Session 31

Gender pay gap
In today’s episode we will be discussing the issue of gender pay gap in our society.

Wayiitiwwan marii boqonnaa kana keessaa

Wayitii marii qabxii 31

0 / 4

 • 0 / 4
  Activity 1

Activity 1

Gender pay gap

Gender pay gap
In today’s episode we will be discussing the issue of gender pay gap in our society.

ਔਰਤਾਂ ਅਤੇ ਮਰਦਾਂ ਨੂੰ ਮਿਲਣ ਵਾਲੇ ਮਿਹਨਤਾਨੇ ਵਿੱਚ ਅੰਤਰ
ਅੱਜ ਅਸੀਂ ਔਰਤਾਂ ਅਤੇ ਮਰਦਾਂ ਨੂੰ ਮਿਲਣ ਵਾਲੇ ਮਿਹਨਤਾਨੇ ਵਿੱਚ ਅੰਤਰ ਬਾਰੇ ਵਿਚਾਰ ਚਰਚਾ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ। 

Listen to the audio and take the quiz.

Barreeffama agarsiisi Barreeffama dhoksi

ਰਾਜਵੀਰ
Hello and welcome to English Together। ਇਸ ਸ਼ੋਅ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਇੱਕ ਚਲੰਤ ਵਿਸ਼ੇ ਬਾਰੇ ਚਰਚਾ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਅਤੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਉਸ ਬਾਰੇ ਗੱਲ ਕਰਨ ਲਈ ਲੋੜੀਂਦੀ ਇੰਗਲਿਸ਼ ਭਾਸ਼ਾ ਬਾਰੇ ਦੱਸਦੇ ਹਾਂ। ਮੈਂ ਰਾਜਵੀਰ ਤੇ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਹਨ...

Tom
Hi everyone, I’m Tom. Welcome to today’s programme.

Sam
And I’m Sam, welcome to the programme.

ਰਾਜਵੀਰ
ਅੱਜ ਅਸੀਂ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਾਂਗੇ ਕਿ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੁਨੀਆਂ ਭਰ ਵਿੱਚ ਔਰਤਾਂ ਅਤੇ ਮਰਦਾਂ ਦੀਆਂ ਤਨਖਾਹਾਂ ਵਿੱਚ ਫ਼ਰਕ ਹੈ। ਇਸ ਬਾਰੇ ਖ਼ਬਰ ਸੁਣਨ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਅੱਜ ਦਾ ਪ੍ਰਸ਼ਨ World Economic Forum ਅਨੁਸਾਰ ਕਿਹੜਾ ਮੁਲਕ ਆਰਥਿਕ ਭਾਗੀਦਾਰੀ ਅਤੇ ਮੌਕਿਆਂ ਦੇ ਮਸਲੇ ਉੱਤੇ ਔਰਤਾਂ ਅਤੇ ਮਰਦਾਂ ਵਿੱਚ ਭੇਦਭਾਵ ਕਰਦਾ ਹੈ?
• ਭਾਰਤ
• ਦੱਖਣੀ ਕੋਰੀਆ ਜਾਂ ਫ਼ਿਰ
• ਈਥੋਪੀਆ

Tom
Well, this is quite a difficult quiz. What do you think, Sam?

Sam
I’m not sure either, actually.

ਰਾਜਵੀਰ
ਜਦੋਂ ਤੱਕ ਤੁਸੀਂ ਦੋਨੋਂ ਇਸ ਦਾ ਜੁਆਬ ਸੋਚ ਰਹੇ ਹੋ,ਆਪਾਂ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ Worldhacks on BBC World Service ਵਿੱਚੋਂ ਲਿਆ ਗਿਆ ਇਹ ਕਲਿੱਪ ਸੁਣਦੇ ਹਾਂ। ਇਹ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਦੱਸ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿ Iceland ਦੀਆਂ ਔਰਤਾਂ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਹੋਣ ਵਾਲੇ ਵਿਤਕਰੇ ਨਾਲ ਕਿਵੇਂ ਨਜਿੱਠਿਆ।
News Clip
Right across Iceland on October the 24th last year, the women left work early, shaving 30 percent off their working day because in Iceland, they take home, on average, 30 percent less pay than men. Since then, the government has brought in rules that will make Iceland the first country to put in place a rigorous system to try force companies to provide evidence that they’re paying men and women equally. Globally, on average, women take home just over half the wages of men, according to the world economic forum.

