Session 21

Should your job be your vocation?
Today we are discussing whether it is a good thing for people to dedicate themselves to their jobs.

શું નોકરી એ તમારું વ્યવસાય હોવો જોઈએ?
આજે અમે ચર્ચા કરી રહ્યાં છે કે નોકરીમાં જાતને સમર્પિત કરી નાંખવું એ સારી બાબત છે કે નહીં.

በዚህ ክፍል ያሉ ክፍለ ጊዜያት

ክፍለጊዜያት 21 ነጥብ።

0 / 4

 • 0 / 4
  Activity 1

Activity 1

Should your job be your vocation?

Look at the Session Vocabulary – make sure you know what these words and phrases mean:

 • sacrifice
 • expectations
 • caring professions

Quiz

How many extra unpaid hours do teachers in the UK work each week (According to British trade unions)?

a) 3.5 hours
b) 8.5 hours
c) 12.5 hours

Listen to the audio and take the quiz.

ፅሁፍ አሳይ ፅሁፍ ደብቅ

પ્રેઝન્ટર
હેલ્લો એન્ડ વેલકમ. English Togetherમાં આપનું સ્વાગત છે...હું છું રીષી...અને આજે મારી સાથે છે...

Phil
Hi, I’m Phil.

Tom
And I’m Tom, hello everyone!

પ્રેઝન્ટર
મિત્રો, આજે અમે ચર્ચા કરીશું કે લોકો પોતાની નોકરીને કઈ રીતે જુએ છે. આજે ચર્ચામાં અમે એક શિક્ષિકાની વાર્તા સાંભળીશું. પણ એ પહેલાં તમારા માટે એક પ્રશ્ન છે. બ્રિટીશ ટ્રેડ યુનિયનો અનુસાર યુ.કે. માં શિક્ષકો દર અઠવાડિયે નિયત સમય કરતાં કેટલા કલાક વધુ કામ કરે છે?, જેના બદલ તેમણે પૈસા પણ મળતાં નથી.

અ) 3.5 કલાક
બ) 8.5 કલાક
ક) 12.5 કલાક

ટોમ, ફિલ તમે આ આંકડાઓને કઈ રીતે જુઓ છો?

Phil
Wow… did you know I used to be a teacher? I think it's high, I'm going to go for 12.5 hours.

Tom
I also used to be a teacher as well, Phil and teachers definitely work a lot. 12.5 hours seems like quite a lot though, especially if we're talking about every week. I'll go for 8.5 hours.

પ્રેઝન્ટર
Ok, keep listening, I’ll give you the answer later. મિત્રો, તમે જવાબ વિચારો ત્યાં સુધી શિકાગોનાં શિક્ષિકા લાશોન્ડા કાર્ટરને સાંભળો, જે પોતાના કાર્ય વિશે BBC World Service નાં કાર્યક્રમ ‘Outside Source’ માં વાત કરી રહ્યાં છે.

News Insert
Miss Carter, when you went to the job fair, you didn't just pop by and take the baby for an hour or two, what happened?

Initially Larisha has just reached out and was like you know if you could just paypal me some money then I'll be good and you know, me and the baby, you know we'll just get on the bus and I was like, no y'all and I are not getting on public transportation, I told her I will come and get her and then gave her a ride to the job fair and I just sat in the car with the baby. This is what real educators do and we never get recognition, people don't know what we do for students, you know sometimes out of our own pockets, sometimes you know we don't have it and we make sacrifices because we love all of our students and we want them all to be successful. We don't get paid a lot for what we do and we don't do it for the pay, we do it out of the kindness of our hearts.

પ્રેઝન્ટર
તો વાર્તા વિશે તમારો શું અભિપ્રાય છે?

Tom
Wow, that's a pretty inspiring story – some people really do find their vocation.

પ્રેઝન્ટર
Vocation
એટલે કોઈ કામ પ્રત્યે પ્રબળ આકર્ષણ.

Tom
Yeah, I think teaching is one of those jobs where people see it as more of a vocation than as a job.

Phil
I think you're right, teachers often put themselves out for their students, but I've got a few questions about that.

પ્રેઝન્ટર
Put yourself out
એટલે કોઈ પરિસ્થિતિ અથવા વ્યક્તિ માટે ત્યાગ કરવો. You don't think Miss Carter should have put herself out for her student?

Phil
Don't get me wrong, that's an amazing story and she sounds like an amazing teacher – it's definitely a really heart-warming story. But I'm a little bit worried about the expectations that we put on people like teachers, nurses or doctors. At the end of the day, these are jobs and people need work-life balance.

પ્રેઝન્ટર
Work-life balance
નો ગુજરાતીમાં અર્થ થાય છે કામ અને જીવન વચ્ચે સંતુલન બનાવવું. Do you think these expectations can affect people's work-life balance?

