1

Unit 1: English Together

Select a unit

 1. 1 English Together

Session 32

Safe as houses
In today’s programme we will be discussing issues around housing in different cultures.

Session 32 score

0 / 4

 • 0 / 4
  Activity 1

Activity 1

Safe as houses

Safe as houses
In today’s programme we will be discussing issues around housing in different cultures.

આજના ઍપિસોડમાં ચર્ચા કરીશું અલગ-અલગ સંસ્કૃતિઓમાં ઘર સાથે સંલગ્ન મુદ્દાઓ વિશે.

Listen to the audio and take the quiz.

Show transcript Hide transcript

પ્રેઝન્ટર
હેલ્લો એન્ડ વેલકમ English Togetherમાં આપનું સ્વાગત છે...હું છું રીષી...અને આજે મારી સાથે છે...

Tom

Hi everyone, I’m Tom. Welcome to today’s episode of English Together… 

Sam
(happy) Hi, I’m Sam.

પ્રેઝન્ટર
You’re in a good mood Sam!

Sam
Today’s payday! I just got paid!

પ્રેઝન્ટર
Oh nice! Are you going to spend it on anything special?

Sam
No, I like to keep my money in the bank, where it’s as safe as houses!

પ્રેઝન્ટર
What? Are you g oing to buy a house?

Tom
No! If something is as safe as houses it means it’s very secure or stable. It comes from the British belief that buying a house is one of the best investments you can make.

પ્રેઝન્ટર
Ah! ‘To make an investment’ એટલે રોકાણ કરવું. So should I invest in London property?
Sam
You’d be lucky! It’s so difficult to buy houses here! Most people struggle to pay their rent.

પ્રેઝન્ટર
‘Rent’ એટલે ભાડું.મિત્રો, આજનો પ્રશ્ન પણ ભાડું સાથે સંલગ્ન છે. તમારા મતે લંડનના લોકો પોતાના પગારનો કેટલો હિસ્સો ભાડું ભરવામાં ખર્ચ કરે છે. તમારા વિકલ્પો છે..
અ) 30%
બ) 40%
ક) 50%

Tom
Well, I won’t spoil the answer for our listeners but I will say that rental costs in London are ridiculous!

Sam
The thing is, there’s so much demand for rented property in London that landlords can afford to charge whatever they want!

પ્રેઝન્ટર
Yes! ‘Property’ એટલે મિલ્કત. જ્યારે landlord ને ગુજરાતીમાં કહીશું મકાન-માલિક. હવે તમે BBC Radio 4 દ્વારા You and Yoursક્રાર્યક્રમ માટે કરવામાં આવેલ સમાચાર સાંભળો જેમાં લંડનના લોકો ઉંચા મકાન-ભાડાંથી બચવા માટે શું કરી રહ્યા છે તેના વિશે વાત કરવામાં આવી છે.

Presenter
In London, a growing number of people are saving money on their rent by living as caretakers in empty buildings. They call these people property guardians and there are 7000 of them in the UK now, most of them in the capital. But new research for York University for the London Assembly has found that property guardians are sometimes in substandard housing with very few rights. Rex Deuce is a property guardian in London.

Rex
I became property guardian because I’d been living in private renting for about 4 years in London and I was able to get cheaper space and a larger space as a guardian. I’ve lived in about 8 or 9 properties. I am currently living in a very run-down pub, I’m about to move out, in fact, in a week and a half. It’s full of holes. It leaks. When it snows outside it’s as cold inside as outside, so it’s probably the worst-condition building I’ve ever lived in.

Tom
What horrible living situation!

Sam
And he’s still paying a high rent, too! What’s it like in your country? Are people happy to pay landlords or do they aspire to own their own houses?

પ્રેઝન્ટર
‘Aspire’ નો ગુજરાતીમાં અર્થ થાય છે મહત્ત્વાકાંક્ષા હોવી.   અહીં ગુજરાતમાં મોટાભાગના લોકોની મહત્ત્વાકાંક્ષા  એટલે ‘aspiration’ હોય છે પોતાનું ઘર ખરીદવું. Seriously speaking, I don’t mind being a caretaker for cheap rent, though. મિત્રો, ગુજરાતીમાં ‘caretaker’ નો અર્થ થાય છે રખેવાળ.

Sam
Well, I would say that life in London is great, but expensive. If you can’t rent cheaply, why not take care of someone else’s property for a while?

