1

单元 1: English Expressions

选择一个单元

 1. 1 English Expressions

课程 15

Listen to find out how to use an everyday English expression.
સાંભળો અને શીખો કેવી રીતે દૈનિક અંગ્રેજી અભિવ્યકિતનો ઉપયોગ કરવો.

本单元得分 15

0 / 3

 • 0 / 3
  练习题 1

练习题 1

Out for the count

Listen to find out how to use an everyday English expression.

સાંભળો અને શીખો કેવી રીતે દૈનિક અંગ્રેજી અભિવ્યકિતનો ઉપયોગ કરવો.

Listen to the audio and take the quiz. ઓડિયો સાંભળો અને પ્રશ્નોનો જવાબ આપો.

显示文字稿 收起文字稿

પ્રેઝન્ટર
હેલ્લો એન્ડ વેલકમ, English Expressionsમાં આપનું સ્વાગત છે. હું છું રિષી....અને આજે આપણે વાત કરીશું ‘out for the count’ એટલે ‘ગણતરી બહારની’ વિશે.
મિત્રો, અંગ્રેજીમાં એક્સપ્રેશન એટલે કે અભિવ્યક્તિના ભાગરૂપે બોલવામાં આવતાં ‘out for the count’ વિશે તમે કેટલું જાણો છો. ડોન્ટ વરી... હું તમને સમજાવું.
નીલ પોતાના વીકએન્ડ એટલે શનિવાર અને રવિવારની રજાઓ વિશે લીને જણાવી રહયો છે. શું તમને ખબર છે નીલે એના પરિવાર સાથે વીકએન્ડમાં શું કર્યું? શા માટે નીલના બાળકો વહેલા ઊંઘી ગયા? ચાલો જાણીએ..

Neil
This expression comes from the sport of boxing and describes a boxer who has been knocked unconscious who can't stand up within a count of ten seconds. The boxer is said to be "out for the count" and loses the match. But the expression can also be used in another way...

Li
Oh, how?

Neil
Well, I had a really active weekend. I went hiking in Wales with my wife and our two children.

Li
Hiking in Wales, that sounds like hard work.

Neil
Well not to my kids. They loved it, they were racing each other, running up and down the hills…then we went to the zoo where they had more fun.

પ્રેઝન્ટર
નીલ એના પરિવાર સાથે ‘hills’ એટલે કે ડુંગરો પર ‘hiking’ કરવા વેલ્સ ગયો હતો. મિત્રો, ગુજરાતીમાં ‘hiking’ નો અર્થ થાય છે ચાલતાં-ચાલતાં ફરવું. હાઇકિંગમાં નીલના સંતાનોને ખૂબ મજા આવી. બધાં હાઈકિંગ પછી ‘zoo’ એટલે કે પ્રાણી-સંગ્રહાલય પણ ગયા. નીલ અને એના પરિવાર માટે ટ્રિપ આટલી યાદગાર કેમ રહી? ચાલો જાણીએ...

Li
So you had a nice day out then?

Neil
Definitely. The evening was even nicer for us, me and my wife as there was no reading of bedtime stories and no computer games. By 7 o'clock, the kids were in bed, and the next thing we knew, they were out for the count!

Li
Oh I think I've got it. Do you mean they were so tired from all the exercise that they fell asleep immediately their heads touched the pillows?

Neil
Yes, that's right

પ્રેઝન્ટર
તો તમે સાંભળ્યું કે નીલના બાળકો હાઈકિંગ વીકએન્ડ પછી ‘out for the count’ થઈ ગયા હતા. મિત્રો, અભિવ્યક્તિ ‘out for the count’ એ બૉક્સિંગ રમત સાથે સંલગ્ન છે. ‘out’ નો અર્થ થાય છે બેભાન અને ‘the count’ નો અર્થ થાય છે રેફરી દ્વારા 10 સુધી કરવામાં આવતી ગણતરી જેથી ખબર પડે કે બેભાન થયેલો બૉક્સર ખરેખર હારી ગયો છે કે નહીં. આ અભિવ્યક્તિનો ઉપયોગ ઘણી વખત એવી વ્યક્તિ માટે કરવામાં આવે છે જે થાકેલો હોય અને પલંગ ઉપર આડા પડતાં તરત ઊંઘી જાય. ‘Is out for the count’ શબ્દસમૂહનો ઉપયોગ એ વ્યક્તિ માટે કરવામાં આવે છે જે એકદમ થાકેલો હોય.
હજુ કનફ્યૂઝન છે? ચાલો થોડાં ઉદાહરણો સાંભળીએ.

Examples

Jack had so much to drink last night that when he got home he was out for the count. He fell asleep so quickly, he didn’t even take his clothes off!

There was some trouble outside my house last night but I didn't hear it: I was so tired I was out for the count. I had been working in the garden all day yesterday.

She was so tired from her dance class that she was out for the count as soon as she put her head on the pillow.

Li
Oh, how I wish I could fall asleep quickly – but I often have to take a sleeping pill.

Neil
Oh, that's not very good. You should try doing some exercise to make you tired. How about jogging?

Li
No, it's boring, it's too monotonous.

Neil
Well, how about something relaxing like yoga?

Li
No, I'm not very flexible, I have never been.

Neil
Well, what about boxing? It's exciting and you could be knocked unconscious - out for the count!

Li
Very funny!

પ્રેઝન્ટર
મને નથી લાગતું નીલના સૂચનથી લી સંતુષ્ટ છે. નીલે લીને ખાતરી કરવા કહ્યું કે તે રાત્રે ‘out for the count’ ન હોય, ખાસ કરીને જ્યારે એ બૉક્સિંગમાં હાથ અજમાવતી હોય.
તમારા વિશે જણાવો મિત્રો? શું તમને પુરતી ઊંઘ મળે છે? કે પછી તમે દિવસના અંતે ‘out for the count’ થઈ જાવ છો?
આવાં જ બી રસપ્રદ ટૉપિક્ સાથે ફરીથી મળીશું English Expressions માં. ત્યાં સુધી Bye!

Check what you’ve learned by selecting the correct option for the question.

તમે કેટલું શીખ્યાં? જાણો, નીચેના સવાલોનો જવાબ આપીને.

Out for the count

3 Questions

Choose the correct answer.
નીચેના સવાલોનો સાચો જવાબ આપો.

祝贺你完成了测验!
Excellent! 太棒了! Bad luck! 加分:
x / y

Join us for our next episode of English Expressions, when we will learn more useful language and practise your listening skills.

આવા જ રસપ્રદ ટૉપિક્ સાથે ફરીથી મળીશું ઇંગ્લિશ એક્સપ્રેશનનાં બીજા ઍપિસોડમાં

本课词汇

 • boxing
  બૉક્સિંગ

  unconscious
  બેભાન, વિશુદ્ધ

  tired
  થાકેલો

  hiking
  ચાલતાં-ચાલતાં ફરવું

  zoo
  પ્રાણી-સંગ્રહાલય

  jogging
  ધીમી અને નિયમિત ગતિએ દોડવું