible
  నమ్మశక్యం కానంత గొప్ప విషయం

  painkillers
  నొప్పి తెలియకుండా చేసే మందులు

  ankle
  మడమ