1

Unit 1: Essential English Conversation

Select a unit

 1. 1 Essential English Conversation

Session 30

 Listen to find out how to use what we have learned in the last four lessons.
गेल्या चार भागांची उजळणी करू.

 

 

Session 30 score

0 / 3

 • 0 / 3
  Activity 1

Activity 1

दिनक्रम: उजळणी

Listen to find out how to use what we have learned in the last four lessons.
गेल्या चार भागांची उजळणी करू.

Listen to the audio and take the quiz. हे ऐका आणि क्वीझ सोडवा

Show transcript Hide transcript

Tejali
नमस्कार मित्रांनो... मी तेजाली... बीबीसीच्या Essential English Conversationवर्गात तुमचं स्वागत!!! गेल्या भागांमध्ये आपण शिकलो, तुम्ही झोपता कधी, उठता कधी, ऑफिसला कधी जाता, नाश्ता कधी करता; अशा वेगवेगळ्या वेळा कशा विचारायच्या ते. आजचा आपला एपिसोड आहे याची उजळणी करण्याचा. चला सुरु करूया. हे संभाषण ऐका.

Sian
Hi Phil. What time is it?

Phil
It’s seven fifteen.

Sian
Oh, it’s early, I usually have dinner at eight o’clock. When do you have dinner?

Phil
I usually have dinner at nine o’clock.

Sian
That’s late! What time do you finish work?

Phil
I usually finish work at eight forty-five.

Sian
When do you go to bed?

Phil
I usually go to bed at twelve thirty.

Sian
What time do you get up?

Phil
I always get up at five o’clock.

Sian
That’s early! Are you tired?

Tejali
गेल्या भागांमधलं काय काय आठवतंय तुम्हाला? मी तुम्हाला प्रश्न विचारते, विचार करून नीट उत्तर द्या. 

चला पहिला प्रश्न, किती वाजलेत हे इंग्रजीत कसं विचाराल?

Sian
What time is it?

Tejali
बरं. आता, सव्वासात वाजलेत. कसं सांगाल?

Phil
It’s seven fifteen.

Tejali
आता विचारा, तू रात्री कधी जेवतोस?         

Sian
When do you have dinner? 

Tejali
आता तुम्हाला म्हणायचं आहे, मी नेहमी रात्री नऊ वाजता जेवतो.         

Phil
I usually have dinner at nine o’clock.

Tejali
आता विचारा, तू काम किती वाजता संपवतोस?       

Sian
What time do you finish work?

Tejali
आता सांगा, मी नेहमी पावणेनऊला काम संपवतो.            

Phil
I usually finish work at eight forty-five.

Tejali
तू कधी झोपतोस?                   

Sian
When do you go to bed? 

Tejali
मी शक्यतो साडेबारा वाजाता झोपतो.

Phil
I usually go to bed at twelve thirty. 

Tejali
तू किती वाजता उठतोस?         

Sian
What time do you get up?

Tejali
मी नेहेमी पाच वाजता उठतो.            

Phil
I always get up at five o’clock.

Tejali
चला आता परत एकदा सराव करायचाय. ही इंग्रजी वाक्य ऐका आणि त्यामागोमाग म्हणा.

Sian
Hi Phil. What time is it?           

Phil 
It’s seven fifteen.         

Sian
When do you have dinner?
 

Phil       
I usually have dinner at nine o’clock            

Sian
What time do you finish work?
     

Phil     
I usually finish work at eight forty-five.            

Sian
When do you go to bed?
 

Phil         
I usually go to bed at twelve thirty.         

Sian
What time do you get up?

Phil         
I always get up at five o’clock.        

Tejali
एकदम छान, आता ही वाक्य ऐका आणि त्याचं उत्तर द्या.

Sian
Hi Phil. What time is it? 

Oh, it’s early. I usually have dinner at eight o’clock. When do you have dinner?           

That’s late! What time do you finish work?           

When do you go to bed?            

What time do you get up?             

That’s early! Are you tired? 

 

Tejali
एकदम छान, मस्त! आता संपूर्ण संभाषण ऐकून तुमची उत्तरं तपासा.

Sian
Hi Phil. What time is it?

Phil
It’s seven fifteen.

Sian
Oh, it’s early, I usually have dinner at eight o’clock. When do you have dinner?

Phil
I usually have dinner at nine o’clock.

Sian
That’s late! What time do you finish work?

Phil
I usually finish work at eight forty-five.

Sian
When do you go to bed?

Phil
I usually go to bed at twelve thirty.

Sian
What time do you get up

Phil
I always get up at five o’clock.

Sian
That’s early! Are you tired?

Tejali
शाबास, आता तुम्ही कोणालाही इंग्रजीततुम्ही उठता कधी, झोपता कधी, जेवण कधी करता, कामावर कधी जाता हे विचारू शकता.सराव करत राहा, पुन्हा भेटू पुढच्या भागात.Bye.

Check what you’ve learned by choosing the correct answer to the question.
रिकाम्या जागा भरा.

रिकाम्या जागा भरा.

3 Questions

Choose the correct answer.
योग्य पर्याय निवडा.

Congratulations you completed the Quiz
Excellent! Great job! Bad luck! You scored:
x / y

Join us for our next episode of Essential English, when we will learn more useful language and practise your listening skills.
पुन्हा भेटू पुढच्या भागात. असंच रोजच्या वापरातलं साधं सोपं इंग्रजी शिकण्यासाठी! धन्यवाद!

Session Vocabulary

 • What time is it?
  किती वाजलेत?

  It’s ______.
  ______वाजलेत.

  It’s early.
  लवकर .

  When do you have dinner?
  तू रात्री कधी जेवतोस?

  I usually have dinner at ______.
  मी रात्री  ____वाजता जेवतो.

  That’s late!
  उशीर झालाय!

  What time do you finish work?
  तू काम कधी संपवातोस ?

  I usually finish work at ______.
  मी  ______वाजता काम संपवतो .

  When do you go to bed?
  तू कधी झोपतोस ?

  I usually go to bed at ______.
  मी शक्यतो ______वाजता झोपतो.

  What time do you get up?
  तू किती वाजता उठतोस?

  I always get up at ______.
  मी  ______वाजता उठतो.

  Are you tired?
  तू दमलास का ?