Session 3

Listen to James and Georgina talk about driverless cars and technological innovation, whilst also explaining this week’s vocabulary topic!
James ਅਤੇ Georgina ਡਰਾਈਵਰ ਬਗੈਰ ਚੱਲਣ ਵਾਲੀਆਂ ਕਾਰਾਂ ਅਤੇ ਤਕਨੀਕੀ ਖੋਜਾਂ ਬਾਰੇ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ, ਅਤੇ ਨਾਲ ਹੀ ਇਸ ਹਫ਼ਤੇ ਦੀ ਸ਼ਬਦਾਵਲੀ ਵੀ ਸੁਣੋ.

Sessions in this unit

123

Session 3 score

0 / 3

 • 0 / 3
  Activity 1

Activity 1

Robots on the road

ਆਡੀਓ ਸੁਣੋ ਕੀ ਦੋਨੋਂ ਸਪੀਕਰ ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਨਾਲ ਸਹਿਮਤ ਹਨ?

Listen to check your answers. Then compare with the transcript below.

Show transcript Hide transcript

ਰਾਜਵੀਰ
Hello! Welcome to English Together! ਮੇਰਾ ਨਾਮ ਰਾਜਵੀਰ ਹੈ। ਕੀ ਤੁਸੀਂ ਕਦੇ ਬਿਨ੍ਹਾ ਡਰਾਈਵਰ ਦੇ ਚੱਲਣ ਵਾਲੀਆਂ ਕਾਰਾਂ ਬਾਰੇ ਸੁਣਿਆ? James ਅਤੇ Georgina ਇਸੇ ਬਾਰੇ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ, ਕੁਝ ਇੱਕ ਵਿਚਾਰ ਪੱਖ ਵਿੱਚ ਨੇ ਤੇ ਕੁੱਝ ਇਸਦੇ ਵਿਰੋਧ ਵਿੱਚ ਵੀ। ਹਾਲ ਹੀ ਵਿੱਚ ਬੀਬੀਸੀ ਦੇ ਇੱਕ ਲੇਖ ਵਿੱਚ ਦੱਸਿਆ ਗਿਆ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਸੜਕਾਂ ਤੇ ਲਿਆਉਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਬਹੁਤ ਹੀ ਚੰਗੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਟੈਸਟ ਕਰਨ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਹਾਲੇ ਤੱਕ ਇਹ ਕਾਰਾਂ ਜਿੰਨੀ ਵਾਰੀ ਵੀ ਇਹ ਸੜਕ ਤੇ ਚੱਲੀਆਂ ਇੱਕ ਡਰਾਈਵਰ ਦੀ ਨਿਗਰਾਨੀ ਵਿੱਚ ਹੀ ਚੱਲੀਆਂ ਹਨ।
James ਅਤੇ Georgina ਦੀ ਗੱਲਬਾਤ ਵੱਲ ਧਿਆਨ ਦੇਣਾ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਦੋ ਵੱਖਰੇ ਵਿਚਾਰਾਂ ਨੂੰ ਕਿੰਨਾਂ ਸ਼ਬਦਾਂ ਵਿੱਚ ਦੱਸਿਆ।

James
So personally I think driverless cars are a great thing!

Georgina
Although I agree that they will be very useful, I have a lot of concerns about them too.

James
You said ‘although’ – that’s a word to contrast two different opinions, isn’t it?

Georgina
Indeed! So what about you? Do you have any concerns about driverless cars?

James
Well yes, there are a lot of concerns that the technology is not ready to be put on the roads yet, but without road tests, they might never be ready!

Georgina
Ahh, you said ‘but’ – that’s another contrast word! And yes, I suppose you’re right – they do need to be tested. Using computers to drive cars is good in theory – they should eliminate driver error.

James
Indeed – Stanford University in the USA claim that driver error accounts for as much 90% of traffic accidents.

Georgina
That much? Wow – even though that seems very high, it’s not so surprising.

James
Another good linking word there! ‘Even though’.

Not only will driverless cars eliminate driver error, but they will also prevent other problems, such as drink-driving and accidents caused by people being tired.

Georgina
While that is true, there are also a lot of fears about how good the machines will be at noticing and avoiding dangers.

James
Hmm, good point. Despite all the tests being done, machines break all the time, so they need to be perfect before they can be used on the road without safety drivers.

ਰਾਜਵੀਰ
ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸ਼ਬਦ ‘contrast’  ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕੀਤੀ, ਜੋ ਕਿ ਭਿੰਨਤਾ ਨੂੰ ਦਰਸਾਉਂਦਾ ਹੈ। ਵਿਰੋਧੀ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ਣ ਅੰਗਰੇਜ਼ੀ ਵਿੱਚ ਸ਼ਬਦ ਤੇ ਵਾਕਾਂ ਨੂੰ ਜੋੜਨ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਰੋਲ ਨਿਭਾਉਂਦੇ ਹਨ।
ਆਪਾਂ ਇੰਨਾਂ ਦੀ ਅੱਗੇ ਗੱਲਬਾਤ ਸੁਣਦੇ ਹਾਂ। ਉਹ ਤਕਨੀਕ ਦੇ ਤੇਜ਼ੀ ਨਾਲ ਵਿਕਾਸ ਬਾਰੇ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ।

Georgina
So with all this talk of driverless cars, it has me wondering about the speed at which technology is developing generally.

