Session 34

Divorce parties
ናይ ፍትሕ ድግስ

In today’s episode we will be discussing people celebrating their divorce with a party
ኣብ ናይ ሎሚ ክፋል፡ ብዛዕባ ንፍትሕ ብድግስ ዘብዕልዎ ሰባት ክንዘራረብ ኢና።

Session 34 score

0 / 4

 • 0 / 4
  Activity 1

Activity 1

Divorce parties

Look at the Session Vocabulary – make sure you know what these words and phrases mean:

 • hurt
 • draw a line under
 • closure
 • move on

Quiz

According to the UK’s Office of National Statistics, what is the most common age for people getting divorced?

a) 30-34
b) 35-39
c) 40-44

Listen to the discussion and find out the answer.

Listen to the audio and take the quiz.

Show transcript Hide transcript

ኣቕራቢቋንቋትግርኛ
ሰላም፡ እንቋዕ ናብ መደብ English Together ብድሓን መጻእኩም። ኣብዚ መደብ’ዚ ብዛዕባ እዋናዊ ኣርእስቲ ክንመያየጥ ኢና። ብእኡ ኣቢልና ድማ ብዛዕብኡ ንምዝራብ ዘኽእል ቋንቋ ከነስንቐኩም ኢና። ኣነ ተኽልማርያም በኪት’የ።

ምሳናውን ፊልን ሳምን  ኣለዉ።

Phil
Hi, I'm Phil.

Sam
And I'm Sam, hello…. 

ኣቕራቢቋንቋትግርኛ

ናይ ሎሚ ኣርእስትና ብዛዕባ ፍትሕ እዩ። እሞ ብዛዕባ ናይ ፍትሕ ሕቶ ክንጅምር። ብመሰረት ሃገራዊ ስታቲስቲክስ ዓባይ ብሪጣንያ እቲ ዝያዳ ፍትሕ ዘጋጥመሉ ዕድመ ኣየናይ እዩ።

ሃ)         30-34

ለ)         35-39

ሓ)        40-44

ኣየናይ ይመስለኩም ንዓኹም?

Phil
I think it takes time for people to want to get divorced – I'll go for c) 40-44.

Sam
Maybe people realise they made a mistake more quickly, so it could be a) 30-34 I don't really know.

ኣቕራቢቋንቋትግርኛ
መልሲ ናይታ ሕቶ ዳሕራይ ክንነግረኩም ኢና። ንሕጂ ግን ነዞም ዝተፋትሑ ሰባት ዛንታኦም ንስማዕ። ክር ስቲን ጋልገር ብዛዕባ ናይ ቀደም ሰብኣያ ትዝረብ ኣላ።

Insert
She met someone there, and they got married. And life was wonderful. And then all of a sudden, out of the blue, he decided he was still in love with his first wife, and he left her rather abruptly. Now his favourite possession, his prized possession, was his first hunting trophy, which was over their bed. And she happened to bring the trophy with her.

And we had an outdoor party for her with a big bonfire and we ended up burning this guy's hunting trophy on the fire, which for her was kind of an exorcism of the marriage and the sadness that had fallen upon her life. So as a result of that, I really started thinking this is great, we were able to take her from a state of devastation to sort of drawing a line and being over it.

ኣቕራቢቋንቋትግርኛ
እንታይ እዩ ርእይቶኹም ብዛዕባ ፍትሕ?

Sam
I like the idea – like Christine said in the clip, it sounds like a really good way to draw a line under everything.

ኣቕራቢቋንቋትግርኛ
'Draw a line under' ደረትካ ምሕላው፡ ድሕሪ ፍትሕ ኣዝዩ ኣገዳሲ ነገር ኢዩ።

Phil
I can sort of see that drawing a line's important… but isn't this a bit of strange idea for a party? Isn't there a danger that it could trigger a lot of bad feelings, bringing up all the memories of why someone wanted to get divorced?

ኣቕራቢቋንቋትግርኛ
'Trigger' ሁከት ዘበጋግስ ኩነታት ማለት እዩ። እዚ ከኣ ምስ ስሚዒትን ተዘክሮን ዝተተሓሓዘ ኢዩ።

Phil
Surely a party about a relationship that's ended, probably for a bad reason, is going to trigger a lot of bad feelings and hurt.

Sam
I'm not so sure, you know… Closure is really important after something like a divorce.

ኣቕራቢቋንቋትግርኛ
'Closure' መኸተምታ ምግባር ማለት እዩ። Do you think that's the most important thing to recover from a traumatic event?

