Phrase of the Day

INTERMEDIATE level

Improve your English and learn a new commonly-used phrase every week – with examples relating to real life!

 • completed

  Come to light

  Episode 42 / 22 Aug 2019

  'Come to light' म्हणजे काय?

 • completed

  Red herring

  Episode 41 / 22 Aug 2019

  'A red herring' म्हणजे काय?

 • completed

  a night on the town

  Episode 40 / 22 Aug 2019

  'A night on the town' म्हणजे काय?

 • completed

  Litmus test

  Episode 39 / 06 Aug 2019

  'Litmus test' म्हणजे काय?

 • completed

  To spring into action

  Episode 38 / 02 Aug 2019

  To spring into action म्हणजे काय?

 • completed

  Give the silent treatment

  Episode 37 / 01 Aug 2019

  Give someone the silent treatment म्हणजे काय?

 • completed

  To pencil in

  Episode 36 / 17 Jul 2019

  To pencil in म्हणजे काय?

 • completed

  to jump ship

  Episode 35 / 17 Jul 2019

  To jump ship म्हणजे काय?

 • completed

  A change is as good as a rest

  Episode 34 / 16 Jul 2019

  A change is as good as a rest म्हणजे काय?

 • completed

  footloose and fancy-free

  Episode 33 / 02 Jul 2019

  Footloose and fancy-free म्हणजे काय?

 • completed

  To tickle your taste buds

  Episode 32 / 02 Jul 2019

  To tickle your taste buds म्हणजे काय?

 • completed

  To pull your finger out

  Episode 31 / 17 Jun 2019

  To pull your finger out म्हणजे काय?

 • completed

  To touch a raw nerve

  Episode 30 / 17 Jun 2019

  To touch a raw nerve म्हणजे काय?

 • completed

  To firm up

  Episode 29 / 03 Jun 2019

  To firm up म्हणजे काय?

 • completed

  To have the Midas touch

  Episode 28 / 03 Jun 2019

  Midas touch म्हणजे काय?

 • completed

  To stick to something

  Episode 27 / 29 May 2019

  आपल्या मतांवर ठाम राहणे यासाठी इंग्रजीत कुठला वाक्प्रचार वापरतात?

 • completed

  To rub someone up the wrong way

  Episode 26 / 22 May 2019

  'To rub someone up the wrong way' म्हणजे काय?

 • completed

  Personal best

  Episode 25 / 15 May 2019

  'Personal best' चा वापर कसा करायचा?

 • completed

  To go over

  Episode 24 / 30 Apr 2019

  'To go over' म्हणजे काय? याचा वापर कसा करायचा?

 • completed

  To wolf down

  Episode 23 / 23 Apr 2019

  'To wolf down' म्हणजे काय? याचा वापर कसा करायचा?

 • completed

  Out of shape

  Episode 22 / 23 Apr 2019

  'Out of shape' म्हणजे काय? याचा वापर कसा करायचा?

 • completed

  To order a takeaway

  Episode 21 / 16 Apr 2019

  'Takeaway' म्हणजे काय? याचा वापर कसा करायचा?

 • completed

  Have seen better days

  Episode 20 / 02 Apr 2019

  Have seen better days चा वापर कसा करायचा ते जाणून घेऊ.

 • completed

  To tick all the boxes

  Episode 19 / 28 Mar 2019

  To tick all the boxes म्हणजे यशाच्या सर्व समाजमान्य पायऱ्या पार करणे. याच्या विरुद्धार्थी आहे to not tick any of the boxes.

 • completed

  A chip off the old block

  Episode 18 / 20 Mar 2019

  तुमच्या आई-वडिलांकडून तुम्ही कुठले गुण घेतलेत ? तुम्ही त्यांच्यासारखंच दिसता? तुम्ही त्यांच्यासारखं बोलता? मग हे सांगण्यासाठी कुठला वाक्प्रचार वापरायचा ते इथे वाचा.

 • completed

  A narrow escape

  Episode 17 / 20 Mar 2019

  'A narrow escape' या वाक्प्रचाराचा वापर कसा करायचा ते शिकूया.

 • completed

  To like the sound of their own voice

  Episode 16 / 15 Feb 2019

  to like the sound of one’s own voice म्हणजे काय?

 • completed

  To learn something by heart

  Episode 15 / 15 Feb 2019

  To learn something by heart चा अर्थ माहिती आहे का?

 • completed

  Push yourself

  Episode 14 / 08 Feb 2019

  To push yourself म्हणजे काय?

 • completed

  To pull an all-nighter

  Episode 13 / 04 Feb 2019

  To pull an all-nighter चा अर्थ माहिती आहे का?

 • completed

  To hit the books

  Episode 12 / 04 Feb 2019

  To hit the books म्हणजे काय?

 • completed

  To cram for (an exam)

  Episode 11 / 23 Jan 2019

  To cram for (an exam) चा वापर कसा करतात?

 • completed

  Work out

  Episode 10 / 22 Jan 2019

  Work outचा वापर कसा कराल?

 • completed

  To be streets ahead

  Episode 9 / 21 Jan 2019

  Streets ahead चा अर्थ काय?

 • completed

  A fair-weather friend

  Episode 8 / 11 Jan 2019

  'A fair-weather friend' चा वाक्यात उपयौग कसा करायचा ते जाणून घेऊ.

 • completed

  An eye-opener

  Episode 7 / 31 Dec 2018

  'An eye-opener' म्हणजे अशी घटना ज्यामुळे आपल्याला सत्य परिस्थितीची जाणीव होते.

 • completed

  To fight like cats and dogs

  Episode 6 / 31 Dec 2018

  Fight like cats and dogs: जे लोक सतत एकमेकांशी वाद घालत असतात, सारखे भांडत असतात अशा लोकांसाठी 'fight like cats and dogs' वापरतात.

 • completed

  Too many cooks spoil the broth

  Episode 5 / 24 Dec 2018

  Too many cooks spoil the broth : एखाद्या कामात गरजेपेक्षा जास्त लोकांचा सहभाग असेल तर तिचा विचका होतो.

 • completed

  The life and soul of the party

  Episode 4 / 14 Dec 2018

  'To be the life and soul of the party' : मैफिलीचा प्राण

 • completed

  A clean bill of health

  Episode 3 / 10 Dec 2018

  'A clean bill of health' : डॉक्टरांकडून मिळालेले उत्तर आरोग्याचे प्रमाणपत्र

 • completed

  The third degree

  Episode 2 / 29 Nov 2018

  To give someone the third degree. म्हणजे माहिती मिळवण्यासाठी एखाद्याला महत्त्वाचे, गंभीर प्रश्न विचारणे.

 • completed

  Mix business with pleasure

  Episode 1 / 27 Nov 2018

  To combine work with social activities कामासोबत मनोरंजनात्मक गोष्टीही करणे.