James
Yes that’s very true – we are living in a golden age of technology. However, I do think in some ways it is misused.

Georgina
Good connector! ‘However’!
And you’re right – technology is misused a lot. For example, people who get distracted by social media rather doing what they’re supposed to.

James
Not to mention the ways technology is used to commit crimes. And these crimes are difficult to detect and prevent because they are committed online, whereas in the past they had to be done in person, where it was much more likely that you would be caught.

Georgina
Another useful contrast word there James, ‘whereas’.
Well in spite of these abuses of technology, it is also being used to improve the world around us. ‘In spite of’ is another contrast word to change the topic.

James
Just think of all the medical discoveries that have been made and how they have helped us live longer, healthier lives.

Georgina
Or ways of producing clean, renewable energy, such as solar panels or wind turbines.

James
Nevertheless, it does seem that most technologies, despite the good intentions they were made with, are often misused.

Georgina
That’s another good connector there- ‘nevertheless’. And yes, I’m afraid I agree. No matter the invention and the good reasons for which they were made, there is often a negative consequence that comes with them.

ਰਾਜਵੀਰ
ਅੱਜ ਆਪਾਂdriverless cars ਦੇ ਫ਼ਾਇਦੇ ਅਤੇ ਨੁਕਸਾਨ ਬਾਰੇ ਸੁਣਿਆ  ਅਤੇ ਨਾਲ ਹੀ ਕਿਸੇ ਦੀ ਗੱਲ ਦੇ ਵਿਰੋਧ ਵਿੱਚ ਆਪਣਾ ਪੱਖ ਰੱਖਣਾ ਵੀ ਸਿੱਖਿਆ।
Thank you for joining us for this week’s English Together – join us again next week for more vocabulary lessons. Bye!

Learn more! 

Contrasting Connectors

Contrasting connectors are adverbs that are used to show a difference in opinion, to compare two things or a change of topic. They are more common in written English than spoken English.

1) However

‘However’ is used at the beginning or at the end of a sentence.

 • I like carrots. However, I don’t like peas.
 • I like carrots. I don’t like peas however.

2) But

‘But’ can be used between two sentences to connect them together. You will hear it used at the beginning of sentences in spoken English, but this is unconventional in written English.

 • I like carrots, but I don’t like peas.

3) Despite/In spite of

‘Despite’/’In spite of’ can be used in three different ways.

-despite + noun

 • Despite the rain, we went to the park.

-despite + ing

 • Despite being rainy, we went to the park.

-despite + the fact that

 • Despite the fact that it was raining, we went to the park.

4) Although/ Though /Whereas

‘Although’/’Though’/’Whereas’ can be used at the beginning of a sentence, or between two sentences to connect them.

 • Although I like carrots, I don’t like peas.
 • I like carrots, though I don’t like peas.
 • Whereas I don’t like carrots, I do like peas.

5) While

‘While’ is used at the beginning of a sentence.

 • While I like carrots, I don’t like peas.

Robots on the road

3 Questions

Choose the correct option.
ਸਹੀ ਜੁਆਬ ਸੁਣੋ।

Congratulations you completed the Quiz
Excellent! Great job! Bad luck! You scored:
x / y

Come to our Facebook group and share some of the things that make you angry with us! It'll make you feel better.
ਫ਼ੇਸਬੁੱਕ ਗਰੁੱਪ ਜ਼ਰੀਏ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਸਾਝਾਂ ਕਰੋ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਿੰਨਾ ਗੱਲਾਂ ਤੇ ਗੁੱਸਾ ਆਉਂਦਾ ਹੈ।

Join us for our next episode of English Together when we will learn more useful language and practise your listening skills.
English Together ਦੀ ਅਗਲੀ ਕੜੀ ਵਿੱਚ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਫ਼ੇਰ ਜੁੜੋ। ਜਿਥੇ ਅਸੀਂ ਸਿੱਖਾਂਗੇ ਹੋਰ ਵਰਤੋਂਯੋਗ ਅੰਗਰੇਜ਼ੀ ਭਾਸ਼ਾ ਅਤੇ ਤੁਹਾਡੇ ਸੁਣਨ ਦੇ ਹੁਨਰ ਦਾ ਅਭਿਆਸ ਕਰਵਾਵਾਂਗੇ।

Session Vocabulary

 • while
  ਜਦੋਂ

  whereas
  ਜਦਕਿ

  however
  ਪ੍ਰੰਤੂ ਲੇਕਿਨ

  although
  ਹਾਲਾਂਕਿ

  though
  ਭਾਵੇਂ

  despite
  ਬਾਵਜੂਦ

  in spite of
  ਇਸ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ

  nevertheless
  ਫ਼ਿਰ ਵੀ

  but
  ਪਰ/ਪ੍ਰੰਤੂ