Session 13

Delhi has been affected by severe air pollution. Join Tejali and Phil to find out more about the issue and learn expressions to talk about it.

दिल्लीला प्रदूषणाचा फार मोठा फटका बसलाय. याच्या तीव्रतेबद्दल अधिक जाणून घेऊ तेजाली आणि फिलकडून.

Wayiitiwwan marii boqonnaa kana keessaa

Wayitii marii qabxii 13

0 / 0

 • 0 / 0
  Activity 1

Activity 1

Delhi air pollution

Delhi has been affected by severe air pollution. Join Tejali and Phil to find out more about the issue and learn expressions to talk about it.
दिल्लीला प्रदूषणाचा फार मोठा फटका बसलाय. याच्या तीव्रतेबद्दल अधिक जाणून घेऊ तेजाली आणि फिलकडून.

खालील कार्यक्रम पाहा आणि त्यावरचं तुमचं मत कळवा. त्यांचा वापर कसा केलाय हे सुद्धा सांगा.

Useful expressions

1. shrouded

'Shrouded' चा अर्थ गुंडाळलेले किंवा आच्छादलेले. 

Identity of hackers shrouded in mystery.
Highway closed as bridge shrouded by fog.

 2. lingers

To linger म्हणजे रेंगाळणे. गरजेपेक्षा जास्त वेळ थांबून राहणे. अडकून राहणे किंवा चटकन सुटका न होणं अशा वेगवेगळ्या अर्थछटा यातून दिसतात.

Doubts linger about candidate
Cold weather to linger until next month

 3. decry

'To 'decry' म्हणजे टीका करणे. 'Decry' शब्द बोलीभाषेपेक्षा लिखाणात जास्त वापरला जातो.

Fans decry coach's team selection.
Unions decry falling wages.

What do you think of this story?
Come and tell us on our Facebook group.

कसा वाटला आजचा भाग?
आमच्या फेसबुक ग्रुपवर सांगा आम्हाला.

Join us for our next episode of English in the News when we will look at another story, and the language used to talk about it.
नव्या बातम्या, नव्या शब्दांसाठी पुढचा भाग नक्की पाहा.

Caasluga kutaa kanaa

Session Vocabulary

 • forced
  बळाने 

  revealed
  उघड होणे 

  swing
  झुलणे , हेलकावा 

  toughest
  सर्वांत कठीण 

  considerably
  लक्षात घेण्याजोगे