1

Unit 1: Essential English Conversation

Select a unit

 1. 1 Essential English Conversation

Session 7

Listen to find out how to ask if someone is married.
तुझं लग्न झालंय का? कसं विचाराल? चला शिकू
[Image credit: Getty Images]

በዚህ ክፍል ያሉ ክፍለ ጊዜያት

ክፍለጊዜያት 7 ነጥብ።

0 / 3

 • 0 / 3
  Activity 1

Activity 1

तू विवाहित आहेस का?

Listen to find out how to ask if someone is married.
एखाद्याला, तुझं लग्न झालंय का हे कसं विचारायचं ते शिकू या.

Listen to the audio and take the quiz. हे ऐका आणि क्वीझ सोडवा

ፅሁፍ አሳይ ፅሁፍ ደብቅ

Tejali
नमस्कार मित्रांनो
मी तेजाली...बीबीसीच्या Essential English Conversation वर्गात मी तुमचं स्वागत करते!
इथे आपण शिकतो रोजच्या वापरासाठी साधं सोपं इंग्रजी. कोणाला तुझं लग्न झालंय का? हे इंग्रजीत कसं विचारायचं ते या भागात आपण शिकणार आहोत.
चला हे ऐकू या.

Sue
Are you married?

Mark
No, I’m not, but I’m engaged. How about you?

Sue
Yes, I am.

Tejali
कठीण वाटतंय का? Don’t worry. मी परत सांगते. आपण परत प्रॅक्टिस करू. आधी सूने मार्कला विचारलं, 'are you married?' तुझं लग्न झालंय का? याचं उत्तर हो किंवा नाही असं देता येतं. अशा प्रश्नांना yes/no questions म्हणतात. हे ऐका आणि त्यामागे म्हणा.

Are you married?

Tejali
मग मार्क म्हणाला, ‘No, I’m not’. नाही, ‘but I’m engaged’ पण माझं लग्न ठरलंय. जर तुमचं लग्न झालं नसेल झालं तर ‘I’m single’ म्हणू शकता..किंवा परिस्थितीनुरूप ‘I’m divorced’ म्हणू शकता.
हे ऐका आणि त्यामागे म्हणा.

No I’m not, but I’m engaged.
I’m single.
I have a partner.
I’m divorced.

Tejali
मार्कला देखील सूला तेच विचारायचं होतं, त्याने विचारलं, ‘how about you?’, हे ऐकून त्यामागे तसंच म्हणा.

How about you?

Tejali
सू मार्कला हो किंवा नाही असं उत्तर देऊ शकते. ती म्हणाली ‘Yes, I am.’, हो माझं लग्न झालंय.

‘Yes, I am.’

Tejali
Great, आता आणखी काही लोकांनी दिलेली उत्तरं ऐकू

Are you married?
Yes, I am. How about you?
No, I’m not. I’m single.

Are you married?
No, I’m not. I’m divorced. How about you?
Yes, I am.

Are you married?
Yes, I am. How about you?
No, I’m not. I have a partner.

Tejali
चला परत करूया चला.

Are you married?
No, I’m not, but I’m engaged.
How about you?
Yes, I am.

Tejali
छान! बघू या तुमच्या काय काय लक्षात राहिलंय. मी मराठीत वाक्य म्हणते आणि तुम्ही मग ते इंग्रजीमध्ये बोला.

तुझं लग्न झालंय?
Are you married?

नाही, ठरलंय.
No, I’m not, but I’m engaged.

तुझं काय?
How about you?

हो. मी विवाहित आहे.
Yes, I am.

Tejali
Fantastic! आता इंग्रजीमधे तुझं लग्न झालंय का? हे कसं विचारायचं ते कळलं तुम्हाला?
Are you married?
Yes, I am.

Tejali
Great, आता सगळं परत ऐका आणि तुमचं उत्तर तपासून बघा.

Sue
Are you married?

Mark
No, I’m not, but I’m engaged. How about you?

Sue
Yes, I am.

Tejali
मस्त, आता तुम्ही लोकांना, तुमचं लग्न झालंय का हे इंग्रजीत विचारू शकता आणि त्याला हो किंवा नाही उत्तरही देऊ शकता. शिकवलेलं नीट लक्षात ठेवा, मित्रांना प्रश्न विचारून प्रॅक्टिस करा आणि कोणी प्रश्न विचारल्यावर, ‘how about you?’ विचारायला विसरू नका. पुन्हा भेटू पुढच्या भागात, तोपर्यंत. Bye!

Check what you’ve learned by choosing the correct answer to the question.
योग्य पर्याय निवडा, बघूया काय काय समजलंय तुम्हाला!

तू विवाहित आहेस का?

3 Questions

Put the words in the correct order.

शब्दांचा योग्य क्रम लावा. 

 

እንኳን ደስ ያለዎ ሙከራውን አጠናቀዋል
Excellent! Great job! መጥፎ እድል ነጥብ አስመዝግበዋል :
x / y

Join us for our next episode of Essential English, when we will learn more useful language and practise your listening skills.
पुन्हा भेटू पुढच्या भागात... असंच रोजच्या वापरातलं साधं सोपं इंग्रजी शिकण्यासाठी! धन्यवाद!

Session Vocabulary

 • Are you married?
  तू विवाहित आहेस का?

  No, I’m not.
  नाही.

  Yes, I am.
  हो

  I’m married.
  मी विवाहीत आहे.

  I’m single.
  मी अविवाहित आहे.

  I’m divorced.
  मी घटस्फोटीत आहे.

  I’m engaged.
  माझं लग्न ठरलंय.

  How about you?
  तुझं काय?