1

Unit 1: English Expressions

Select a unit

 1. 1 English Expressions

Session 23

Listen to find out how to use an everyday English expression.
ਇੱਕ ਰੋਜ਼ਾਨਾ ਵਰਤੋਂ ਦੇ English Expression ਦਾ ਇਸਤੇਮਾਲ ਸਿੱਖਣ ਲਈ ਸੁਣੋ।

Session 23 score

0 / 3

 • 0 / 3
  Activity 1

Activity 1

To make a scene

Listen to learn a useful everyday English expression.
ਰੋਜ਼ਾਨਾ ਇਸਤੇਮਾਲ ਲਈ ਇੱਕ ਵਰਤੋਂਯੋਗ English expression ਸਿੱਖਣ ਲਈ ਸੁਣੋ।

 

Listen to the audio and take the quiz. ਆਡੀਓ ਸੁਣੋ ਅਤੇ ਕੁਇਜ਼ ਖੇਡੋ।

Show transcript Hide transcript

ਰਾਜਵੀਰ
ਹੈਲੋ, English Expressions ਵਿੱਚ ਤੁਹਾਡਾ ਸਵਾਗਤ ਹੈ। ਅਜਿਹਾ ਸ਼ੋਅ ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਇੰਗਲਿਸ਼ ਦੇ ਨਵੇਂ ਇਜ਼ਹਾਰਾਂ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਸਿੱਖਣ ਵਿੱਚ ਤੁਹਾਡੀ ਮਦਦ ਕਰਦੇ ਹਾਂ।
ਮੈਂ ਰਾਜਵੀਰ ਤੇ ਅੱਜ ਅਸੀਂ ਇੰਗਲਿਸ਼ ਦੇ ਮੁਹਾਵਰੇ ‘to make a scene’, ‘ਤਮਾਸ਼ਾ ਬਣਾਉਣਾ’, ਬਾਰੇ ਗੱਲ ਕਰਾਂਗੇ । ਤੁਹਾਡੇ ਮੁਤਾਬਿਕ ਇਸਦਾ ਅਰਥ ਕੀ ਹੋ ਸਕਦਾ? ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ, ਜੇ ਕੁਝ ਪੱਕਾ ਨਹੀਂ ਕਹਿ ਸਕਦੇ, ਸੁਣਦੇ ਰਹੋ।
ਫ਼ੇਫ਼ੇ ਥੀਏਟਰ ਦੇ ਬਾਹਰ ਕੁਝ ਵਿਖਾਉਣ ਲਈ ਬੜੀ ਬੇਸਬਰੀ ਨਾਲ ਨੇਲ਼ ਦੀ ਉਡੀਕ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ। ਉਹ ਇਸ ਸ਼ੋਅ ਦੀ ਕਈ ਮਹੀਨਿਆਂ ਤੋ ਉਡੀਕ ਕਰ ਰਹੀ ਸੀ। ਅਖ਼ੀਰ ਨੀਲ਼ ਆ ਹੀ ਗਿਆ।

Feifei
Ah! Finally you are here, Neil! I was starting to feel silly waiting for you here in the queue, in front of the theatre. Let's go in!

Neil
Calm down, Feifei. You are too excited!

Feifei
I've been waiting for this moment for months. I love this play! My favourite actors are in it and it is so full of drama! I'm so excited! Let's go!

Neil
OK… right… the tickets… (He searches his pockets) the tickets… Oh! I can't find them!

Feifei
What? What do you mean? Stop joking!

