Session 21

Should your job be your vocation?
Today we are discussing whether it is a good thing for people to dedicate themselves to their jobs.

ਕੀ ਤੁਹਾਡੀ ਨੌਕਰੀ ਤੁਹਾਡੇ ਮਨ ਭਾਉਂਦੀ ਹੈ?
ਅੱਜ ਇੰਗਲਿਸ਼ ਟੂਗੈਦਰ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਵਿਚਾਰ ਚਰਚਾ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ ਕਿ ਕੀ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਆਪਣੀਆਂ ਨੌਕਰੀਆਂ ਲਈ ਸਮਰਪਿਤ ਹੋ ਜਾਣਾ ਸਹੀ ਹੈ ਜਾਂ ਨਹੀਂ।

Wayiitiwwan marii boqonnaa kana keessaa

Wayitii marii qabxii 21

0 / 4

 • 0 / 4
  Activity 1

Activity 1

Should your job be your vocation?

Look at the Session Vocabulary – make sure you know what these words and phrases mean:

 • sacrifice
 • expectations
 • caring professions

Quiz

How many extra unpaid hours do teachers in the UK work each week (According to British trade unions)?

a) 3.5 hours

b) 8.5 hours

c) 12.5 hours

Listen to the audio and take the quiz.

Barreeffama agarsiisi Barreeffama dhoksi

ਰਾਜਵੀਰ
Hello and welcome to English Together। ਇਸ ਸ਼ੋਅ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਅਲੱਗ ਅਲੱਗ ਵਿਸ਼ਿਆਂ ਉੱਤੇ ਵਿਚਾਰ ਚਰਚਾ ਕਰਨ ਲਈ ਲੋੜੀਂਦੀ ਇੰਗਲਿਸ਼ ਭਾਸ਼ਾ ਬਾਰੇ ਦੱਸਦੇ ਹਾਂ। ਮੈਂ ਰਾਜਵੀਰ ਅਤੇ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਫ਼ਿਲ ਅਤੇ ਟੌਮ ਹਨ।

Phil
Hi, I’m Phil

Tom
And I’m Tom, hello everyone!

ਰਾਜਵੀਰ
ਅੱਜ ਅਸੀਂ ਵਿਚਾਰ ਚਰਚਾ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ ਕਿ ਲੋਕ ਆਪਣੇ ਕੰਮਾਂ ਬਾਰੇ ਯਾਨੀ ਆਪਣੀ ਨੌਕਰੀਆਂ ਬਾਰੇ ਜਾਂ ਜੋ ਵੀ ਕੰਮ ਧੰਦਾ ਕਰਦੇ ਹਨ ਉਸ ਬਾਰੇ ਕੀ ਮਹਿਸੂਸ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਮਹਿਸੂਸ ਕਰਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸੋਚਦੇ ਹਨ। ਅਸੀਂ ਇੱਕ ਅਧਿਆਪਕ ਦੀ ਕਹਾਣੀ ਸੁਣਾਗੇ ਪਰ ਉਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਅੱਜ ਦਾ ਪ੍ਰਸ਼ਨ। British trade unions ਅਨੁਸਾਰ ਇੰਗਲੈਂਡ ਵਿੱਚ ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਨੂੰ ਹਰ ਹਫ਼ਤੇ ਔਸਤਨ ਕਿੰਨੇ ਘੰਟੇ ਵੱਧ ਕੰਮ ਕਰਨਾ ਪੈਂਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਉਹ ਵੀ ਬਿਨਾਂ ਵਾਧੂ ਪੈਸਿਆਂ ਦੇ। 

a)    3.5 ਘੰਟੇ

b)    8.5 ਘੰਟੇ ਜਾਂ ਫ਼ਿਰ

c)    12.5 ਘੰਟੇ

ਤੁਹਾਡਾ ਇਸ ਬਾਰੇ ਕੀ ਖਿਆਲ ਹੈ?

Phil
Wow… did you know I used to be a teacher? I think it's high, I'm going to go for 12.5 hours.

Tom
I also used to be a teacher as well, Phil and teachers definitely work a lot. 12.5 hours seems like quite a lot though, especially if we're talking about every week. I'll go for 8.5 hours.

