Session 24

Most people spend a lot of time watching movies, using their smartphones and working on computers. Is this good or bad for our health? Find the answer on today's episode!

મોટાભાગના લોકો તેમના સ્માર્ટફોનમાં અને કમ્પ્યુટર ઉપર સિનેમાં જોવામાં ખાસ્સો સમય પસાર કરે છે. શું આપણાં સ્વાસ્થ્ય માટે આ સારું છે? કે ખરાબ છે? આજનાં એપિસોડમાં અમે આનો જવાબ શોધવાનો પ્રયત્ન કરી રહ્યાં છે. 

Session 24 score

0 / 3

 • 0 / 3
  Activity 1

Activity 1

How bad are screens for our health?

On today's episode we are exploring how screens affect our health 

Before you listen

Consider the following questions:

 • How many different screens do you look at in your day-to-day life?
 • How can screens affect our behaviour? Is this positive or negative?

Listen to the audio and take the quiz.

Show transcript Hide transcript

પ્રેઝન્ટર
હેલ્લો એન્ડ Welcome to Listen here! આ એક એવો કાર્યક્રમ છે જ્યાં તમે શીખશો અંગ્રેજી સમાચારોની અંદર ઉપયોગમાં લેવાતા ભાષા વિશે. હું છું રીષી.

Rob
I’m Rob. Have you seen my glasses?

પ્રેઝન્ટર
No. આજે આપણે ચર્ચા કરી રહ્યાં છે કે screenકઈ રીતે હાનિકારક હોય છે.

Rob
Come on! Everyone knows looking at screens is bad for you! I work with my computer monitor all day. That’s why I need glasses!

પ્રેઝન્ટર
Do you have any evidence to prove that? Evidence નો ગુજરાતીમાં અર્થ થાય છે પુરાવો અને monitor એ સ્ક્રીન માટેનો બીજો શબ્દ છે. Maybe you’re just getting older!

Rob
Well, everyone says it, so it must be true!

પ્રેઝન્ટર
That’s not evidence, Rob! Evidence needs to be factual. આજે જે સમાચાર વિશે ચર્ચા કરી રહ્યાં છે તે BBC Click માંથી છે. સ્ક્રીન ઉપર હાલમાં જ એક સંશોધન કરવામાં આવ્યું છે, જે વિશે ડૉક્ટર સમાચારમાં જણાવી રહ્યાં છે. ડૉક્ટર મુજબ સ્ક્રીનનાં કારણે શું નુકશાન થાય છે? જાણ્વા માટે સાંભળો.

Insert
A: We absolutely found evidence that higher levels of time on screens, digital screens, is linked with harms.

B: What? Depression, anxiety, obesity?

A: Particularly around obesity and overweight. And some evidence with mental health problems, particularly depression.

Rob
He says that screens can cause harms such as obesity and depression.

પ્રેઝન્ટર
Harm એ સામાન્યતઃ એક અનિવાર્ય સંજ્ઞા જેનો અર્થ થાય છે damage. મિત્રો, damage નો ગુજરાતીમાં અર્થ થાય છે નુકશાન. ડૉક્ટર બહુવચન શબ્દ ‘harms’ નો ઉપયોગ કરે છે, જેનો ઉપયોગ મોટાભાગે તબીબી સંદર્ભમાં થાય છે.

Rob
So, screens can harm us by causing obesity and depression.

પ્રેઝન્ટર
Obesity એટલે સ્થૂળતા, બીજો અર્થ થાય છે મેદવૃદ્ધિ. Depression એટલે ખિન્નતા. બીજો અર્થ થાય છે માનસિક ઉદાસીનતા. પણ રોબ, સ્ક્રીન પોતે મશીનનો ભાગ છે અને પ્રકાશ બહાર કાઢે છે. Can that really make us obese and depressed?

Rob
Let’s keep listening to find out!

પ્રેઝન્ટર
હવે ક્લિપનાં બીજા ભાગને સાંભળો. સ્ક્રીન અને displacement શબ્દ વચ્ચે શું સંબંધ છે? ગુજરાતીમાં displacement નો અર્થ થાય છે વિસ્થાપન.

Insert
In essence, what we found was that screens are linked with harms, but first, the way that screens cause harms is almost certainly through displacement of healthy stuff. Physical activity, sleep, diet, you know, a healthy diet, and ordinary, real human interactions. So, the things that have given us wellbeing for centuries, screens can displace them.

Rob
So, he says screens ‘displace healthy stuff’.