ਰਾਜਵੀਰ
ਫ਼ੇਫੇ ਖੁਸ਼ ਨਹੀਂ ਹੈᴉ ਭਲਾਂ ਕਿਉਂ ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਕਈ ਮਹੀਨਿਆਂ ਤੋਂ ਇਸ ਸ਼ੋਅ ਦੀ ਉਡੀਕ ਕਰ ਰਹੀ ਸੀ ਅਤੇ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਨੇਲ਼ ਨੇ ਟਿਕਟਾਂ ਗੁਆ ਦਿੱਤੀਆਂ ਹਨ। ਜ਼ਰਾ ਸੁਣੋ ਤਾਂ ਉਸਨੇ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਪ੍ਰਤੀਕਰਮ ਕੀਤਾ।

Neil
I'm not joking! I can't find them anywhere!

Feifei
How could you have lost them!? How could you do this to me!? I'm so disappointed!

Woman 1
Oh! Look, she is hysterical! Do you think she will slap him?

Woman 2
He is really inconsiderate!

Neil
Feifei, don't make a scene!

Feifei
I have to make a scene because you lost the tickets and we can't get into the theatre to watch a real scene!

Neil
'To make a scene' is an expression we use in English to describe when somebody causes a disturbance or is loud in public. Often it’s embarrassing.

ਰਾਜਵੀਰ
‘To make a scene’ ਜਦੋਂ ਕੋਈ ਜਨਤਕ ਤੌਰ ̓ਤੇ ਉੱਚੀ ਬੋਲੇ ਖ਼ਾਸਕਰ ਜਦੋਂ ਕਿਸੇ ਗੱਲ ̓ਤੇ ਨਾ-ਖੁਸ਼ ਹੋਵੇ। ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਤਮਾਸ਼ਾ ਬਣਾਉਂਦੇ ਹੋ ਅਤੇ ਆਲੇ-ਦੁਆਲੇ ਲੋਕ ਦੇਖਦੇ ਹਨ ਨਾਲ ਹੀ ਜਿਸ ਨਾਲ ਤੁਹਾਡੀ ਗੱਲਬਾਤ ਹੋ ਰਹੀ ਹੋਵੇ ਉਹ ਵੀ ਔਖਾ ਮਹਿਸੂਸ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਆਸ-ਪਾਸ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ ਵੀ ਸ਼ਰਮਸਾਰ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਜਿਵੇਂ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਕਿਸੇ ਰੈਸਟੋਰੈਂਟ ਵਿੱਚ ਖਾਣਾ ਖਾਣ ਲਈ ਟੇਬਲ ਬੁੱਕ ਕੀਤਾ ਹੋਵੇ ਪਰ ਰੈਸਟੋਰੈਂਟ ਵਾਲੇ ਭੁੱਲ ਜਾਣ ਤਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਗੁੱਸਾ ਆਉਣਾ ਸੁਭਾਵਿਕ ਹੈ। ਅਜਿਹੀ ਸਥਿਤੀ ਵਿੱਚ ਜੇਕਰ ਤੁਸੀਂ ਰੈਸਟੋਰੈਂਟ ਦੇ ਸਟਾਫ ਉੱਪਰ ਗੁੱਸਾ ਕਰੋ ਤਾਂ ਇਹ ਤਮਾਸ਼ਾ ਬਣਾਉਣ ਹੈ ਅਤੇ ਆਲੇ-ਦੁਆਲੇ ਦੇ ਲੋਕ ਵੀ ਦੇਖਣਗੇ। ਇਸੇ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ‘To make a scene’।
ਚਲੋ ਕੁਝ ਉਦਾਹਰਣਾਂ ਸੁਣਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਇਹ ਇਜ਼ਹਾਰ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਇਸਤੇਮਾਲ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ।

Examples

I will never go back to the restaurant again. Last night Jane made a scene when the waiter brought fish instead of the beef she had ordered! It was very embarrassing.

Don't make a scene, Alan! We are not married yet and I can go out with whoever I like – including your best friend!

Feifei
I'm sorry, Neil. I didn't mean to embarrass you or cause a disturbance. But I was looking forward to this! What's this taxi driver doing here?

Taxi driver
(Approaches them in a hurry) There you are, sir. I found these tickets on the back seat of my taxi. They might have slipped from your pocket.