Tom
Well, good on those women in Iceland. I think it’s outrageous that women are still paid so much less than men.

Sam
Wow, steady Tom. Didn’t think you’d feel so strongly about this topic.

ਰਾਜਵੀਰ
Neither did I.

Tom
I’m sorry, but there are a lot of women in my life who are very special to me and the idea that they take home less than men for doing exactly the same work, really upsets me.

ਰਾਜਵੀਰ
‘Take home’ ਮਤਲਬ ਸਾਰੇ ਟੈਕਸ ਅਤੇ ਹੋਰ ਖ਼ਰਚੇ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜੋ ਪੈਸੇ ਤੁਸੀਂ ਘਰ ਲੈ ਕੇ ਜਾਂਦੇ ਹੋ।
I couldn’t agree more Tom. ਮੈਂ ਵੀ ਇਸ ਗੱਲ ਨਾਲ ਸਹਿਮਤ ਹਾਂ ਅਤੇ ਇਥੇ ਵੀ ਇਹ ਚਲਨ ਹੈ ਹੀ।

Sam
Sounds like this topic is very personal to both of you. But, I have to say, I wasn’t really that surprised to hear that globally, women take home just over half the wage of men!

Tom
I’m lost for words. I think we really need to do something about the issue of this gender pay gap.

ਰਾਜਵੀਰ
‘Gender pay gap’ ਔਰਤਾਂ ਅਤੇ ਮਰਦਾਂ ਦੀਆਂ ਤਨਖਾਹਾਂ ਵਿੱਚ ਵਖਰੇਵਾਂ। I think this is a problem in every part of the world. ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਵੀ ਹੈ।
Sam
This gender pay gap is one thing, but women are discriminated against in other ways, too.

Tom
Yeah. For example, women might be discriminated against when they go for promotions.

ਰਾਜਵੀਰ
‘To discriminate against’ ਮਤਲਬ ਵਿਤਕਰਾ ਕਰਨਾ। ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਪੁੱਛੇ ਪ੍ਰਸ਼ਨ ਦਾ ਜੁਆਬ ਦੇਣ ਦਾ ਸਮਾਂ ਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਕਿਹੜਾ ਮੁਲਕ ਆਰਥਿਕ ਭਾਗੀਦਾਰੀ ਅਤੇ ਮੌਕਿਆਂ ਦੇ ਮਸਲੇ ਉੱਤੇ ਔਰਤਾਂ ਅਤੇ ਮਰਦਾਂ ਵਿੱਚ ਭੇਦਭਾਵ ਕਰਦਾ ਹੈ? ਜੁਆਬ ਹੈ ਭਾਰਤ ਫ਼ਿਰ ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਦੂਸਰੇ ਨੰਬਰ ਉੱਤੇ ਦੱਖਣੀ ਕੋਰੀਆ ਅਤੇ ਫ਼ਿਰ ਈਥੋਪੀਆ।
Didn’t the news story say something about what Iceland is doing to tackle this issue?

Sam
Do you mean the protest they held in Iceland?

ਰਾਜਵੀਰ
No, not that.

Tom
Ah yes, so to stop companies discriminating against women, they’re going to put in place a rigorous system whereby companies have to show that they’re paying men and women equally.

ਰਾਜਵੀਰ
‘Rigorous system’ ਮਤਲਬ ਇੱਕ ਸਖ਼ਤ ਅਤੇ ਪੁੱਖਤਾ ਸਿਸਟਮ। What a great idea.

Tom
Yeah, but if you really want to get rid of the gender pay gap, I still think there’s a lot more that we could be doing.

Sam
Ooh, do you mean like making the system more rigorous?

Tom
Exactly! Why not just make everyone’s pay known to everybody else. This way, we’ll all know exactly who’s taking home what.

Sam
The perfect solution Tom. In fact, why don’t we do it now. On the count of three, we tell each other how much we’re getting paid.

ਰਾਜਵੀਰ
Aren’t you two getting carried away a little?

