1

유닛 1: English Together

유닛 고르세요

 1. 1 English Together

세션 19

Changing Consumer Tastes
In today’s episode we are discussing how global trends are affecting the things we eat and drink

세션 19 점수

0 / 3

 • 0 / 3
  엑티비티 1

엑티비티 1

Changing consumer tastes

In today’s episode we are discussing how global trends are affecting the things we eat and drink.
जागतिकीकरणामुळे आपल्या खाण्यापिण्यावर कसा परिणाम होत आहे याबद्दल आपण बोलणार आहोत.

Listen to the audio and take the quiz.

스크립트 보기 스크립트 숨기기

Tejali
नमस्कार मित्रांनो Hello and welcome toEnglish Togather इथे आपण चर्चा करतो निरनिराळे विषय आणि त्यासंबंधी शब्दांबद्दल. मी तेजाली आणि माझ्यासोबत आहे...

Phil
Hi, I’m Phil.

Tom
And I’m Tom, welcome to the programme everyone!

Phil
So, Tom, you do know you’re not allowed to drink tea in the studio, right?

Tom
Yes, but, rules are there to be broken, aren’t they.

Tejali
I’m not so sure about that… टॉम चहात दूध टाकून पितोय.... Tom, have you ever thought about adding cheese to your tea? 

Phil
Urgh!

Tom
Cheese? I’ve never heard of that before! 

Tejali
Actually, taking your tea with cheese is very popular in China! खरंतर त्याच बद्दल आज आपण बोलणार आहोत. जगभरातील लोकांच्या बदलत्या आवडी निवडींबद्दल. पण यावरून मला एक प्रश्न पडला, जगात दुग्धपदार्थांची सर्वात मोठी बाजारपेठ कुठे आहे? याचा मी थोडासा अभ्यास केला, आणि त्यात मला तीन पर्याय सापडले; चीन, अमेरिका, आणि रशिया.

Phil
Wait a minute, why are people in China putting cheese in their tea, anyway?

Tejali
Good question, Phil. आपण BBC Radio 4 च्या You and Yours, वर तज्ज्ञांची मत ऐकू. चिनी लोकांच्या बदलत्या आवडी निवडींबद्दल ते बोलत आहेत. अशा प्रकारच्या लोकसंख्याविषयक अभ्यासाला demographic studies म्हणतात.

News
Shokofeh Hejazi is from The Food People, which studies emerging trends in foods and drinks. Shokofeh, why are the people of East Asia suddenly putting cheese froth on their tea?
I think there's probably a few reasons for why it's taken off the way it has in Asia. Predominantly, one of the biggest reasons would be the increase in dairy consumption in general there. Traditionally, dairy, and cheese in particular, has been non-existent in Asian diets. But that's changed so much in the last ten or fifteen years that actually China is set to become the world's biggest dairy market in the next year or two. What that means is that we have this huge new demographic that’s trying dairy for the first time, and having fun with it, and cheese tea represents that wonderful blend between the old and new.

Phil
Interesting! So, having lots of new consumers means companies can create original products!

Tejali
Yes! Consumer म्हणजे ग्राहक. I guess they are open to new ideas!

Tom
I understand that consumers want new products, but cheese tea sounds horrible! What does she mean that it represents the blend between the old and the new?

Phil
Probably because tea is a traditional drink in China, but cheese and dairy have only become popular with the globalisation of markets.

Tejali
बरोबर आहे. Globalisation म्हणजे जागतिकीकरण. I think globalisation has had an effect here, too. Now we can get all the international brands here in India.

Phil
It’s similar here in the U.K., too. We drink tea, traditionally, but we copied the bubble tea trend from Taiwan.

Tejali
Yes! Good example! Trend म्हणजे प्रचलित गोष्टी.

Tom
I’m not a big fan of the bubble tea trend, but it does show how trends can spread around the world now!

Phil
I think with the internet and social media, it’s never been easier for new ideas to get into the mainstream!

Tejali
Hmm…Social media म्हणजे समाजमाध्यामं आणि mainstream मुख्य प्रवाहातील, समाजमान्य.