Phil
Does a party really give you closure, isn't it a bit too much of a celebration?

Sam
I think it does give you closure, it marks the end of something and allows you to move on.

ኣቕራቢቋንቋትግርኛ
'Move on' ድሕሪ ዘጋጠመ ኩነታት ሂወትካ ምምራሕ ማለት እዩ። ድሕሪ ዘጋጠመ ኩነታት ነፍስኻ ኣልዒልካ ምቕጻል ኣገዳሲ ኢዩ።

Phil
I always thought that time was better for moving on from something, not spending lots of money on a party.

Sam
It means you can focus on it – you can focus on all the things around a divorce, so any other life event and try and find the positives… even something like divorce can have positive sides, you know.

ኣቕራቢቋንቋትግርኛ
ሕራይ፡ ክልተኹም ምስዚ ትሰማምዑ ኣይመስለንን። እምበኣር ኣብ ናይ ሎሚ ሕቶና መልሲ ክንርኢ፡እቲ ዝያዳ ፍትሕ ዘጋጥመሉ  ኣብ ዓባይ ብሪጣንያ ኣየናይ ዕድመ እዩ።

መልሲ ናይታ ሕቶ ሐ) ኮይና 40-44 እዩ።

Sam
So you were right, again.

Phil
You sound surprised.

Sam
You see a bit too happy, maybe we should draw a line under this.

ኣቕራቢቋንቋትግርኛ
ግዜና ኣብ ምእኻሉ ስለዝኾነ፡ ኣብተን ቃላት ኣተኵርና ንስራሕ። 'draw a line under' ማለት ደረትካ ምሕላው፡ 'trigger' ማለት ሁከት ዘበግስ ነገር፡ 'move on' ድማ ሂወትካ ምምራሕ ማለት እዩ።

ኣብ ዝመጽእ እዋን ብኻልእ ትሕዝቶ English Together ክሳብ እንራኸብ ድሓን ቀንዩ።

Meaning & Use

draw a line under something (phrase)

If you draw a line under something, it means that you decide it is finished and you stop thinking about it. It's similar to the phrase make a fresh start.
I've apologised for eating your last cake – let's just draw a line under this and forget about it!
Celebrating her divorce really helped her draw a line under that sad time in her life.

trigger (verb)

If something triggers a feeling, it causes a strong emotional response like feeling afraid, worrying about something or remembering something bad that happened in the past.

Having a divorce party might trigger bad memories.
I get triggered by loud noises – they just annoy me so much!

The verb trigger can also be used to mean 'causes something to start'.

Prawns always trigger my stomach aches.
Exposure to sunlight can trigger the skin to produce vitamin D.

closure (noun)

Closure is the feeling of bringing a situation or experience to an end. We often use this word with the verbs find and get.

She got a real sense of closure from burning her husband's hunting trophy.
Getting closure is important after we have experienced something very upsetting.
I'm really trying to find some closure after my girlfriend left me.

move on (phrasal verb)

When we are talking about emotions and feelings, moving on means that you accept that a situation has changed and get ready to deal with new activities and experiences. We often use this phrase with the preposition from.

It really helped her daughter move on and stop thinking about her divorce.
Stop being so negative – you really need to move on and forget about it.
I'm trying to move on from my break-up with my husband.

Check what you’ve learned by selecting the correct answer for the question.
ቅኑዕ መልሲ ብምምራጽ፡ እንታይ ከምዝተማሃርኩም ነብስኹም ገምግሙ።

Divorce parties

4 Questions

Choose the correct answer.
ቅኑዕ መልሲ ምረጹ።

Congratulations you completed the Quiz
Excellent! Great job! Bad luck! You scored:
x / y

Over to you!

Do you ever have divorce parties in your country? How do you draw a line under a bad experience and move on? Tell us in our Facebook  group.

Join us for our next episode of English Together when we will learn more useful language and practise your listening skills.
ኣብ ዝቕጽል English Together ኣገደስቲ ናይ አንግሊዘኛ ዝርርብን ናይ ምስማዕ ብቕዓትኩምን እትለማመዱሉ መደብ ሒዝናልኩም ክንቀርብ ኢና።

Session Vocabulary

 • bonfire
  መጋርያ

  bring up
  ነገራት ምልዓል

  hurt
  ምቕሓር (ምጉዳእ)

  focus
  ኣተኩሮ

  draw a line under
  መንገድኻ ምሓዝ

  trigger
  መንቀሊ

  closure
  መኸተምታ

  move on
  ሂወትካ ቀጽል