Tom & Sam
No, no, not at all. No, not really. I think it’s a good idea. I think we should do this. I think it’s a good idea. Let’s do it. Ok, Sam ready…on 3. 3, 2,…

ਰਾਜਵੀਰ
ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਕਿ ਇਹ ਦੋਨੋਂ ਕੁਝ ਹੋਰ ਕਹਿਣ ਆਪਾਂ ਅੱਜ ਦੀ ਗੱਲਬਾਤ ਇਥੇ ਹੀ ਖ਼ਤਮ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਤੁਹਾਡਾ ਕੀ ਹਾਲ ਹੈ? ਅਸੀਂ ਇਸ ਵਿਤਕਰੇ ਨੂੰ ਹਟਾਉਣ ਲਈ ਕੀ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ? ਚਲੋ ਇਹ ਸਭ ਸੋਚਦੇ ਹੋਏ ਨਾਲ ਹੀ ਅੱਜ ਸਿੱਖੇ ਨਵੇਂ ਸ਼ਬਦਾਂ ਨੂੰ ਦੁਹਰਾਉਂਦੇ ਹਾਂ, ‘Take home’ ਘਰ ਲੈ ਕੇ ਜਾਣਾ ‘gender pay gap’ ਔਰਤਾਂ ਅਤੇ ਮਰਦਾਂ ਦੇ ਮਿਹਨਤਾਨੇ ਦਾ ਅੰਤਰ, ‘discriminate’ ਵਿਤਕਰਾ ‘rigorous system’ ਸਖ਼ਤ ਸਿਸਟਮ।
ਇੱਕ ਚੰਗੇ ਸਿਸਟਮ ਦੀ ਉਮੀਦ ਨਾਲ ਅਸੀਂ ਅੱਜ ਦੀ ਗੱਲਬਾਤ ਇਥੇ ਹੀ ਖ਼ਤਮ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਜੁੜਨ ਲਈ ਸ਼ੁਕਰੀਆਂ। ਫਿਰ ਮਿਲਦੇ ਹਾਂ English Together ਦੇ ਇੱਕ ਨਵੇਂ ਐਪੀਸੋਡ ਨਾਲ। ਬਾਏ।

 

Check what you’ve learned by selecting the correct option for the question.
ਜੋ ਸਿੱਖਿਆ ਉਸਨੂੰ ਚੈੱਕ ਕਰਨ ਲਈ ਸਵਾਲ ਦਾ ਸਹੀ ਜੁਆਬ ਚੁਣੋ।

Gender pay gap

4 Questions

Choose the correct answer.

ਸਹੀ ਜੁਆਬ ਚੁਣੋ।

Baga gammadde! Qormaata xumurteetta
Excellent! Great job! Carraa badaa! Qabxii argatte:
x / y

Join us for our next episode of English Together when we will learn more useful language and practise your listening skills.
English Together ਦੀ ਅਗਲੀ ਕੜੀ ਵਿੱਚ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਜੁੜੋ , ਜਿਥੇ ਅਸੀਂ ਸਿਖਾਂਗੇ ਹੋਰ ਵਰਤੋਂਯੋਗ ਇੰਗਲਿਸ਼ ਭਾਸ਼ਾ ਅਤੇ ਤੁਹਾਡੇ ਸੁਣਨ ਦੇ ਹੁਨਰ ਦਾ ਅਭਿਆਸ ਕਰਵਾਵਾਂਗੇ।

Session Vocabulary

 • gender pay gap
  ਔਰਤਾਂ ਅਤੇ ਮਰਦਾਂ ਨੂੰ ਮਿਲਣ ਵਾਲੇ ਮਿਹਨਤਾਨੇ ਵਿੱਚ ਅੰਤਰ

  to take home
  ਘਰ ਲੈ ਕੇ ਜਾਣਾ

  to discriminate
  ਭੇਦਭਾਵ ਕਰਨਾ

  a rigorous system
  ਇੱਕ ਸਖ਼ਤ ਸਿਸਟਮ

  to bring in rules
  ਨਿਯਮਾਂ ਵਿੱਚ ਲੈ ਕੇ ਆਉਣਾ

  to put in place
  ਚੀਜ਼ਾਂ/ਮਸਲਿਆਂ ਨੂੰ ਵਿਵਸਥਿਤ ਕਰਨਾ/  ਸਹੀ ਥਾਂ ਰੱਖਣਾ 

  to get carried away
  ਲੈ ਕੇ ਜਾਣਾ/ ਚੁੱਕ ਕੇ ਲਿਜਾਣਾ