Session 14

Listen to find out how to use an everyday English expression.
ከመይ ጌርኩም ንመዓልታዊ ዝጠቅም መግለጽ-ሓሳብ እንግሊዘኛ ከም እትጥቀምሉ ስምዑ።

Sessions in this unit

Session 14 score

0 / 3

 • 0 / 3
  Activity 1

Activity 1

Full-on

Look at the Session Vocabulary – make sure you know what these words mean:

 • clubbing
 • intense
 • recover

Listen to Harry and Feifei explaining the expression 'full-on'. As you listen, answer these questions:

1. Did Harry enjoy his weekend?

2. Why / Why not?

Listen to find out the answers. Then check them on the transcript below.

Show transcript Hide transcript

ሰላም፡ እንቋዕ ብድሓን ናብ መደብ English Expressions መጻእኩም፡ እዚ ብእንግሊዘኛ ሓደስቲ መግለጽ-ሓሳባት  ንኽትመሃሩ ዝሕግዘኩም መደብ’ዩ። ሎሚ ‘full-on’ ዝብል መግለጺ-ሓሳብ ክንርኢይ ኢና ... ቃል-ብቓሉ ‘ብምልኡ’ ማለት ክኸውን እንከሎ፡ እቲ ልክዕ ትርጕሙ’ኸ እንታይ ክኸዉን ይኽእል ትብሉ? ... እምበኣር ሓቢርና ንከታተል! ፈይፈይ ምስ ሃሪ ብዛዕባ ዘሕለፉዎ ቀዳመ-ሰንበት የዕልሉ ኣሎዉ። ካብ ክልቲኦም መኖም ደስ ዝብል ጊዜ ዘሕለፈ ይመስለኩም? መኖም’ከ ዕረፍቲ ዘይብሉ ግዜ ኣሕሊፉ ይኸዉን? ንስማዓዮም በሉ።

Harry
And the expression we are going to look at today which we hear a lot in colloquial speech is 'full-on'. So, Feifei – did you have a good weekend?

Feifei
It was quiet. I stayed home most of the time. I watched a couple of old, black and white films with my grandmother on Sunday. That was the highlight. How about you?

Harry
Well, your weekend sounds quite… relaxed. Well, my weekend wasn't like your weekend at all. I went to the launch party of a new bar on Friday – that was quite a night! Then on Saturday my friends took me to a night club that went on until morning!

ሃሪ ኣዝዩ ዕረፍቲ ዘይብሉ ቀዳመ-ሰንበት ዘሕለፈ’ዩ ዝመስል።  ፈይፈይ ምስ ዓባያ ፊልምታት ክትርኢ ከላ፡ ሃሪ ኸኣ ዓርቢ ምሸት ኣብ 'bar' ቤት መስተ ኣሕሊፉ፡ ንቀዳም ለይቲ ድማ ክስዕስዕ 'clubbing'  ሓዲሩ። What do you think FeiFei will think of Harry’s night out?

Feifei
Wow! That sounds exciting. Clubbing though - aren't you a bit old for that sort of thing?

Harry
No, I'm not too old, but to be honest – it was a bit full-on.

Feifei
Full-on? What do you mean?

Harry
Well, the music, the dancing, the drinking, the energy. It was very intense. I'm not old, but I'm not as young as I was.

Feifei
Right. So full-on means it was very intense.

Harry
Yeah. I think I'll need a few days to recover; it was so full-on.

Feifei
What else can be full-on?

Harry
Some people are a bit full-on. A bit extreme. Not relaxing.

Feifei
I know what you mean. Sarah's a bit full-on isn't she?

Harry
Yes, she scares me. She stands so close when she talks to me and stares straight into my eyes. Work can also be full-on when it's busy.

Feifei
Work has been a bit full-on lately hasn't it. We've had to do loads of overtime to get the new project finished.

Harry
It has been full-on, yes.