Tom
I think you’re missing the point here, Sam. These people haven’t pay too much money to live in poor-quality accommodation. They are being exploited because the housing market in London is too crowded!

પ્રેઝન્ટર
‘Exploited’ એટલે શોષિત. Well, nobody is forcing them, I suppose.

Sam
Yes, the man in the interview agreed to live there. What’s exploitative about that?

Tom
It’s exploitative because the only option that this man to live in these awful, expensive and horrible houses.

Sam
Well, I think it sounds OK. It can’t be anymore extortionate than what I’m paying already.

પ્રેઝન્ટર
‘Extortionate’ નો ગુજરાતીમાં અર્થ થાય છે અતિશય વધારે. આ સાથે હું તમનેઆજના પ્રશ્નનો જવાબ જણાવું. જવાબ છે ક) 50%. સરેરાશ લંડનનો રહેવાસી પોતાના પગારનો 49%  ભાગ ઘર ભાડું ભરવામાં ખર્ચ કરે છે.

Tom
49% of your salary on rent! That’s ridiculous! I don’t think it’s fair that landlords are able to to extort all this money out of people just because they own a few houses! I think this is something that we need to do something about!

Sam
I think you need to calm down, Tom. There are lots of benefits to life in London, rent’s just something you have to put up with.

પ્રેઝન્ટર
‘To put up with’ એટલે કોઈ બાબત ગમતી ન હોવા છતાં તેનો સ્વીકાર કરવો. Yes, you shouldn’t get so upset over something you can’t control. People here put up with lots of things like bad roads and improper healthcare system.

Tom
Well, I suppose your money is as ‘safe as houses’ if you’re a landlord. I still don’t think it’s fair that their high rent is something we have to put up with, though…

Sam
Tom

Tom
Yes

Sam
You know the other expression that uses ‘put up’?

Tom
No…

Sam
Put up, or shut up!

Tom
Hey! It’s not very nice.
 

પ્રેઝન્ટર
Haha, yes! Tom, please stop complaining all the time!

તમારા વિશે જણાવો મિત્રો?  શું તમને લાગે છે કે મિલ્કત મોંઘુ છે કે પછી એનું ભાડું અતિશય વધારે છે? શું મકાન-માલિકો પોતાના ભાડુઆતો પાસે વધારે પૈસા લઈ રહ્યાં છે? કે પછી લોકોએ સ્વીકારી લીધું છે કે ભાડું તો વધારે જ ભરવું પડશે? શું તમે ઘરનું ભાડું બચાવવા રખેવાળ બનવું પસંદ કરશો? અમને તમારો પ્રતિભાવ જરૂરથી જણાવજો. આવા જ બીજા રસપ્રદ ટૉપિક્ સાથે ફરીથી મળીશું English Togetherમાં. ત્યાં સુધી Bye!

Some words in the episode appear in different forms.
 

Noun સંજ્ઞા

Verb ક્રિયા

Adjective વિશેષણ

investment

invest

 

rent

rent

rental

 

exploit

exploitative

 

extort

extortionate


Check what you’ve learned by selecting the correct option for the question.

તમે કેટલું શીખ્યાં? જાણો, સવાલોનો જવાબ આપીને.

Safe as houses

4 Questions

Choose the correct answer.
નીચેના સવાલોનો સાચો જવાબ આપો.

Congratulations you completed the Quiz
Excellent! Great job! Bad luck! You scored:
x / y

Join us for our next episode of English Together, when we will discuss another topic to learn more useful language and practise your listening skills.

આવાં જ બીજા રસપ્રદ ટૉપિક્ સાથે ફરીથી મળીશું ઇંગ્લિશ ટૂગેધરમાં, જ્યાં શીખશો સંવાદ માટે જરૂરી ભાષા.

Session Vocabulary

 • (to be) as safe as houses
  સલામત, સુરક્ષિત હોવું

  to make an investment
  રોકાણ કરવું

  caretaker / take care of
  રખેવાલ / ખ્યાલ રાખવું અથવા ધ્યાન રાખવું

  rent
  ભાડું

  landlord
  મકાન-માલિક

  to exploit
  શોષણ કરવું

  to extort
  જોરજબરજસ્તીથી પૈસા કઢાવવા

  to put up with
  કોઈ બાબત ગમતી ન હોવા છતાં તેનો સ્વીકાર કરવો