Tom
Well, yes, but just because something is popular, or in the mainstream, doesn’t mean it’s actually any good!

Phil: Are you still thinking about the cheese tea?

Tom: Yes! I’ll never buy it!

Tejali
‘I’ll never buy it!’ चा इथे याचा अर्थ होतो, मला ते कधीच पटणार नाही किंवा मी ते कधीच मान्य करणार नाही. म्हणजे एखादी गोष्ट आपल्याला पटत नाही तेव्हा म्हणतात, I’ll never buy it!’

You mean you won’t purchase the product, or you don’t agree with the idea?


Tom
Both, in this case!

Tejali
तू करशील एक दिवस.. नक्कीच. Anyway, तर आता आपण आलोय माझ्या प्रश्नापाशी.  दुग्धपदार्थांची जगातील सर्वांत मोठी बाजारपेठ कुठे आहे? आणि युरोमॉनिटर इंटरनॅशनलच्या अहवालानुसार अमेरिका दुग्धपदार्थांची जगातील  सर्वांत मोठी बाजारपेठ आहे. पण चिनी लोकांचा हा चहात चीझ टाकून पीण्याचा trend असाच चालू राहीला तर चीन अमेरीकेची जागा घेईल.

Phil
So, maybe even more people will be drinking cheese tea! It even might become a global trend!

Tom
Yuck!

Tejali
Actually, the cheese they use is very sweet and almost like cream!

Tom
Really? I actually drink cream with my tea, sometimes. That sounds O.K.

Phil
You see! You already want to try it! I guess globalisation does affect people!
Tom
Hey! I already told you I’ll never buy it…

Tejali
तो आज न उद्या नक्की चहात चीज टाकून पिणार. पण तुम्ही कधी चहा चीज टाकून प्यायलाय का? जागतिकीकरण, म्हणजे globalization ची आणखी कुठली उदाहरणं आठवतात का तुम्हाला की ज्यामुळे एक consumer म्हणजे ग्राहक म्हणून तुमच्या आवडी निवडी, सवयी बदलल्यात?

बदलत्या trends बरोबर तुम्हाला बदलायला आवडतं का? समाजमान्य वागणं किंवा मुख्य प्रवाहातील वागणं, ज्याला आपण mainstream म्हणतो त्यावर social mediaचा परिणाम होतो असं वाटत का तुम्हाला? आणि आज आपण आणखी एक शब्द पाहिला ‘demographic’ ; म्हणजे लोकसंख्याशास्त्र, आणि त्याबरोबरच जेव्हा आपल्याला एखादी गोष्ट पटत नाही, आपण म्हणतो, ‘I’ll never buy it’. आज इतकंच, पुन्हा भेटू English Together च्या पुढच्या भागात. आणि आमचा बीबीसा लर्निंग इंग्लिश मराठी हा फेसबुक ग्रुप जॉईन करायला विसरू नका. Bye!!!

Check what you’ve learned by selecting the correct option for the question.
यातलं बरोबर उत्तर निवडा. बघू या तुम्हाला काय काय समजलंय. 

 

Changing consumer tastes

3 Questions

Choose the correct answer.
योग्य पर्याय निवडा.

 

잘하셨습니다 퀴즈를 다하셨습니다
Excellent! Great job! 네 안타깝군요 이번 점수입니다:
x / y

Join us for our next episode of English Together when we will learn more useful language and practise your listening skills.
English Together चे पुढचा भाग नक्की बघा. तुम्ही आणखी उपयुक्त शब्द शिकाल आणि तुमच्या श्रवण कौशल्याचा सरावही होईल अशा विषयावर बोलणार आहोत.

Session Vocabulary

 • demographic
  लोकसंख्येबद्दल  

  consumer
  ग्राहक

  globalisation
  जागतिकीकरण

  trend
  प्रचलित गोष्ट

  social media
  समाज माध्यमे

  mainstream
  मुख्य प्रवाह

  I’ll never buy it
  मला पटणार नाही