세션 1

How important is the sea
In today’s episode we will be discussing people celebrating whether people take the sea seriously enough.

ਸਮੁੰਦਰ ਕਿੰਨਾ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਹੈ?
ਅੱਜ ਦੇ ਐਪੀਸੋਡ ਵਿੱਚ ਵਿਚਾਰ ਚਰਚਾ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ ਕਿ ਕੀ ਲੋਕ ਸਮੁੰਦਰ ਬਾਰੇ ਗੰਭੀਰਤਾ ਨਾਲ ਸੋਚਦੇ ਹਨ।

이번 유닛의 세션들

세션 1 점수

0 / 4

 • 0 / 4
  엑티비티 1

엑티비티 1

How important is the sea?

How important is the sea?
In today’s episode we will be discussing people celebrating whether people take the sea seriously enough.

ਸਮੁੰਦਰ ਕਿੰਨਾ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਹੈ?
ਅੱਜ ਦੇ ਐਪੀਸੋਡ ਵਿੱਚ ਵਿਚਾਰ ਚਰਚਾ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ ਕਿ ਕੀ ਲੋਕ ਸਮੁੰਦਰ ਬਾਰੇ ਗੰਭੀਰਤਾ ਨਾਲ ਸੋਚਦੇ ਹਨ।

Listen to the audio and take the quiz.

스크립트 보기 스크립트 숨기기

ਰਾਜਵੀਰ
Hello and welcome to English Together। ਇਸ ਸ਼ੋਅ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਇੱਕ ਚਲੰਤ ਵਿਸ਼ੇ ਬਾਰੇ ਚਰਚਾ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਅਤੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਉਸ ਬਾਰੇ ਗੱਲ ਕਰਨ ਲਈ ਲੋੜੀਂਦੀ ਇੰਗਲਿਸ਼ ਭਾਸ਼ਾ ਬਾਰੇ ਦੱਸਦੇ ਹਾਂ। ਮੈਂ ਰਾਜਵੀਰ ਤੇ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਹਨ...

Phil
Hi, I’m Phil

Sam
And I’m Sam, hello….

ਰਾਜਵੀਰ
ਅੱਜ ਦੀ ਸਾਰੀ ਗੱਲਬਾਤ ਸਮੁੰਦਰ ਬਾਰੇ ਹੈ। ਚਲੋ ਪ੍ਰਸ਼ਨ ਨਾਲ ਹੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। National Geographic ਅਨੁਸਾਰ ਦੁਨੀਆਂ ਦੇ ਕੁੱਲ ਪਾਣੀ ਦਾ ਕਿੰਨੇ ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਹਿੱਸਾ ਸਮੁੰਦਰ ਵਿੱਚ ਹੈ?
• 57%
• 77% ਜਾਂ ਫ਼ਿਰ
• 97%

Phil
I’m going to go for b) - the sea’s big, but 97% sounds very high.

Sam
No, I think 97% sounds about right… so I’ll go for c)

Phil
Hmm… but that’s almost all the water in the world… if it was almost all the water I’m sure we’d pay more attention to it.

ਰਾਜਵੀਰ
Funny ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਅਜਿਹਾ ਹੀ ਕੁਝ UK National Oceanography Centre ਦੇ Professor Edward Hill ਨੇ BBC Radio 4 ਦੇ Today programme ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ ਸੀ।

News presenter
Professor Edward Hill is on the line, who’s director of the National Oceanography Centre, Morning to you.

Guest
Good morning…
…Firstly, I think it's just important to recognise the many hidden ways in which the sea affects our lives, everything from our weather and climate, which is hugely dominated by the sea 93%, of all excess heat absorbed by the earth is in the ocean somewhere, climate change is really an ocean problem on the long term, right through to the fact that 95% of all our trade comes from the sea, 95% of all our internet traffic is by submarine fibre-optic cable, so there's a whole raft of these things that are unseen.

ਰਾਜਵੀਰ
ਤਾਂ ਇਹ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਅਸੀਂ ਸਮੁੰਦਰ ਬਾਰੇ ਜ਼ਿਆਦਾ ਨਹੀਂ ਸੋਚਦੇ।

Phil
The sea’s great… I love to go and lie on a beach, but that’s the only time I really think about it – it’s just a great place for a holiday.

Sam
Is that really the only time you think about it?

Phil
Yeah… I hope they keep it clean so that I can swim in it!

Sam
Were you not listening to the professor just then? The sea is so important for so many other reasons. It moderates the world’s climate.

ਰਾਜਵੀਰ
‘Moderates’ ਮਤਲਬ ਦਰਮਿਆਨਾ ਅਤੇ ਇਥੇ ਇਸ ਦਾ ਅਰਥ ਹੈ ਸੰਤੁਲਿਤ। ਜਿਵੇਂ ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਸਮੁੰਦਰ ਕਿਨਾਰੇ ਵਸੇ ਰਾਜਾਂ ਦਾ ਤਾਪਮਾਨ ਦੂਸਰੇ ਸੂਬਿਆਂ ਨਾਲੋਂ ਵੱਖਰਾ ਹੈ। – so if the sea is moderating our climate it affects us everyday.

Sam
So maybe you should be thinking about the sea every day!

Phil
Look, I live in England, I try to ignore the climate as much as I can… that’s why I can’t wait to go on holiday somewhere warm and lie by the sea.