ሃሪ ዘሕለፎ ቀዳመ-ሰንበት 'full-on' ዝነበረ ይመስል።  'Full-on' ብኽልተ ቃላት ዝቖመ ኾዬኑ - 'full' 'ምሉእ' 'on' ድማ 'ኣብ ልዕሊ' ማለት’ዩ ዘስምዕ።  እቲ full  ዚብል ቃል ምሉእ ማለት ስለ ዝዀነ ጥቕሙ ድማ ንሓደ ኵነታት ‘ምሉእ-ብምሉእ’ ወይ ከኣ ሕሉፍ ዝኾነ ኩነታት ይገልጽ። ጸገማት ክፈጥር ዝኽእል ሓደ ሕሉፍ ዝኾነ ሰብ ወይ መጠኑ ዝሓለፈ ኩነታት ንምግላጽ፡ 'Full-on' ከም ኣሉታዊ መግለጺ እንጥቀመሉ ሓሳባት ይኸዉን። ፈይፈይ ንሳራ ከም ሓንቲ 'full-on' ገይራ ገሊጻታ’ላ። ሓደ ሰብ ኣዝዩ ቀሪቡ ጥቓና ደዉ ምስዝብል ወይ ዓይነ-ዓይኒና ምስ ዝርእየና  ዘፍርህ ኩነታት ክፍጠር ስለዝኽእል 'full-on' ንብሎ.  ካልኦት ተወሰኽቲ ኣብነታት ድማ ንስማዕ።

Examples
Have a good holiday?

To be honest, not really. We were up at 6am every day to get as much sightseeing done as possible and didn't get to bed till midnight. It was so full-on. I feel like I need another holiday.

I really don't like children's parties. All those excited, screaming kids. It's too full-on.

London's too full-on. I need to move to the countryside.

Feifei
Well, if you want a more relaxing weekend next time, come and watch some films with me and my grandmother. It's really laid back.

Harry
That sounds a lot less full-on. I'll do that.

ካልእ ግዜስ’ባ ሃሪ full-on ዘይኮነ ቀዳመ-ሰንበት ብምሕላፍ ቅሩብ የዕርፍ ይኸውን። ንስኻትኩም’ከ?  ነገራት 'full-on' ክኸዉን ከሎ ደስ ይብለኩም’ዶ? ወይ፡ ገለ 'full-on' ዝዀኑ ትፈልጡዎም ሰባት ይህልዉ’ዶ? ዋላ’ሲ ሓድሓደ እዋን ንባዕልኹም 'full-on' ትኾኑ ኢኹም?  ኣብ ዚስዕብ መደብ 'English Expressions' ክሳበ ንራኸብ ብሰላም ጽንሑ 

Answers

1. Harry didn't enjoy his weekend.

2. It was too intense for him.

How do I use it?

'Full-on' means 'very intense'.  It can be used to describe a situation or a person. Remember that it is made up of two words, which cannot be split up and are hyphenated.

I was quite intimidated because she was very full-on.

I wanted to relax, but our adventure holiday was too full-on for that.

Being an air-traffic controller is a very full-on job, you have to concentrate all the time.

Full-on

3 Questions

Choose the correct answer.
እቲ ቅኑዕ መልሲ ምረጹ።

Congratulations you completed the Quiz
Excellent! Great job! Bad luck! You scored:
x / y

Over to you!

Have you ever had a weekend that was too full-on? Do you know anyone who is too full-on?Come and tell us on our Facebook group.

Join us for our next episode of English Expressions, when we will learn more useful language and practise your listening skills.
ኣብ ዝስዕብ መደብ English Expressions ኣጠቓቕማ ቋንቋን ናይ ምስማዕ ክእለትኩም እተማዕብሉሉን ትምህርቲ ሒዝና ክንቀርብ ኢና።

Session Vocabulary

 • colloquial
  ወግኣዊ ዘይኰነ ኣዘራርባ

  launch party
  መኽፈት በዓል

  clubbing
  ናብ ናይ ሳዕስዒት ዘሎዎ ቦታ ምኻድ

  intense
  ጽንኩር

  recover
  ዳግም ምምላስ