ਰਾਜਵੀਰ
ਠੀਕ ਹੈ ਸੁਣਦੇ ਰਹੋ ਇਸ ਦਾ ਜੁਆਬ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਦੱਸਾਂਗੀ। ਪ੍ਰਸ਼ਨ ਦਾ ਜੁਆਬ ਸੋਚਦੇ ਹੋਏ BBC World Service ’ਤੇ ਸ਼ਿਕਾਗੋ ਤੋਂ ਆਏ ਇੱਕ ਅਧਿਆਪਕ LaShonda Carter ਦੀ ਪ੍ਰਸਾਰਿਤ ਹੋਈ ਇਹ ਗੱਲਬਾਤ ਸੁਣੋ।

News Insert
Miss Carter, when  you went to the job fair, you didn't just pop by and take the baby for an hour or two, what happened?

Initially Larisha has just reached out and was like you know if you could just paypal me some money then I'll be good and you know, me and the baby, you know we'll just get on the bus and I was like, no y'all and I are not getting on public transportation, I told her I will come and get her and then gave her a ride to the job fair and I just sat in the car with the baby. This is what real educators do and we never get recognition, people don't know what we do for students, you know sometimes out of our own pockets, sometimes you know we don't have it and we make sacrifices because we love all of our students and we want them all to be successful. We don't get paid a lot for what we do and we don't do it for the pay, we do it out of the kindness of our hearts.

ਰਾਜਵੀਰ
ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਕਹਾਣੀ ਬਾਰੇ ਕੀ ਸੋਚਦੇ ਹੋ?

Tom
Wow, that's a pretty inspiring story – some people really do find their vocation.

ਰਾਜਵੀਰ
Having a vocationਮਤਲਬ ਅਜਿਹਾ ਕੰਮ ਜੋ ਤੁਹਾਡੇ ਸੁਭਾਅ ਮੁਤਾਬਕ ਹੋਵੇ ਅਤੇ ਜਿਸ ਨੂੰ ਕਰਨਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਤਸੱਲੀ ਦੇਵੇ।

Tom
Yeah, I think teaching is one of those jobs where people see it as more of a vocation than as a job.

Phil
I think you're right, teachers often put themselves out for their students, but I've got a few questions about that.

ਰਾਜਵੀਰ
'Put yourself out' ਮਤਲਬ ਕਿਸੇ ਵਿਅਕਤੀ ਜਾਂ ਚੀਜ਼ ਲਈ ਤਿਆਗ ਕਰਨਾ, ਕੋਈ ਕੁਰਬਾਨੀ ਦੇਣਾ।You don't think Miss Carter should have put herself out for her student?

Phil
Don't get me wrong, that's an amazing story and she sounds like an amazing teacher – it's definitely a really heart-warming story. But I'm a little bit worried about the expectations that we put on people like teachers, nurses or doctors. At the end of the day, these are jobs and people need work-life balance.

ਰਾਜਵੀਰ
'Work-life balance' ਮਤਲਬ ਕੰਮ ਅਤੇ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਵਿੱਚ ਸੰਤੁਲਨ ਬਣਾਉਣਾ। Do you think these expectations can affect people's work-life balance?

Phil
Yes, I do – I wonder if it's putting too much pressure on people?

Tom
You might have a point, but if you work in a caring profession, it's natural to feel empathy for the people you work with – I can totally see why people put themselves out for others.

ਰਾਜਵੀਰ
'Empathy' ਮਤਲਬ ਹਮਦਰਦੀ।  Do you think people need to be empathetic to work in those jobs?

Tom
Yes, and I think we should just be happy that people like Miss Carter are out there – there's so much bad news around, let's just celebrate stories like this one.

ਰਾਜਵੀਰ
ਠੀਕ ਹੈ ਅੱਜ ਦੇ ਪ੍ਰਸ਼ਨ ਵੱਲ ਵਾਪਸ ਆਉਂਦੇ ਹਾਂ। ਇੰਗਲੈਂਡ ਵਿੱਚ ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਨੂੰ ਹਰ ਹਫ਼ਤੇ ਔਸਤਨ ਕਿੰਨੇ ਘੰਟੇ ਵੱਧ ਕੰਮ ਕਰਨਾ ਪੈਂਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਉਹ ਵੀ ਬਿਨਾਂ ਵਾਧੂ ਪੈਸਿਆਂ ਦੇ।  ਇਸ ਦਾ ਜੁਆਬ ਹੈ 12.5 ਘੰਟੇ।

Phil
So maybe we should celebrate this story – but still be concerned about work-life balance.