Sam
But it’s not just the climate and weather that the sea is important for… think about how much of the things you buy are imports – and most of them come on ships – so the sea is vital to international commerce.

ਰਾਜਵੀਰ
‘Commerce’ ਮਤਲਬ ਵਣਜ ਜਾਂ ਫ਼ਿਰ ਵਪਾਰ। ਬਿਲਕੁਲ ਸਮੁੰਦਰੀ ਰਾਹ ਯਾਤਾਯਾਤ ਦਾ ਅਤੇ ਵਪਾਰ ਦਾ ਇੱਕ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਸਾਧਨ ਹਨ।

Phil
Well, if big companies want to commercialise the sea, let them do it – it’s not my problem.

Sam
There’s more than that you know….

Phil
Really?

Sam
Well, yes... you’re online a lot… the professor said that most internet traffic goes through undersea cables – so global connectivity depends on the oceans as well.

ਰਾਜਵੀਰ
‘Connectivity’ ਮਤਲਬ ਸੰਪਰਕ ਜੋੜਨਾ ਰਾਬਤਾ ਬਣਾਉਣਾ- sounds like the sea is pretty important…

Phil
Maybe you’ve got a point…. I should mention I quite like eating fish….

Sam
…and they are just one kind of marine wildlife…

ਰਾਜਵੀਰ
‘Marine’ ਮਤਲਬ ਸਮੁੰਦਰੀ, so marine wildlife includes things like Indian river dolphin, tortoise etc.

Sam
Yes, fish are just one kind of marine wildlife, there’s a whole ecosystem under the sea which has to be protected to make sure that we can catch fish to eat.

ਰਾਜਵੀਰ
ਲੱਗਦਾ ਪੁੱਛੇ ਪ੍ਰਸ਼ਨ ਦਾ ਜੁਆਬ ਦੇਣ ਦਾ ਸਹੀ ਸਮਾਂ ਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਮੈਂ ਪੁੱਛਿਆ ਸੀ ਕਿ ਦੁਨੀਆਂ ਦੇ ਕੁੱਲ ਪਾਣੀ ਦਾ ਕਿੰਨੇ ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਹਿੱਸਾ ਸਮੁੰਦਰ ਵਿੱਚ ਹੈ ਅਤੇ National Geographic ਅਨੁਸਾਰ ਜੁਆਬ ਹੈ 97%।

Sam
I told you it was important!

Phil
Wow, yes 97% of the world’s water, I can see why marine conservation is so important.

Sam
Yes, the oceans moderate our climate, carry much of our trade, provide food and have internet cables pass through them.

ਰਾਜਵੀਰ
ਠੀਕ ਹੈ ਅਸੀਂ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਲੇਟ ਹਾਂ ਚਲੋ ਜਲਦੀ ਨਾਲ ਅੱਜ ਸਿੱਖੇ ਨਵੇਂ ਸ਼ਬਦਾਂ ਨੂੰ ਦੁਹਰਾਉਂਦੇ ਹਾਂ ‘moderate’ ਮਤਲਬ ਦਰਮਿਆਨਾ, ‘commerce’ ਵਣਜ ਜਾਂ ਫ਼ਿਰ ਵਪਾਰ, ‘connectivity’ ਮਤਲਬ ਸੰਪਰਕ ਅਤੇ ‘marine’ ਯਾਨੀ ਸਮੁੰਦਰੀ। ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਸਭ ਦਾ ਅਭਿਆਸ ਕਰੋ।
Thanks for joining us and see you next week for more English Together. Bye!

 

Check what you’ve learned by selecting the correct option for the question.
ਜੋ ਸਿੱਖਿਆ ਉਸਨੂੰ ਚੈੱਕ ਕਰਨ ਲਈ ਸਵਾਲ ਦਾ ਸਹੀ ਜੁਆਬ ਚੁਣੋ।

How important is the sea?

4 Questions

Choose the correct answer.
ਸਹੀ ਜੁਆਬ ਚੁਣੋ।

잘하셨습니다 퀴즈를 다하셨습니다
Excellent! Great job! 네 안타깝군요 이번 점수입니다:
x / y

Join us for our next episode of English Together when we will learn more useful language and practise your listening skills.
English Together ਦੀ ਅਗਲੀ ਕੜੀ ਵਿੱਚ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਜੁੜੋ , ਜਿਥੇ ਅਸੀਂ ਸਿਖਾਂਗੇ ਹੋਰ ਵਰਤੋਂਯੋਗ ਇੰਗਲਿਸ਼ ਭਾਸ਼ਾ ਅਤੇ ਤੁਹਾਡੇ ਸੁਣਨ ਦੇ ਹੁਨਰ ਦਾ ਅਭਿਆਸ ਕਰਵਾਵਾਂਗੇ।

Session Vocabulary

 • dominated by
  ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਹੋਣਾ

  imports
  ਆਯਾਤ

  undersea cables
  ਸਮੁੰਦਰ ਦੇ ਅੰਦਰ ਤਾਰਾਂ

  depends on
  ਨਿਰਭਰ ਹੋਣਾ

  moderate
  ਦਰਮਿਆਨਾ

  commerce
  ਵਪਾਰ/ਵਣਜ

  connectivity
  ਸੰਪਰਕ/ਕੁਨੈਕਟਿਵੀ

  marine
  ਸਮੁੰਦਰੀ