1

单元 1: English Expressions

选择一个单元

 1. 1 English Expressions

课程 9

Listen to find out how to use an everyday English expression.
రోజువారీ మాటల్లో వాడే ఇంగ్లిష్ పదప్రయోగాలను ఇక్కడ విని నేర్చుకోండి.

本单元得分 9

0 / 3

 • 0 / 3
  练习题 1

练习题 1

To brush over

Listen to find out how to use an everyday English expression.
ఇంగ్లిష్ పదప్రయోగాల వాడకాన్ని ఇక్కడ విని నేర్చుకోండి.

Listen to the audio and take the quiz. ఆడియో వినండి, క్విజ్ చెయ్యండి.

显示文字稿 收起文字稿

కల్యాణి
హలో, బాగున్నారా English Expressions కార్యక్రమం లోకి స్వాగతం. నా పేరు కల్యాణి. కొత్త పద ప్రయోగాలూ, ఇంగ్లిష్‌లో వాటి వాడకం – వీటిని మీకు పరిచయం చేస్తాను.
ఇవాళ - “To brush over” అన్న ప్రయోగం చూద్దాం! దానర్థం ఏమయ్యుంటుందనిపిస్తోంది? ... ఊఁ... ఇదీ అని తేల్చి చెప్పలేక పోతున్నారా?

రాబ్‌కీ, లీకీ మధ్య జరిగిన ఈ సంభాషణ విని చూద్దాం పదండి. స్టూడియోను రాబ్ పెయింట్ చేద్దామనుకున్నాడా, లీ ఎందుకు వద్దంటోంది? లీ అభ్యంతరం విని రాబ్ ఏమంటున్నాడు? ఇదిగో వినండి.

Rob
Now, Li, would you just mind holding that ladder still please.

Li
I'm trying… but Rob, what are you doing up a ladder anyway?

Rob
I'm decorating!

Li
Why?

Rob
Well this studio is really scruffy – you know, not that smart – so I thought I'd tidy it up and paint it, too.

Li
Hmmm. I don't think it's a good idea.

కల్యాణి
స్టూడియో ‘scruffy’ - చిందరవందరగా ఉందనీ, దాన్ని “tidy” సద్దుకోవాలనీ, “paint” చెయ్యాలనీ – రాబ్‌ అనుకున్నాడు. Li doesn’t think this is a good idea. ఎందుకది మంచి idea కాదో కనుక్కుందాం పదండి.

Li
For a start, you haven't put any sheets down to stop the paint splashing on the carpet, … and you need to move the chairs outside… you're wearing smart clothes, not ones for decorating in.

Rob
Well, no, err, that's true. But shall we just brush over that?

Li
Brush over? You can't brush over those things – you'll get paint everywhere!

Rob
No, Li! When you say you will 'brush over' something, it means you will ignore it or not take it that seriously.

Li
Oh, I see. So Rob, you're saying making the preparations for decorating is not important and you're going to ignore it?

Rob
Yes, well… I'm in a rush.

Li
I see.

కల్యాణి
తన మీదా, తివాచీ మీదా రాబ్‌ పెయింట్ ఒలకపోస్తాడని లీ భయం. అయినా సరే, ఆసంగతిని brush over చేసేసి తన పనిని కొనసాగిస్తానంటాడు రాబ్.

‘Brush over’ లో రెండు పదాలున్నాయి. brush and over. మీరెక్కడ brush చేస్తున్నారో ఆ జాగాని సూచిస్తుంది Over అన్న పదం. మీరు దేన్నైనా‘brush over’ చేసేస్తున్నారంటే దాని అర్ధం – మీరు దానిని పట్టించుకోడం లేదని, లేదంటే అంత seriousగా తీసుకోడం లేదని. మీరు దానిని పైపైనే చూస్తున్నారనీ, వివరాల్లోకి వెళ్లడం లేదని కూడా అర్థం వస్తుంది. తరుచుగా negative భావమే ఉంటుంది - as in this case. స్టూడియో అంతటా పెయింట్ చిందొచ్చు అన్న సంగతిని రాబ్ నిర్లక్ష్యం చేసి ఉండకూడదు.
ఈ expression ఎలా వాడతారో విందామా

Examples:

My teacher's history lesson was fascinating, but he brushed over World War I and that was the bit I wanted to hear about the most!

We haven't sorted the figures for the meeting, but we'll brush over those seeing as they are not that important and just talk about the future.

Whenever I bring up the things we need to fix in our office, my boss always just brushes over them. He never shows any interest in sorting them out even though they are a big inconvenience.

Li
So, to 'brush over' something means to ignore something or miss it out. Rob, have you actually asked for permission to decorate this studio? It doesn't belong to you.

Rob
Well… err…

Li
Are you brushing over that, too?! Anyway, even if you did get permission, shouldn't you cover up the windows?

Rob
That's true, Li. But before I do any of that, there is something more important to do.

Li
Oh yes?

Rob
Buy some paintbrushes!

Li
Ah yes, you can't brush over that!

కల్యాణి
పెయింట్ బ్రష్‌లు కొనుక్కోడం అన్న విషయాన్ని తప్ప – తక్కిన అన్ని సంగతుల్నీ brush over చేసేస్తున్నాడు !! Brushing over things వల్ల మనకి సమయం కలిసి రావొచ్చు గాక, ఏమైనా రాబ్‌ కొన్ని జాగ్రత్తలు పాటిస్తే మంచిదనుకుంటా - మీ సంగతేమిటి? మీరెలాటి విషయాల్ని Brush over చేస్తూ ఉంటారు? మరి అలా చేసినప్పుడు ఏవైనా సమస్యలు వచ్చాయా? మరిన్ని కొత్త పదప్రయోగాల కోసం “English Expressions” కార్యక్రమంలో మమ్మల్ని మళ్లీ కలవండి, Bye.

Check what you’ve learned by choosing the correct answer to the question.
సరైన జవాబును గుర్తించి మీరింత వరకూ నేర్చుకున్నదానిని చెక్ చేసుకోండి.

To brush over

3 Questions

Choose the correct answer. సరైన జవాబును గుర్తించండి.

 

祝贺你完成了测验!
Excellent! 太棒了! Bad luck! 加分:
x / y

Join us for our next episode of English Expressions, when we will learn more useful language and practise your listening skills.
English Expressions కార్యక్రమంలో మమ్మల్ని మళ్లీ కలిసి మీకుపయోగపడే భాషను నేర్చుకోండి, మీ శ్రవణ కౌశలానికీ పదును పెట్టుకోండి.

本课词汇

 • Ladder
  నిచ్చెన

  Decorating
  అలంకరించడం

  Scruffy
  చిందరవందర

  Paint
  పెయింట్

  Permission
  అనుమతి