Tom
You can't just enjoy good news can you, Phil?

ਰਾਜਵੀਰ
ਜਾਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਅੱਜ ਸਿੱਖੇ ਨਵੇਂ ਸ਼ਬਦਾਂ ਨੂੰ ਦਹੁਰਾਉਂਦੇ ਹਾਂ।vocationਕੁਝ ਅਜਿਹਾ ਜਿਸਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਦਿਲੋਂ ਕਰਨ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ ਅਤੇ ਜਿਸ ਕੰਮ ਨੂੰ ਕਰਕੇ ਤੁਸੀਂ ਤਸੱਲੀ ਮਹਿਸੂਸ ਕਰੋਂ,put yourself out  ਮਤਲਬ ਕਿਸੇ ਲਈ ਕੋਈ ਤਿਆਗ ਕਰਨਾ ਜਾਂ ਫ਼ਿਰ ਕੁਰਬਾਨੀ ਦੇਣੀ,work-life balanceਭਾਵ ਕੰਮ ਅਤੇ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਵਿੱਚ ਸੰਤੁਲਨ ਬਣਾਉਣਾ,empathyਮਤਲਬ ਹਮਦਰਦੀ। ਚਲੋ ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਅੱਜ ਦੀ ਗੱਲਬਾਤ ਇਥੇ ਹੀਖ਼ਤਮ ਕਰਦੇ ਹਾਂ।Thanks for joining us and see you next week for more English Together. Bye.

Meaning and Use

vocation (noun)

A vocation is a job or role, which someone feels they are particularly suitable to do. They may also have a strong desire to carry out this work.
I love being a teacher – I've found my vocation.
Many people who work as doctors are motivated because they feel that it is their vocation.

It often takes people some time after they leave school to find their true vocation.

put yourself out (verb)

To put yourself out for something or someone is to make sacrifices for something or someone.

Many teachers put themselves out for their students.

I don't mind putting myself out for my friends.

I study a lot, you have to put yourself out for your career if you want to be successful.

work-life balance (noun)

Work-life balance refers to how much time someone spends working in relation to their leisure time.

Having a good work-life balance is important to me, I never work at the weekends.

I'm earning good money in my new job, but I've lost my work-life balance – I'm too tired to do anything else.

I'm worried about my work-life balance – I just can't stop thinking about work.

empathy (noun)

Having empathy means that someone can imagine how someone else feels and share their feelings.

Nurses have to have empathy for their patients.

Managers who have empathy for their staff can be better at motivating them.

Empathy is an important quality for people working in the caring professions.

Should your job be your vocation?

4 Questions

Choose the correct answer.
ਸਹੀ ਜੁਆਬ ਚੁਣੋ।

Baga gammadde! Qormaata xumurteetta
Excellent! Great job! Carraa badaa! Qabxii argatte:
x / y

Do you think that it is important that teachers put themselves out for their students. Do you think that they should try to maintain a work-life balance or do you think it is better to be devoted to your vocation?  Join us for our next episode of English Together when we will learn more useful language and practise your listening skills.

Join us for our next episode of English Together when we will learn more useful language and practise your listening skills.
English Together ਦੀ ਅਗਲੀ ਕੜੀ ਵਿੱਚ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਜੁੜੋ , ਜਿਥੇ ਅਸੀਂ ਸਿਖਾਂਗੇ ਹੋਰ ਵਰਤੋਂਯੋਗ ਇੰਗਲਿਸ਼ ਭਾਸ਼ਾ ਅਤੇ ਤੁਹਾਡੇ ਸੁਣਨ ਦੇ ਹੁਨਰ ਦਾ ਅਭਿਆਸ ਕਰਵਾਵਾਂਗੇ।

Session Vocabulary

 • vocation
  ਮਨ-ਭਾਉਂਦਾ ਕੰਮ-ਧੰਦਾ/ਨੌਕਰੀ

  put yourself out
  ਕਿਸੇ ਲਈ ਕੋਈ ਕੁਰਬਾਨੀ ਦੇਣਾ 

  work-life balance
  ਕੰਮ ਅਤੇ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਵਿੱਚ ਸੰਤੁਲਣ

  empathy
  ਹਮਦਰਦੀ

  sacrifice
  ਬਲੀਦਾਨ

  expectation
  ਉਮੀਦ

  caring profession
  ਦੇਖ-ਭਾਲ ਦਾ ਪੇਸ਼ਾ