પ્રેઝન્ટર
Stuff અસ્પષ્ટ ભાષાનું ઉદાહરણં છે અને આ એક અનિવાર્ય સંજ્ઞા છે જેનો અર્થ થાય છે વસ્તુઓ. ચોક્કસ માહિતી વિશે વાત કરતી વખતે લોકો ઘણી વખત અસ્પષ્ટ ભાષાનો ઉપયોગ કરે છે. હવે ક્લિપને ફરીથી સાંભળો. ડૉક્ટર મુજબ ‘healthy stuff’ શું છે?

Insert
But first, the way that screens cause harms is almost certainly through displacement of healthy stuff. Physical activity, sleep, diet, you know, a healthy diet, and ordinary, real human interactions.

Rob
So, physical activity, sleep and healthy diet. This stuff can all be displaced by screens.

પ્રેઝન્ટર
Correct. અહીં displaced નો અર્થ થાય છે કે સ્ક્રીન આપણું ધ્યાન આ વસ્તુઓથી બીજો લઈ જાય છે.

Rob
So, essentially, the doctor is telling us that it’s our behaviour which is harmful to our health, because we aren’t doing important things – stuff like exercising, sleeping and eating healthily.

પ્રેઝન્ટર
Essentially એટલે ખરી રીતે. આ વાક્યને ફરીથી સાંભળો. કઈ અભિવ્યક્તિનો અર્થ સરખો થાય છે?

Insert
In essence, what we found was that screens are linked with harms.

Rob
‘In essence’! This means ‘essentially’ or ‘basically’. ‘Essence’ starts with a vowel sound, which connects the two words together phonetically. Practise the pronunciation with me.

ESSence

NESSence

i NESSence.

We could also say ‘in effect’ or ‘in England’.

પ્રેઝન્ટર
Thanks Rob! Do you feel more informed about the effects of screens and monitors on your health?

Rob
Oh yes. In essence, perhaps we need to monitor how we use monitors!

પ્રેઝન્ટર
Haha! A classic example of British humour there. અહીં રોબ monitor નો બીજા સંદર્ભ તરીકે ઉપયોગ કર્યો છે, જેનો અર્થ થાય છે બારીકાઈથી જોવું. મિત્રો, આજે જે શબ્દો વિશે જાણ્યું તે છે screens, evidence, harm, obesity,depression, displace, stuff અને essentially. Thanks for joining us! Bye!

Language features

harm

Harm can be used in different forms, we often use it as a verb meaning 'to cause damage'.

 • Smoking when pregnant can harm your baby.

As an uncountable noun, harm means 'damage'. We often use it with the verb 'cause'.

 • You can cause a lot of harm to your relationships if you don't tell people the truth.

The adjective is harmful. The adverb is harmfully.

 • The scientists are wearing glasses which protect their eyes from harmful chemicals.
 • The recent cuts in funding have harmfully affected our ability to provide healthcare.

In this episode the speaker uses 'harm' as a countable noun. This is an unusual form that normally occurs only in a medical context.

 • There are numerous harms associated with watching too much TV.

monitor

A monitor is a piece of electronic equipment that we can watch things on. Similarly, the verb, to monitor, means 'to watch' or 'to observe'.

 • We've just installed a new monitor in the train station so that people can see if there are any delays.
 • The doctors are monitoring the baby's progress at the moment, but she should be fine.

Sometimes, such as in an educational setting, a monitor can be used to mean 'an observer'.

 • If you need anything in the exam, please raise your hand and the monitor will come to assist you.

in essence

In essence is a phrase which means 'basically' or 'in idea'. It is often used as an adverbial expression to convey the main details of something.

 • I spoke to the client but, in essence, he wasn't really interested in the proposal.
 • I appreciate that you are stressed but, in essence, this is a stressful period for the whole team! You're not alone!

How bad are screens for our health?

3 Questions

Choose the correct answer.
નીચેના સવાલોના સાચો જવાબ આપો.

Congratulations you completed the Quiz
Excellent! Great job! Bad luck! You scored:
x / y

Join us for our next episode of Listen Here! when we will learn more useful language and practise your listening skills.
આવાં જ બીજા રસપ્રદ ટૉપિક્ સાથે ફરીથી મળીશું Listen Here! માં, જ્યાં શીખશો સંવાદ માટે જરૂરી અને મહત્ત્વની ભાષા.

Session Vocabulary

 • screens
  સ્ક્રીન

  evidence
  પુરાવો

  harm
  નુકશાન

  obesity
  સ્થૂળતા, મેદવૃદ્ધિ

  depression
  ખિન્નતા, માનસિક ઉદાસીનતા

  displace
  યોગ્ય સ્થાનેથી ખસેડવું

  stuff
  વસ્તુઓ

  essentially
  ખરી રીતે