Neil
Oh, thank you so much! Feifei was really angry. Now, the drama is over!

Feifei
You mean the drama is about to start! You're the best taxi driver in the world! And you are my very good friend, Neil! You are my best friend ever!

Neil
Thank you, Feifei. You are my best friend too! I'm glad we can watch the play together!

Woman 1
Look. Isn't it marvellous? They are friends again!

Woman 2
Don't you just love a happy ending?

Feifei
Let's go in. Oh, I'm so happy!

ਰਾਜਵੀਰ
ਠੀਕ ਭਾਵੇਂ ਫ਼ੇਫ਼ੇ ਨੇ ਤਮਾਸ਼ਾ ਬਣਾਇਆ ਪਰ ਟੈਕਸੀ ਡਰਾਈਵਰ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਸ਼ਾਮ ਬਚਾ ਲਈ। ਯਾਦ ਰੱਖੋ ਵਾਕ ‘to make a scene’ ਦਾ ਮਤਲਬ ਹੈ ਹੋਰਾਂ ਨੂੰ ਪਰੇਸ਼ਾਨ ਕਰਨਾ ਜਾਂ ਫਿਰ ਜਨਤਕ ਤੌਰ ̓ਤੇ ਉੱਚੀ ਬੋਲਣਾ। ਅਸੀਂ ਕਈ ਵਾਰ ਅਚਾਨਕ ਆਈ ਪਰੇਸ਼ਾਨੀ ̓ਤੇ ਤਮਾਸ਼ਾ ਖੜਾ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਤੁਸੀਂ ਕਿਸ ਨੂੰ ਦੇਖਿਆ make a scene ਕਰਦੇ ਹੋਏ? ਹੋਇਆ ਕੀ ਸੀ? ਤੁਸੀਂ ਵਿਚਾਰੋ ਅਤੇ ਅਸੀਂ ਅੱਜ ਦੀ ਗੱਲਬਾਤ ਇਥੇ ਹੀ ਖ਼ਤਮ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਹੋਰ ਨਵੇਂ ‘English Expressions’ ਸਿੱਖਣ ਲਈ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਫ਼ੇਰ ਜੁੜੋ। ਬਾਏ।

Check what you’ve learned by selecting the correct option for the question.
ਜੋ ਤੁਸੀਂ ਸਿੱਖਿਆ ਉਸਨੂੰ ਚੈੱਕ ਕਰਨ ਲਈ ਪ੍ਰਸ਼ਨ ਦਾ ਸਹੀ ਜੁਆਬ ਚੁਣੋ।

Don’t make a scene

3 Questions

Choose the correct answer.
ਸਹੀ ਜਵਾਬ ਚੁਣੋ।

Congratulations you completed the Quiz
Excellent! Great job! Bad luck! You scored:
x / y

Join us for our next episode of English Expressions, when we will learn more useful language and practise your listening skills.
ਅਗਲੀ ਕੜੀ ਵਿੱਚ ਹੋਰ ਨਵੇਂ English Expressions ਸਿੱਖਣ ਲਈ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਫ਼ੇਰ ਜੁੜੋ, ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਸਿਖਾਂਗੇ ਹੋਰ ਵਰਤੋਂਯੋਗ ਇੰਗਲਿਸ਼ ਭਾਸ਼ਾ ਅਤੇ ਤੁਹਾਡੇ ਸੁਣਨ ਦੇ ਹੁਨਰ ਦਾ ਅਭਿਆਸ ਕਰਵਾਵਾਂਗੇ।

Session Vocabulary

 • queue
  ਲਾਈਨ
  play
  ਨਾਟਕ
  drama
  ਡਰਾਮਾ
  tickets
  ਟਿਕਟਾਂ
  hysterical
  ਹਿਸਟੀਰੀਆ
  embarrass
  ਸ਼ਰਮਿੰਦਾ