Phil
Yes, I do – I wonder if it's putting too much pressure on people?

Tom
You might have a point, but if you work in a caring profession, it's natural to feel empathy for the people you work with – I can totally see why people put themselves out for others.

પ્રેઝન્ટર
Empathy
ને ગુજરીતામાં કહીશું સહાનુભૂતિ. Do you think people need to be empathetic to work in those jobs?

Tom
Yes, and I think we should just be happy that people like Miss Carter are out there – there's so much bad news around, let's just celebrate stories like this one.

પ્રેઝન્ટર
મિત્રો, આ સાથે હું તમને આજનાં પ્રશ્નનો જવાબ જણાવું. પ્રશ્ન હતો કે બ્રિટીશ ટ્રેડ યુનિયનો અનુસાર યુ.કે. માં શિક્ષકો દર અઠવાડિયે નિયત સમય કરતાં કેટલા કલાક વધુ કામ કરે છે?, જેના બદલ તેમણે પૈસા પણ મળતાં નથી. તો જવાબ છે (ક) 12.5 કલાક.

Phil
So maybe we should celebrate this story – but still be concerned about work-life balance.

Tom
You can't just enjoy good news can you, Phil?

પ્રેઝન્ટર
મિત્રો, હવે રજા લઈશું પણ જતાં પહેલાં આપણે આજે જે કંઈ પણ શીખ્યા એનું પુનરાવર્તન કરી લઈએ. Vocation એટલે કોઈ કામ પ્રત્યે પ્રબળ આકર્ષણ જ્યારે work-life balance નો ગુજરાતીમાં અર્થ થાય છે કામ અને જીવન વચ્ચે સંતુલન બનાવવું. Put yourself out એટલે કોઈ પરિસ્થિતિ અથવા વ્યક્તિ માટે ત્યાગ કરવો અને empathy ને ગુજરીતામાં કહીશું સહાનુભૂતિ. Thanks for joining us and see you next week for more English Together. Bye!

Meaning and Use

vocation (noun)

A vocation is a job or role, which someone feels they are particularly suitable to do. They may also have a strong desire to carry out this work.

 • I love being a teacher – I've found my vocation.
 • Many people who work as doctors are motivated because they feel that it is their vocation.
 • It often takes people some time after they leave school to find their true vocation. 

put yourself out (verb)

To put yourself out for something or someone is to make sacrifices for something or someone.

 • Many teachers put themselves out for their students.
 • I don't mind putting myself out for my friends.
 • I study a lot, you have to put yourself out for your career if you want to be successful. 

work-life balance (noun)

Work-life balance refers to how much time someone spends working in relation to their leisure time.

 • Having a good work-life balance is important to me, I never work at the weekends.
 • I'm earning good money in my new job, but I've lost my work-life balance – I'm too tired to do anything else.
 • I'm worried about my work-life balance – I just can't stop thinking about work. 

empathy (noun)

Having empathy means that someone can imagine how someone else feels and share their feelings.

 • Nurses have to have empathy for their patients.
 • Managers who have empathy for their staff can be better at motivating them.
 • Empathy is an important quality for people working in the caring professions.


Check what you’ve learned by selecting the correct option for the question.
તમે કેટલું શીખ્યાં? જાણો, સવાલોનો જવાબ આપીને.

Should your job be your vocation?

4 Questions

Choose the correct answer.
નીચેના સવાલોના સાચો જવાબ આપો.

እንኳን ደስ ያለዎ ሙከራውን አጠናቀዋል
Excellent! Great job! መጥፎ እድል ነጥብ አስመዝግበዋል :
x / y

Do you think that it is important that teachers put themselves out for their students. Do you think that they should try to maintain a work-life balance or do you think it is better to be devoted to your vocation? Join us for our next episode of English Together when we will learn more useful language and practise your listening skills. 

Join us for our next episode of English Together when we will learn more useful language and practise your listening skills.
આવાં જ બીજા રસપ્રદ ટૉપિક્ સાથે ફરીથી મળીશું ઇંગ્લિશ ટૂગેધરમાં, જ્યાં શીખશો સંવાદ માટે જરૂરી ભાષા.

Session Vocabulary

 • vocation
  કોઈ કામ પ્રત્યે પ્રબળ આકર્ષણ

  put yourself out
  કોઈ પરિસ્થિતિ અથવા વ્યક્તિ માટે ત્યાગ કરવો  

  work-life balance
  કામ - જીવન વચ્ચે સંતુલન

  empathy
  સહાનુભૂતિ

  sacrifice
  ત્યાગ

  expectation
  અપેક્ષા, આશા

  caring profession
  સંભાળ લેવાનો વ્યવસાય